Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Milletvekili Kategorisi -> Milletvekili Alanındaki Ünlüler

Ethem Kelekçi

Ethem Kelekçi

Kategori:
Milletvekili

Ethem Kelekçi 1940 yılında Bolvadin'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bolvadin'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Genç yaşta siyasete soyundu. 1968'de Adalet Partisi adayı olarak katıldığı seçimi kazanıp, Bolvadin Belediye Başkanlığını üstlendi. 1984 yılına kadar ...

Eyyüp Cenap Gülpınar

Eyyüp Cenap Gülpınar

Kategori:
Milletvekili

Eyyüp Cenap Gülpınar, 10 Haziran 1943 tarihinde Şanlıurfa, Siverek'te doğdu. Babasının adı Mehmet Halit, annesinin adı Sabiha'dır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Avukatlık yaptı ve ziraat işiyle uğraştı. 18, 19, 20, 21 ve 23. Dönem Şanlıurfa Milletvekilidir. 48. Hükümet'te Devlet Bakanı olarak görev yapt ...

Fahreddin Paşa

Fahreddin Paşa

Kategori:
Milletvekili

Ömer Fahreddin Paşa (Türkkan), (1868, Rusçuk - 1948, İstanbul) Mondros Mütarekesinden sonra teslim olmayıp Medine'yi 72 gün daha savunan Türk kumandanıdır. Medîne müdâfii Türk Kaplanı Çöl Kaplanı, Medine Kahramanı adlarıyla anılır. Bulgaristan'da doğdu, 93 Harbinden sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Harp 0kulunu ve harp ...

Fahrettin Poyraz

Fahrettin Poyraz

Kategori:
Milletvekili

Fahrettin Poyraz, 3 Temmuz 1968 tarihinde Kütahya, Domaniç'te doğdu. Babasının adı Hilmi, annesinin adı Habibe'dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde; doktorasını Hac ...

Faik Öztrak

Faik Öztrak

Kategori:
Milletvekili

Faik Öztrak, 26 Mart 1954 tarihinde Ankara'da doğdu. Baba adı A. Orhan, anne adı Ayten'dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere Birmingham Üniversitesi'nde kalkınma finansmanı üzerine tamamladı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda Uzman, Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanı ...

Faruk Septioğlu

Faruk Septioğlu

Kategori:
Milletvekili

Faruk Septioğlu, 2 Şubat 1961 tarihinde Elazığ, Palu'da doğdu. Babasının adı Ali Rıza, annesinin adı Naciye'dir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Bayındırlık Bakanlığı'nda çalıştı. 1991-1995 yılları arasında Adıyaman Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Septioğlu İn ...

Fatih Arıkan

Fatih Arıkan

Kategori:
Milletvekili

Fatih Arıkan, 1953 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Gülseren'dir. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Öğretmen, Çalışma Bakanlığı'nda iş müfettişi, iş adamı, sanayici ve yönetici olarak çalıştı. "Yalnız Ardıç" dergisi sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü. Kahramanmaraş Beledi ...

Fazıl Küçük

Fazıl Küçük

Kategori:
Milletvekili

Dr. Fazıl Küçük 14 Mart 1906 tarihinde Lefkoşa'ya bağlı Ortaköy'de dünyaya geldi. Dr. Küçük ilkokulu Haydarpaşa'da bulunan ve müdürünün adından ötürü, "Tarakçı Mektebi" olarak bilinen okulda tamamladı. Ardından Rüştiye'ye (ortaokul) diye bilinen ve Lise seviyesinde olan İdadiye devam etti. kaydoldu. İdadiyi bitirmesine iki ...

Gaffar Yakın

Gaffar Yakın

Kategori:
Milletvekili

Dr. Gaffar Yakın 1954 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Afyonkarahisar'da okuduktan sonra İstanbul'a gitti. Lise tahsilini Robert Kolej'de tamamladı. 1977yılında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Bir yıl, Afyonkarahisar Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinde çalıştı. Daha sonra Avus ...

Gazi Yiğitbaşı

Gazi Yiğitbaşı

Kategori:
Milletvekili

Gazi Yiğitbaşı 1898 Yılında Bolvadin'de dünyaya geldi. Çiftçi Ahmet Ağa’nın oğludur. Rüşdiye Mezunu olup askerlik hizmetini I. Dünya Savaşı yıllarında Yedek Subay olarak yaptı. Sakarya ve Domlupınar Savaşlarında General Salih Omurtak komutasında savaştı ve bu nedenle İstiklâl Madalyası ile taltif edildi. Askerlik hizmeti ...

Güneş Öngüt

Güneş Öngüt

Kategori:
Milletvekili

Güneş Öngüt 1933 yılında Dinar'da dünyaya geldi. 1950'deAfyonkarâ hisar Lisesi'ni, 1954 yılında da Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Hukuk Fakültesi öğrencisi iken Millî Türk Talebe Birliği Genel İdare Kurulunda görev yaptı. Ayrıca Ankara Üniversite¬si Talebe Birliği Genel Yönetim Kurulunda, Hukuk Fakültesi temsilcisi olarak ...

H. Hasan Sönmez

H. Hasan Sönmez

Kategori:
Milletvekili

H. Hasan Sönmez, 2 Haziran 1956 tarihinde Giresun, Kanyaş'da doğdu. Baba adı Şaban, anne adı Güller'dir. İstanbul İTİA Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Milli Güvenlik Akademisi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilim ...

H.İbrahim Özsoy

H.İbrahim Özsoy

Kategori:
Milletvekili

DR.H.İbrahim Özsoy 1938 yılında Afyonkarahisarjğa dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Bolvadin'de, liseyi Afyonkarahisar’da tamamladı. 1956 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi ve 1962'de doktor olarak buradan mezun oldu. Ordu-Mesudiye Sağlık Merkezi'nde yedek Subay Hekim olarak askerlik hizmetini yaptı. Daha ...

Hakan Coşkun

Hakan Coşkun

Kategori:
Milletvekili

Hakan Coşkun, 19 Kasım 1967 tarihinde Osmaniye, Kadirli'de doğdu. Babasının adı Tufan, annesinin adı Hürü'dür. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Kahramanmaraş ve Aksaray'da öğretmen olarak görev yaptı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda Ziraat Mühendisi olarak hizmet verdi. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğ ...

Hakkı Köylü

Hakkı Köylü

Kategori:
Milletvekili

Hakkı Köylü, Temmuz 1948 yılında Kastamonu, Devrekâni'de doğdu. Babasının adı Sadık, annesinin adı Şaziye'dir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Kütahya Emet Cumhuriyet Savcılığına atandı. Gürün, Mardin ve İskenderun'da Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu. Edirne Cumhuriyet Savcısı, Erzurum ve Bursa Cu ...

Halil Hilmi Efendi ( Bozca )

Halil Hilmi Efendi ( Bozca )

Kategori:
Milletvekili

Halil Hilmi Efendi ( Bozca ) 1888 yılında Afyonkarahisar'a bağlı Bolvadin ilçesinin Sı¬ram köyünde doğdu. Babası aynı köyün yörüklerinden İbrahim Çavuş'tur. Halil Hilmi Bey, hayatı boyunca yörük ve köy çocuğu olmaktan onur ve kıvanç duymuştur. İbrahim Çavuş'un karşı koymasına rağmen, okuma isteği ile I dolu olan Halil Hilmi, K ...

Haluk Nur Baki

Haluk Nur Baki

Kategori:
Milletvekili

Dr. Haluk Nur Baki 1924 Yılında Nevşehir de dünyaya geldi. Afyon Lisesi'nin unutulmaz hocalarından Edip Ali Bey'in oğludur. Çocukluğu ve gençlik yılları Afyonkarahisar da geçti. Afyonkarahisi Kadınana ilkokulunu 1936'da Afyonkarahisar Lisesini 1942 da bitirdikten sonra girdiği Tıp Fakültesi'nden 1948 Yılında mezun oldu. Kısa b ...

Hamdi Hamamcıoğlu

Hamdi Hamamcıoğlu

Kategori:
Milletvekili

Hamdi Hamamcıoğlu 1924 yılında Bolvadin'de dünyaya geldi. 1946 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest Avukatlık yaparken siyasete soyundu. O sırada, Türkiye'de mevcut siyasi partilerden memnun olmayan Afyonkarahisarlı genç aydınlar, C.H.P 'nden koparak Cumhuriyetçi Güven Partisi'ni kuran Turan Feyzioğlu'nun ...

Hamdi Özsoy

Hamdi Özsoy

Kategori:
Milletvekili

Hamdi Özsoy 1951 yılında Dinar'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Burdur'da tamamladı. Daha sonra Ege Üniversitesi Eczacılık Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Burdur'da Dinar'da serbest eczacı olarak çalıştı. Özsoy, 12 Eylül 1980 ihtilâlinden sonra gelişen ortam içerisinde, yeni kurulan Anavatan Partisi'nde yer aldı ve 1 ...

Hamza Erkan

Hamza Erkan

Kategori:
Milletvekili

Hamza Erkan VI. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Hamza Erkan, Kafkas Türkleri'nden ünlü Şeyh Şamilin soyundan olup, Osmanlı İmparatorluğu paşalarından Osman Paşa'nın oğludur 1879 yılında İstanbul'da doğmuş. Cenevre ve Paris Üni¬versitelerinde İktisat ve Bankacılık öğrenimi görmüştür. Milletve killiğine seçilmeden önceki son gör ...

Hasan Dinçer

Hasan Dinçer

Kategori:
Milletvekili

Hasan Dinçer 1910 Yılında Sandıklı'da dünyaya geldi. XIX. Yüzyılda, Anadolu çapında ünü olan Sandıklı Şeyhi Hasan Efendinin torunudur. 1933 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Hayrabolu'da savcılık (1934) Afyonkarahisar savcı yardımcılığı (1938), Balıkesir ceza hâkimliği (1942) yaptı. 1946 yılında memuriyetten ...

Hatip Dicle

Hatip Dicle

Kategori:
Milletvekili

1979'da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 1970'li yıllarda Devrimci Doğu Kültür Derneği'nde (DDKD) çalıştı. 1984 yılında gözaltına alındı. 1991 yılına SHP-HEP seçim ittifakıyla Diyarbakır milletvekili seçildi. Daha sonra (aynı yıl) HEP'e katıldı. 12 Aralık 1993 tarihinde DEP Genel Başkanlı ...

Hazım Bozca

Hazım Bozca

Kategori:
Milletvekili

Hazım Bozca Birinci dönem milletvekillerinden Halil Hilmi Bozca'nın oğlu olan Hazım Bozca 1911 yılında İstanbul'da da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladıktan sonra annesinin kenti olan İstanbul'a gitti. Hukuk tahsilinden sonra askerlik hizmetini yaptı. 18 Mart 1940 tarihinde Siirt C. Savcı yardımcılığına ...

Hulusi Bey

Hulusi Bey

Kategori:
Milletvekili

Hulusi Bey Birinci devre Afyonkarahisar Milletvekili Hulusi Bey hakkında maalesef yeterli bir bilgi edinemedik. Sunacağımız bilgiler TBMM albümündeki kısa notlardan derlenmiştir Hulusi Beyin babasının adının M.Ali olduğunu söz konusu notlardan öğreniyoruz. Kurmay Yüzbaşı rütbesinde bir subay iken Silahlı Kuvvetlerden ayrılmış ...