Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Yazar - Şair > Bâkî biyografi, resim, video ve bilgiler !

Bâkî

Kategori: Yazar - Şair

Bâkî(1526 - 7 Nisan 1600): Şair. İstanbul'da doğdu. Divan şiirinin zirvelerindendir. Babası Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed Efendidir. Çocukken camide sıracı (kandil yakan) idi. (Birçok kaynakta "saraç çırağı" olarak geçer; ancak, son araştırmalarda "saraç"ın "sıraç" olması gerektiği üzerinde görüşler ileri sürülmüştür ki daha akla yatkındır). Medrese tahsili sırasında devrin ünlü hocalarından ders gördü. Genç Bâkî'nin şiire kabiliyetini fark eden devrin âlimlerinden Kadızâde Ahmed Şemseddin Efendi ona büyük destek verdi.

Bâkî devrinde yaşadığı dört padişah ve devlet ricali tarafından himaye edildi. Kendisine en fazla destek veren padişah Kanunî Sultan Süleyman'dır. Bâkî, Kanunî'nin şiirlerine nazîreler yazdı. Ölümünde yazdığı Mersiye'si pek ünlenmiştir

...