Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > İslam âlimi > Abâpûş-i Velî biyografi, resim, video ve bilgiler !

Abâpûş-i Velî

Kategori: İslam âlimi

kisiler.orgMevlevi tarikatı şeyhlerindendir. Balı Mehmed Çelebi ve Balı Sultan olarak da tanındı. Dedesi Süleyman Sah, Sultan Veled’in kızı Mutahhara Sultan ile evli olduğundan soyu Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’ye kadar ulaşır. Mevlevi dervişlerinden olan babası kendisine saltanat elbisesi yerine tarikat abası giydirdiği için “Abâpûş-i Velî” lakabıyla anıldı. Hayatının büyük bir kısmını Afyonkarahisar Dağı’nda yaptırdığı zaviyede geçirdi. Şehre çok az inen Balı Sultan, bu zaviyedeki sohbetleriyle dervişlerinin manevi hayatına ışık tuttu. Abâpûş-i Velî’nin Mevlevilik tarihi açısından esas önemini teşkil eden, Divâne Mehmed Çelebi’nin babası olması ve oğlunu sağlığında postnişin tayin etmesi oldu.

Böylece Afyonkarahisar dergâhı, Konya’dan sonra tarikatın ikinci önemli merkezi oldu.

Divâne Mehmed Çelebi’ye “ikinci pir”, hatta Mevlâna’nın yeniden zuhuru olarak bakıldı. 1485 yılında öldü. Abâpûş-i Velî’nin kabri Afyonkarahisar Mevlevî Dergâhı’ndadır. ...