Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Yazar - Şair Kategorisi -> Yazar - Şair Alanındaki Ünlüler

Esmahan Aykol

Esmahan Aykol

Kategori:
Yazar - Şair

1970 Edirne doğumlu. Bornova Anadolu Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Berlin'de Humboldt Üniversitesi'nde "Alman ve Türk Aile Hukuku'nda cinsiyet ayrımcılığı" konulu teziyle "magister legum" derecesine hak kazandı. ...

Esra Odman

Esra Odman

Kategori:
Yazar - Şair

31 Aralık 1969 İstanbul'da doğdu. Lise yıllarından beri yoğun bir yazma eylemi içindeydi ve 2003 yılından sonra öykü konusunda yoğunlaştı. Adam Öykü, Varlık Dergisi, Kum Edebiyat, Kül Edebiyat, Patika, Özgür Pencere Dergisi, Ardıçkuşu, Aylak, Beş Parmak Dergisi, Radikal 2 Eki gibi dergilerde ve www.anafilya.org ve http://www.der ...

Eşref Bolukçu

Eşref Bolukçu

Kategori:
Yazar - Şair

Psikolojik danışman. 2000 yılı İnönü Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma mezunu. Elazığ/Baskil/Beşbölük Köyü doğumlu ...

Ethem Baran

Ethem Baran

Kategori:
Yazar - Şair

(1962 - ): Yazar. Yozgat'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat'ta yaptı. 1983 yılında A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünden mezun oldu. Güzel Sanatlar Eğitimi alanında mastır yaptı. Üç yıl Ağrı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünde çalıştı. Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde e ...

Ethem YILDIZ

Ethem YILDIZ

Kategori:
Yazar - Şair

(1974- ) : Yazar. Trabzon'da doğdu. İlköğretim ve liseyi Trabzon ve Samsun'da tamamladı. Eğitim Fakültesinden sonra, İ.ü. İktasat Fakültesi Sosyal -Yapı Sosyal Değişme Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. 1997 de eğitimcilik hayatına başladı ve bir süre devam etti. Uzun süreli sosyoloji çalışmaları yaptı. İlk kitabını s ...

Eugene O'Neill

Eugene O'Neill

Kategori:
Yazar - Şair

Eugene O'Neill (Asıl adıyla Eugene Gladstone O'Neill) 16 Ekim 1888'de İrlanda asıllı bir artistin oğlu olarak New York'da doğdu. Çocukluğu ailesiyle birlikte çeşitli turnelerde geçti. Üniversite öğreniminden sonra macera dolu bir hayata atıldı. Honduras'ta altın aradı, tayfa olarak denizlere açıldı ve sonunda gazeteci ve artist ...

Eugenio Montale

Eugenio Montale

Kategori:
Yazar - Şair

Eugenio Montale 12 Ekim 1896'da varlıklı bir ailenin oğlu olarak Cenova'da doğdu, ilk başlangıçta müzik okudu ve 1919'da ilk şiirlerini yayınladı. 1925 yılında da ilk şiir kitabı Ossi di seppia yayınlandı. 1928'de Florensa'daki Bemporad Yayınevi'nde çalışmaya başladı, ikinci Dünya Savaşı yıllarında serbest gazeteci olarak çeşi ...

Eva Almstädt

Eva Almstädt

Kategori:
Yazar - Şair

Eva Almstädt, 1965 yılında Hamburg'da doğdu ve burada büyüdü. Hamburg Televizyon Yapımcılığı Limited Şirketi'nde meslek eğitimi, sonra da Hannover'de iç mimarlık eğitimi aldı. 2001 yılından beri yazarlık yapan ve şu an altıncı kitabı üzerinde çalışmakta olan Eva Almstädt, eşi ve iki çocuğu ile birlikte Almanya'nın Schleswig Ho ...

Eyvind Olov Verner Johnson

Eyvind Olov Verner Johnson

Kategori:
Yazar - Şair

Eyvind Olov Verner Johnson 29 Temmuz 1900'de Kuzey isveç şehri Svartbjörnsbyn'da doğdu. 13 yaşındayken okulunu bıraktı ve o yaşlarında çalışma hayatına atıldı- 1919 yılında da Stockholm'a yerleşti. Orada tanıştığı genç yazar arkadaşlarıyla Vâr Nutid adlı dergiyi kurdular ve kendisi de yazmaya başladı. 1920'li yıllarında Berlin ...

Faik Baysal

Faik Baysal

Kategori:
Yazar - Şair

(1 Aralık 1922 – 9 Aralık 2002): Şair, yazar. İstanbul'da doğdu. Ailesi Romanya'dan göç etti. Çocukluğu Adapazarı'nda büyükbabasının yanında geçti. İstanbul Kadıköy Saint Joseph Lisesini ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1942). Pertevniyal Lisesinde Fransızca öğretmenliği (1944- 1949), Yata ...

Fakir Baykurt

Fakir Baykurt

Kategori:
Yazar - Şair

(15 Haziran 1929- 11 Ekim 1999): Yazar. Burdur- Akçaköy'e bağlı Yeşilova köyünde doğdu. Gönen Köy Enstitüsünü bitirdi (1948). Beş yıl köy öğretmenliği yaptı. Daha sonra girdiği Gazi Eğitim Enstitüsünden 1955'te mezun oldu. Sivas, Hafik, Şavşat'ta ortaokul öğretmenliğinden sonra Ankara'da Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünde gör ...

Falih Rıfkı Atay

Falih Rıfkı Atay

Kategori:
Yazar - Şair

(1894 - 20 Mart 1971): Yazar. İstanbul'da doğdu. Rehber-i Tahsil ve Hüseyin Cahit (Yalçın)'in müdürü olduğu Mercan İdadîsine devam etti. İdadî öğrencisiyken ilk yazı ve şiirleri Tecellî ve Servet-i Fünûn dergilerinde yayınlandı. İkinci Meşrutiyetten sonra İstanbul Darulfünûnu Edebiyat Fakültesini bitirdi (1912). 1913'te Tani ...

Faruk Duman

Faruk Duman

Kategori:
Yazar - Şair

Faruk Duman, 1974 yılında Ardahan'da doğdu. Ankara'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü'nden mezun oldu. Öyküleri, 1991 yılından beri Yazıt, Damar, Papirüs ve Adam Öykü gibi dergilerde yayınlanmaktadır. 1996 yılında Çankaya Belediyesi'nin Öykü-Şiir Yarışması'nda Çocuk Öyküleri dalında ikincilik almıştır. ...

Faruk Kadri Timurtaş

Faruk Kadri Timurtaş

Kategori:
Yazar - Şair

(1925 - 4 Temmuz 1983): Yazar, dilci. Kilis'te doğdu. Soyadı önce Demirtaş'tı sonra Timurtaş olarak değiştirmiştir Avukat Kara Kadri Beyin oğludur. İlk ve orta okulu Kilis'te okudu. İstanbul Kabataş Lisesini (pekiyi dereceyle, 1942), İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1946). Bitirdiği bölüme asist ...

Faruk Mercan

Faruk Mercan

Kategori:
Yazar - Şair

1971'de doğan Faruk Mercan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1993'te gazeteciliğe başlayan ve Türkiye'nin yakın tarihi üzerine çalışmalar yapan Mercan'ın daha önce Doğan Kitap tarafından yayınlanan şu altı kitabı bulunuyor: ...

Faruk Nâfiz Çamlıbel

Faruk Nâfiz Çamlıbel

Kategori:
Yazar - Şair

(18 Mayıs 1898 - 8 Kasım 1973): Şair. İstanbul'da doğdu. Bakırköy Rüşdiyeside okudu. Tıp Fakültesine devam etti; ancak bitiremeyip dördüncü sınıftan ayrıldı. 1917'de İleri gazetesinde çalışmaya başladı. 1922'de bu gazetenin temsilcisi olarak Ankara'ya gitti. Kayseri'de (1922-1924), Ankara'da Ankara Muallim Mektebi, Ankara Kız ...

Fatih Okumuş

Fatih Okumuş

Kategori:
Yazar - Şair

1986 Develi İmam-Hatip Lisesi, 1992 el-Ezher Üniversitesi İslam Hukuku ve Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Bölümü mezunu. 1996 yılında "İslam'in Estetik Anlayışı" başlıklı teziyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Türk Dili ve Edebiyatı alanında "Yüksek Lisans" derecesi aldı. ...

Fatih Özgüven

Fatih Özgüven

Kategori:
Yazar - Şair

Yazar ve çevirmen Fatih Özgüven, 1957'de İstanbul'da doğdu. İÜEF İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Esrarengiz Bay Kartaloğlu adlı bir romanı var. Nabokov, Mann, Borges, Kundera ve Woolf çevirileriyle tanınıyor. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde öğretim üyesi. ...

Fazıl Ahmet Aykaç

Fazıl Ahmet Aykaç

Kategori:
Yazar - Şair

(1884-1967) Şair ve yazar. İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Nümûne-i Terakki Mektebi’nde yaptı. Gümüşhane Rüştiyesi ile Musul İdâdîsi’ni bitirdi. İstanbul’da Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra Pa­ris Siyasî İlimler Fakültesi’nden mezun oldu. Arapça ve Fars­ça öğrendi. Fransızca, Türk ...

Ferhan Şaylıman

Ferhan Şaylıman

Kategori:
Yazar - Şair

1956 Ankara doğumlu. Asker bir babanın oğlu olarak ilk gençlik yıllarına kadar hep göçebe yaşadı. Ankara'dan Erzurum'a, Çorlu'dan Balıkesir'e uzanan kocaman bir coğrafyada gitmedikleri yer kalmadı. Ankara'ya yıllar sonra, 1976'da, üniversiteye girdiğinde geri döndü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yay ...

Frans Eemil Sillanpää

Frans Eemil Sillanpää

Kategori:
Yazar - Şair

Frans Eemil Sillanpââ 16 Eylül 1888'de yoksul bir çiftçi babanın oğlu olarak Haemeenkyrö'de doğdu. Yoksul olmasına rağmen çocukluğu mutlu geçti. Tampere'deki lise öğreniminden sonra tıp okumak için Helsinki'ye gitti. Edebiyata olan tutkusu dolayısiyle öğrenimini yanda bıraktı ve 1910 yılında bir yayınevinde çalışmaya başladı. ...

Franz Babinger

Franz Babinger

Kategori:
Yazar - Şair

Franz Babinger, (15 Ocak, 1891 - 23 Haziran, 1967) Osmanlı tarihi konusunda çalışmalarıyla ünlü Alman tarihçi ve dilci. 1891 yılında Almanya'da doğdu, 1967 yılında Draç'ta (Arnavutluk) öldü. Yükseköğrenimini Würzburg ve Münih'te tarih ve İslam sanatı konusunda yaptı. Hindoloji ve Sami dilleri üzerine doktorasını verdikten so ...

Frédéric Beigbeder

Frédéric Beigbeder

Kategori:
Yazar - Şair

2005 New York Magazine Kültür Ödülü (Kuzey Kulesi 107. Kat) ...

Frédéric Mistral

Frédéric Mistral

Kategori:
Yazar - Şair

Frederic Mistral 8 Eylül 1830'da Mailane, Bouches-du-Rhone'da dünyaya geldi. ...