Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > İslam âlimi > Abdurrahman Bin Esved biyografi, resim, video ve bilgiler !

Abdurrahman Bin Esved

Kategori: İslam âlimi

kisiler.orgHz. Âişe, Enes Bin Mâlik, Abdullah Bin Zübeyr gibi sahâbîlerden, babasının amcası Alkame Bin Kays ve babası Esved Bin Yezîd (ö. 75/694) ve diğer bazı tabiîlerden hadis öğrenmiş ve rivayet etmiştir

Rivayetleri Kütüb-i Sitte'rim tamamında yer almaktadır. Bu vasfıyla, rivayetleri Kütüb-i Sitte'nin bir kısmında yer alan öteki iki Abdurrahman Bin Esved'den ayrılmaktadır. Kendisinden Ebû İshak Amr Bin Abdullah es-Sebîî, Ebû İshak eş-Şeybânî ve Süleyman Bin Mihrân el-A'meş hadis rivayet etmişlerdir. Ahmed Bin Meni, Nesâî, Yahya Bin Maîn ve İbn Hibbân gibi büyük hadis münekkitleri tarafından sika kabul edilmiştir

Hz. Ömer ve Âişe ile görüştüğü belirtilen Abdurrahman'ın ölüm tarihi 99 ve 199 olarak gösterilmiştir

199'da vefat ettiği görüşünü İbn Hacer, tarihî açıdan reddetmiştir

Nitekim Aynî de onun vefat tarihini 99 olarak kaydetmiştir

...