Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Ş Harfi ile Başlayan Ünlüler -> Ş Harfi ile Başlayan Ünlüler

kisiler.org

Şeyda Buzağıcıoğlu

Kategori:
Ressam

1957 yılında Amasya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1978’de mezun oldu. 2000 yılında emekli olana kadar özel sektörde mali işler müdürü olarak çalıştı. S.M. Mali Müşavir belgesine sahiptir Resme Musa Aktaş Atölyesi’nde başladı. İki yıl yağlıboya çalıştı. Atölye Ka’da da (Gö ...

kisiler.org

Şeyh Sadreddin-i Konevi

Kategori:
Din

Esas ismi Eb’ül Me’ali Muhammed bin İshaktır. Dedesinin adını almıştır. Hicri 605 Miladi 1207 yılında Malatya’da doğmuştur. Babası İshak Efendi kendisi gibi büyük bir alim ve Anadolu Selçukluları nezdinde itibarlı ve mevki sahibi bir zattır. Aynı zamanda ünlü mutasavvıf Muhyiddin Arabi’nin de yakın dostudur. Şeyh Sadreddin-i K ...

kisiler.org

Şeyh Servet Akdağ

Kategori:
Devlet-Siyaset

Parlamenter, siyaset adamı, Yeşil Orducu Şeyh. 1880'de Tosya'da doğmuştur. Medrese eğitimi gördü. Hatay Müftülüğü yaptı. Türk Kurtuluş Savaşı başlayınca Anadolu'ya geçti. Bursa Milletvekili olarak TBMM'ne girdi. Bu arada Çerkez Ethem'in de katıldığı Yeşil Ordu hareketine katıldı. Yasadışı Halk İştirakuyun Fırkası'nın kurucul ...

kisiler.org

Şeyhî

Kategori:
Yazar - Şair

(1371? - 1431): Divan şairi. Kütahya'da doğdu. Asıl adı Yusuf Sinaneddin'dir. Memleketinde öğrenime başladı. İran'a gidip tıp ve tasavvuf öğrendi. Germiyan Beyi II. Yakub'un hekimi ve sohbet arkadaşı oldu. Daha sonra Çelebi Mehmed'in hekimliğini yaptı. 1421'den sonra II. Murad'ın sarayında bulundu. Hacı Bayram Veli'den t ...

kisiler.org

Şeyhülislâm Yahya

Kategori:
Yazar - Şair

(1553- 1644): Divan şairi. İstanbul'da doğdu. İlk tahsilini babası Şeyhülislâm Zekeriya Efendi'den gördü. Devrin ünlü bilginlerinin derslerini takip ederek müderris oldu. Babasıyla hacca gitti (1583). İstanbul medreselerinde ders verdi. Halep, Şam, Mısır, Edirne ve İstanbul kadılıklarında bulundu (1590-1604). Bir defa Anadol ...

kisiler.org

Şeyyad Hamza

Kategori:
Yazar - Şair

(XIII. yüzyıl): Şair. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 1348 yılında Akşehir'de meydana gelen veba salgınında ölen kızı Aslı Hatun için yazdığı mersiyeden XIV. yüzyılın ortasında hayatta olduğu anlaşılıyor. Yüksek sesle şiirler okuyup dinleyenleri coşturanlara Şeyyad dendiği için bu isimle anılır. ...

kisiler.org

Şiar Yalçın

Kategori:
Yazar - Şair

1924, İstanbul doğumlu. Babası İttihat ve Terakki fırkasının ünlü Maliye Nâzırı Cavid Bey'dir. İlk ve orta tahsilini İstanbul'da English High School'da, lise öğrenimini Robert College'de tamamlamıştır. 1949 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, bir süre Pınarhisar ilçesinde hâkimlik yaptıktan sonra, doktora öğrenimi ...

kisiler.org

Şinasi

Kategori:
Edebiyat

İbrahim Şinasi, 5 Ağustos 1826'da İstanbul'da doğmuştur. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa, 1829'da Osmanlı-Rus Savaşı sırasında vurularak ölünce, annesi onu yakınlarının desteğiyle büyüttü. Şinasi, ilköğretimini Mahalle Sıbyan Mektebi'nde ve Feyziye Okulu'nda tamamladıktan sonra Tophane Müşiriyeti Mektubî Kalemi'ne kâtip a ...

kisiler.org

Şinasi Orel

Kategori:
Büyükelçi

Şinasi Örel 1936 yılında doğdu. 1960 yılında Milli Birlik Komitesi tarafından Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması için görevlendirildi. 1971 yılında TBMM dışından Milli Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. Suriye, Pakistan ve Brezilya'da büyükelçilik görevinde bulundu. Şinasi Orel, 2004 yılında vefat etti. ...

kisiler.org

Şinasi Özdenoğlu

Kategori:
Yazar - Şair

(1922 - ): Şair, yazar. Gümüşhane'de doğdu. Trabzon Lisesini, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesini (1944), A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi (1954). Kaymakamlık ve Avukatlık yaptı. 1969'da CHP' den Ankara milletvekili seçildi. ...

kisiler.org

Şirin Pancaroğlu

Kategori:
Müzisyen

The Washington Post gazetesinin milli servet olarak nitelendirdiği arpçı Şirin Pancaroğlu, çalgısının efsanevi fakat az bilinen evrenini zengin boyutlarıyla tanıtmayı kendine ödev edinmiş bir sanatçıdır. Repertuvarında arbın klasik literatürünü kucaklarken, erken dönem müzikleriyle günümüz müziğine daha derin bir ilgi duyar Şiri ...

kisiler.org

Şuayip Şeyihoğlu

Kategori:
Eğitim

1974 Trabzon ili Asrin ilçesi doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi , Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Grafik Ana Sanat Dalından mezun oldu 1998 de Trabzon merkez Kurtuluş İlköğretim okulu’na Resim-iş öğretmeni atandı. 2000 yılında askerliğini Ankara Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı, resim atö ...

kisiler.org

Şükran Kurdakul

Kategori:
Yazar - Şair

(1927 – 15 Aralık 2004): Yazar, şair. İstanbul'da doğdu. İzmir Karşıyaka Lisesinde okurken TCK'nın 142. maddesine muhalefetten tutuklanarak 4.5 ay hapis yattı (1946). İzmir Belediyesinde, Ziraat Bankasının İstanbul Bahçekapı şubesinde çalıştı (1951-1953). Yayımına emek verdiği Yeryüzü dergisi (11 sayı, 1951-1952) Türkiye Komünis ...

kisiler.org

Şükrü Elçin

Kategori:
Yazar - Şair

(1912 - 2008): Yazar, şair, halkıyatçı. Florina'da (Yunanistan) doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü ve İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi (1939). Çeşitli lise ve yüksek okullarda öğretmenlik yaptı. A.Ü. Dil ve tarih Coğrafya Fakültesine asistan olarak girdi. 1949'da doktor, 1962'de doçent oldu. ...

kisiler.org

Şükrü Enis Regü

Kategori:
Yazar - Şair

(1923 – 19 Mart 1976): Şair. Liseden ayrıldı. Dergilerde, gazetelerde ve yayınevlerinde çalıştı. Uzun yıllar Doğan Kardeş dergisinde sayfa sekreterliği ve yöneticilik yaptı. Nebioğlu ve Atlas yayınevlerinde çalıştı. Yankı Yayınevini kurdu. İstanbul'da öldü. ...

kisiler.org

Şükrü Erbaş

Kategori:
Yazar - Şair

Doğumu: 7 Eylül 1953, Yozgat ...

kisiler.org

Şükrü Erdem

Kategori:
Devlet-Siyaset

1959 yılında Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa İlçesi’nde doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Mustafa Kemal Paşa’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kendi eczanesinde mesleğini sürdürürken, diğer taraftan da serbest müteahhitlik işleri ile ilgilendi. Erdem, vatani görevini Ankara’da, ...

kisiler.org

Şükrü Halûk Akalın

Kategori:
Yazar - Şair

(22 Ocak 1956): Yazar, dilci. Adana'da doğdu. İlk ve ortaokulu Adana'da, liseyi İstanbul'da okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi (1979). 1983'te Çukurova Üniversitesine okutman olarak girdi. Doktorasını 'Saltuknâme I-İnceleme-Metin' teziyle 1987'de verdi. 1990'da doçent, 1996'da profesör oldu. Adana'da T ...

kisiler.org

Şükrü Hatun

Kategori:
Yazar - Şair

Şükrü Hatun 1959 yılında Domaniç Aksu Köyünde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1983'te bitirdi. 1992-94 döneminde Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyi genel sekreteri olarak çalıştı. 1998'den beri Türk Tabibleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi. 1990'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıklari Uzmanı, 1999'da profesör oldu ...

kisiler.org

Şükrü Karaca

Kategori:
Yazar - Şair

(1956 - ): Şair. Tokat-Reşadiye'nin Kabalı köyünde doğdu. Tokat Öğretmen Okulunu bitirdi (1974). İlkokul öğretmenliği sırasında Hukuk Fakültesinde okudu. Avukatlık yaptı. ...

kisiler.org

Şükrü Kaya

Kategori:
Devlet-Siyaset

Devlet ve siyaset adamı Şükrü Kaya 1883 İstanköy'de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu yerde yaptı. Midilli İdadisi'ni bitirdi. İstanbul'a giderek Galatasaray Sultanisi'ne girdi, burada okurken aynı zamanda Hukuk Mektebine devam etti. 1908 yılında Hukuk Mektebi'ni bitirince Paris'e gitti, burada Hukuk Fakültesini bitir ...

kisiler.org

Şükrü Tunar

Kategori:
Müzisyen

1907'de Edremit'te doğdu. Hasan adlı bir işçinin oğludur. Ailesi içinde musikiyle uğraşan hiç kimse olmadığı halde musiki yeteneği pek küçük yaşlarındayken ortaya çıktı. İlkokul çağındaki Şükrü, eline geçen bir teneke düdük ile şarkılar, türküler çalmaya başladı, 1. Dünya Savaşı yıllarında Edremit'e gelen bir bando takımında kla ...