Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Yazar - Şair > Ebulgazi Bahadır Han biyografi, resim, video ve bilgiler !

Ebulgazi Bahadır Han

Kategori: Yazar - Şair

Ebulgazi  Bahadır  Han(1605-1663) Tarihçi, yazar. Örgenç’te doğdu. Arapça ve Farsça öğrendi. 1641 yılında Hıyve Hanı olarak yirmi bir yıl hükümdarlık yaptı.

Ölümüne kadar Buhara Özbekler’i, Safevî Şahları, Kalmuk Hanları ve Ruslar’la savaştı. Hıyve’de öldü. Türk milletinin tarihini şuurlu olarak öğrenmiş, şiir ile de uğraşmıştır. Çağatay Türkçesi ile eserler verdi.

Eserleri: 1. Şecere-i Terfikime [XII'İnct asır Moğol Tarihçi­si Reşîdeddln'in Câmiü't-tevârih'inde bulunan Oğuz Desta­nı ile halk arasında yaşayan sözlü ve yazılı tarih rivayetleri­ni, diğer 20 Oğuz-nâme'yi karşılaştırarak bu eseri yazdı. Türkmenler'in tarihi hakkında bilgi veren bu eser yine Türk­menler arasında sevilerek okundu. 1659'da yazıldı. TDK. 1937'de fotokopisini neşretti.

Tumansky 1892'de Rus­ça olarak Aşkabâd'da yayımladı.

] 2. Şecere-i Türk [XV i ne i asrın İkinci yarısından 1663'e kadar gelen kendi soyunun tarihi. Türk ve Moğol tarihi hakkında da önemli bilgiler verdi.

Sade bir dil ile yazılan eser müellifi öldüğü için yarım kalmış, oğlu Enûşe tarafından tamamlandı. Almanca ve Fransızca, Rusça ve İngilizce'ye tercüme edildi. Ahmed Vefİk Paşa Osmanlı Türkçesi'ne çevirerek Tasvir-i Efkâr ga­zetesinde tefrika etti (1864). Rıza Nur da Türkiye Türkçesi'­ne çevirip 1925'te bastırdı. ...