Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > R Harfi ile Başlayan Ünlüler -> R Harfi ile Başlayan Ünlüler

kisiler.org

Rabia Barış

Kategori:
Yazar - Şair

(1949 -): Şair. Afyon-Emirdağ'da doğdu. İlkokulu Gömüköy'de okudu. 17 yaşında, evlendikten sonra Eskişehir'e yerleşti. İlk şiiri Aziziye (Eskişehir) dergisinde çıktı. ...

kisiler.org

Rabia Hatun

Kategori:
Yazar - Şair

İsmail Hâmi Danişmend (1899-1967); yayınlandığı devrede hayli münakaşalara sebep olan şiirlerini kendi adıyla değil, Rabia Hatun adıyla yazmıştır. Böyle bir kadın adıyla yazılan şiirler, Azerbaycan Türkçesine çalan diliyle, söyleyiş, muhteva ve şekil yönünden âdeta Divan Edebiyatı şiirinin rüzgârını estirmektedir. ...

kisiler.org

Radiohead

Kategori:
Müzisyen

...

kisiler.org

Rafet El Roman

Kategori:
Müzisyen

...

kisiler.org

Rafik Dogar

Kategori:
Yazar - Şair

1939 Hindistan doğumlu olan yazar Pakistan kurulunca ailesiyle birlikte Faysilabad’a yerleşti. Gazetecilikten başka Urdu ve İngiliz dillerinde yüksek lisans yaptıktan sonra hukuk eğitimi aldı. Ancak meslek olarak gazeteciliği seçti. Birçok ulusal ve uluslararası gazetede çalıştı ve köşe yazıları yazdı. Gazeteci olmasına ve siy ...

kisiler.org

Ragga Oktay

Kategori:
Müzisyen

Türkiye'ye geldiği yıllarda müzikte yakalayamadığı popülariteyi Selo tiplemesiyle Turkcell reklam filmleri sayesinde yakalayan Oktay Yurtalan yani Ragga Oktay, pop müziğin devrinin kapandığını iddia etti: Şimdi pop değil ragga ve rap müzik yükselişte. Türkiye onu bir Tarkan konserinde ön solist olarak çıktığı sahneden çabuk indi ...

kisiler.org

Ragıp Şevki Yeşim

Kategori:
Yazar - Şair

Yazar. Makedonya'da Leskovik'te doğdu. İlkokulu İstanbul'da, ortaokulu Mersin'de, liseyi Antalya'da bitirdi (1930). Mersin'de Memâlik-i Şarkiye adlı bir Fransız bankasında çalıştı. Bu sıra mahallî gazetelere yazılar yazdı. Bankanın kapanması üzerine İstanbul'a giderek gazeteciliğe başladı (1932). Cumhuriyet, Son Posta, Yeni Sa ...

kisiler.org

Rahmî

Kategori:
Yazar - Şair

(? - 1566): Şair. Bursa'da yetişti. Kanunî'nin oğlu Mustafa'nın sünnet düğününde yazdığı kasidesi ile ünlendi. Kendisini koruyan Defterdar İskender Çelebi ile Sadrazam İbrahim Paşa'nın öldürülmesi üzerine zaruret içine düştü. Bursa Yenişehir'de müderris iken öldü. ...

kisiler.org

Rahmi Kaya

Kategori:
Yazar - Şair

Doğumu: 1960, Ardahan ...

kisiler.org

Rahmi Özen

Kategori:
Yazar - Şair

1949 - ): Yazar. Samsun-Terme'de doğdu. Samsun Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünü, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesini (1989) bitirdi. Diyanet İşler Başkanlığında çalıştı (1971-1979). Samsun Namık Kemal Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Hikâye ve roman dallarında yarışmalarda ödüller aldı. ...

kisiler.org

Raif Necdet Kestelli

Kategori:
Yazar - Şair

(1881 - 1936): Yazar. İzmir'de doğdu. Harbiye Mektebini bitirdi. Liselerde öğretmenlik yaptı. İkinci Meşrutiyet döneminde yeni çıkmış kitapları tenkit süzgecinden geçirerek edebiyat dünyasına tanıttı. Fecr-i Âtî topluluğunun "sanat sanat içindir" anlayışına karşı çıkarak bu konuda yazılar yazdı. ...

kisiler.org

Raif Özben

Kategori:
Yazar - Şair

Doğumu: 1946, Of / Trabzon ...

kisiler.org

Rakım Çalapala

Kategori:
Yazar - Şair

(1909 – 28 Kasım 1995): Yazar, yayıncı. Tam adı Mehmet Rakım Çalapala'dır. İstanbul'da doğdu. İstanbul Lisesini ve Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Alman ve Musevî liselerinde öğretmenlik yaptı. Sonra gazeteciliğe başladı. Halk ve çocuk yayınlarını incelemek için Rusya'ya gitti. Yavru Türk ve Çocuk Haftası dergilerini yönet ...

kisiler.org

Ramazan Cengiz Derdiman

Kategori:
Yazar - Şair

Uludag universitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi'nde anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı derslerini veren misafir öğretim görevlisi statüsündeki hocadır. Kendisi aynı zamanda Bursa Emniyet Genel Müdür yardımcılığı yapmaktadır. ...

kisiler.org

Ramazan Dikmen

Kategori:
Yazar - Şair

(5 Şubat 1956 - 10 Nisan 1997): Yazar. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Karyağmaz köyünde doğdu. İstanbul İmam Hatip Lisesini ve A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi (1981). Maliye Bakanlığında ve Devlet Planlama Teşkilâtında çalıştı. 1989-1990 arasında Brüksel'de bulundu. Ankara'da öldü; Bağlum'a defnedildi. ...

kisiler.org

Ramazan Gökalp Arkın

Kategori:
Yazar - Şair

(1914 - ): Şair, gazeteci, yayıncı. Balıkesir'de öğretmen okulunu (1936) ve Ankara'da Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi (1940). Mersin ve İstanbul'da 10 yıl ilköğretim müfettişliğinde bulundu. Sonra yayın hayatına atıldı. Son Posta ve Tan gazetelerinde çalıştı. Bir Yayınevini (1949), Arkın Kitabevini, Arkın Ofset Basımevini ku ...

kisiler.org

Ramazan Güngör

Kategori:
Müzisyen

Ramazan Güngör, 1924 yılında Fethiye'nin Kemer nahiyesine bağlı bir dağ köyü olan Kadıköy'de doğdu. Asıl soyadı "Yanatma"dır. Köyünde okul olmadığından okula gidemedi. Küçük yaşta marangozluğa merak saldı. Annesinin, oniki yaşında ikibuçuk kuruşa aldığı curayla müziğe başladı. 1949 yılında askerden döndüğünde, bir inşaatta ç ...

kisiler.org

Ramazan Kaplan

Kategori:
Yazar - Şair

(20 Kasım 1951 - ): Yazar, araştırmacı. Isparta'da doğdu. Ankara Erkek İlköğretmen Okulunu (1970), Maraş Lisesini (1972) ve A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1978) bitirdi. İlk ve orta dereceli okullarda öğretmenlik, değişik kamu kuruluşlarında yöneticilik yaptı. 1979'da DTCF'ye geçti. 'Şiir ...

kisiler.org

Ramî Mehmed Paşa

Kategori:
Yazar - Şair

(1654- 1707): Şair. İstanbul'da doğdu. Reisülküttaplık kaleminde yetişti. Ünlü şair Nâbî'nin yakınında bulundu. 1696'da Reisülküttap oldu. Karlofça barış görüşmelerini yürüttü. 1703'te sadrazamlığa getirildiyse de aynı yıl Edirne Vak'asından sonra görevinden ayrıldı. Bir süre sonra yeniden itibar kazandı. Kıbrıs ve Mısır'd ...

kisiler.org

Ramis Muslu

Kategori:
Sendikacı

1958 yılında Çaycuma’da doğan Ramis Muslu, İlkokulu köyünde okudu. 1981 yılında Üzülmez Asma İşletme Müdürlüğüne kazmacı yedeği olarak iş başı yaptı. 3 yıl kazmacılık sonra barutçuluk sanatlarında çalıştı. 1990 yılında başçavuş oldu. Asma İşletmesi 2. Ocakta ayak başçavuşu olarak çalıştı. 1983 yılından itibaren del ...

kisiler.org

Raşid Mehmed

Kategori:
Yazar - Şair

(?- 1735): Şair, münşi. İstanbul'da doğdu. Müderrislik etti. 1714'de vak'anüvisliğe getirildi. Haremeyn müfettişliği, Halep ve İstanbul kadılığı yaptı. 1730'da görevinden alındı. Bursa ve Limni'de sürgün yaşadı. Hekimoğlu Ali Paşa'nın sadrazamlığı sırasında Anadolu kazaskerliğine tayin edildi (1734). İstanbul'da öldü. ...

kisiler.org

Râsih

Kategori:
Yazar - Şair

(? - 1776): Divan şairi. Balıkesir'de doğdu. Hayatı hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Fatih dönemi ricalinden Zağanos Paşa'nın soyundan geldiğine dair kayıtlar vardır. Divan tertip etmiştir ...