Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Genel Kategorisi -> Genel Alanındaki Ünlüler

Victoria Beckham

Victoria Beckham

Kategori:
Genel

Eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham 17 Nisan 1974 tarihinde Hertfordshire, İngiltere'de doğdu. 1990'lı yıllara damgasını vuran Spice Girls adlı müzik grubunun "Posh" lakablı üyesidir. Çiftin, kendi adlarının baş harflerini taşıyan “dvb” adlı markaları vardır. Victoria Beckham, moda çalışmalarına bir jean defilesi ...

Viktor Patsayev

Viktor Patsayev

Kategori:
Genel

Viktor İvanoviç Patsayev, (19 Haziran 1933 - 29 Haziran 1971), Sovyet kozmonot. 1966'da kozmonot oldu. 1971'de, tasarım mühendisi olarak katıldığı Soyuz 11 uzay uçuşu sırasında, komutan Georgi Dobrovolski ve uçuş mühendisi Vladislav N. Volkov ile birlikte uzayda 24 gün kalarak rekor kırdı.Bu uçuş sırasında Soyuz 11, iki ay ön ...

Yamamoto Tsunetom

Yamamoto Tsunetom

Kategori:
Genel

Yamamoto Tsunetomo (山本常朝; d. 30 Temmuz 1659 Saga- ö. 21 Kasım 1719 Saga), Yamamoto Tsunetomo, 18. yüzyılda, efendisi Mitsushige Nabeshima'nın buyruğu altında Japonya'da yaşamış bir samuraydır. Efendisinin ölümünden sonra her samuray gibi tsuifuku yapmak istemiş fakat efendisi bunu ölmeden önce yasakla ...

Yaşar Bayrak

Yaşar Bayrak

Kategori:
Genel

Yaşar Bayrak: 15-06-1974 Belören/Gerze/SiNOP: Belören-Gerze Dogumluyum. İlkokulu Belören,İlkokulunda Okudum. Ve O Zamanın Şartlarından Dolayı Pek Yüksek Okuyamadık Maddi İmkansızlıklar dan Dolayı Okuyamadım. Ama Hayatın En Yüksek Okullarını Yaşayarak Okudum Diyebilirim. Ve Vatanımı Milletimi Ve Devletimi Çok Seviyorum. Bir Çok Ö ...

Yaşar Ulukanoğlu

Yaşar Ulukanoğlu

Kategori:
Genel

...

YAVUZ GİRDAP

YAVUZ GİRDAP

Kategori:
Genel

1979 Sakarya doğumlu.Ortaokul ve Liseyi Kadıköy Anadol Lisesi'nde okudu.Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü tamamladıktan sonra Fatih Üniversitesi'nde MBA yaptı. 1998 yılından beri Dış Ticaret,İhracat Pazarlama alanlarında özel sektörde yönetici olarak çalışmaktadır.Çoğunluğu ticari amaçlı olmak üzere 70 in üzerinde ül ...

Yılmaz Duru

Yılmaz Duru

Kategori:
Genel

Oyuncu, yapımcı, yönetmen, senarist ve dansçı Yılmaz Duru, 8 Ağustos 1933 yılında Adana'da doğdu. Sanat hayatına başlangıcı, 1944 yılında "Ses" operetiyle sahneye çıkmasıyla gerçekleşen Duru, bir dönem profesyonel dansçılık yapmasının ardından 1954 yılında oyunculuğa başladı. Amerika'ya giderek dans öğretmenliği yaptı. Orada ...

Yusuf Kurçenli

Yusuf Kurçenli

Kategori:
Genel

Yusuf Kurçenli, (d. 1947 - Çayeli), Film yönetmeni, senarist. İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. 1973 ile 1980 yılları arasında TRT'de yapımcı ve yönemen olarak çalıştı. İlk filmi "Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe"yi 1983 yılında çekti. Daha sonraki yıllarda çektiği bir çok film, değişik festivallerde ödüller kazandı. "Baba ...

Zaro Ağa

Zaro Ağa

Kategori:
Genel

Zaro Ağa, (Bitlis, 1774 ya da 1777 - İstanbul, 29 Haziran 1934), Şerif Mirza Aşiretine bağlı Kürt asıllı Türk hammalı. 157 ya da 160 yıl yaşamış, Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı ve yabancı kaynaklara göre ise dünyanın en uzun yaşayan bir kaç kişisinden biridir. Zaro Ağa, 10 Osmanlı padişahı, 1 cumhurbaşkanı görmüş, 6 savaşa ...

Zekeriya Akıncı

Zekeriya Akıncı

Kategori:
Genel

Zekeriya Akıncı, 27 Ağustos 1957 tarihinde Erzurum, Şenkaya'da doğdu. Babasının adı Cebbar, annesinin adı Mehrinaz'dır. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Fizik Bölümü'nü (ön lisans) bitirdi. Serbest ticaretle uğraştı. 22. ve 23. Dönem Ankara Milletvekilidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Akıncı, evli ve bir çocuk babasıdır ...

Zekeriya Aslan

Zekeriya Aslan

Kategori:
Genel

Zekeriya Aslan, 2 Şubat 1969 tarihinde Afyonkarahisar, Sandıklı'da doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Emine'dir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Sandıklı Belediyespor Kulübü Başkanlığı yaptı. 23. Dönem Afyon milletvekilidir. İngilizce ve az düzeyde Arapça bilen Asl ...

Ziya AKKURT

Ziya AKKURT

Kategori:
Genel

1961 yılında Diyarbakır'da doğan Ziya Akkurt, orta öğretime Diyarbakır Anadolu Lisesinde başladı ve Ankara Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 1983 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olman Akkurt, iş hayatına 1983 yılında Interbank'ta müşteri temsilcisi olarak başladı ve 1989 kadar kredi ve pazarlama, yurt ...

kisiler.org

Mehmet Erdoğan

Kategori:
Genel

7 Nisan 1966 tarihinde Adıyaman, Besni'de doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Saniye'dir. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi. Besni Belediyesi'nde veteriner hekim olarak çalıştı. 23. Dönem Adıyaman milletvekilidir. İngilizce ve Arapça bilen Erdoğan, evli ve iki çocuk babasıdır. ...

kisiler.org

Abbas Aga

Kategori:
Genel

Dârüssaâde ağası. Hatice Turhan Sultan'ın başağasıdır. Muslih Ağa'nın ölümü üzerine Dâ­rüssaâde ağalığına tayin edildi (9 Nisan 1668). 16 Temmuz 1671 tarihinde azledilerek Mısır'a gönderildi. Mısır'da ikameti sı­rasında orada öldü. Mezarı İmam Şafiî Türbesi civarındadır. Abbas Ağa, Dârüssaâde ağalığından önce ve sonra birçok hay ...

kisiler.org

Abdi Dîuânı Lugaz

Kategori:
Genel

Sultan II. Mustafa'nın Avusturya seferine (1697) ordu vaizi olarak katıldı. Hayatının son yıllarında Beyazıt ve Süleymaniye camileri vaizliklerinde bulunan Abdi, 26 Şevval 1122'de (18 Aralık 1710) vefat etti. Üsküdar'daki Bezcizâde Tekkesi'nde babasının yanına gömüldü. Abdüssamed ve Abdüşşekûr adlı iki oğlu devrin tanınmış ş ...

kisiler.org

Abdi Efendi

Kategori:
Genel

Osmanlı tarihçisidir. Patrona İsyanı hakkında kaleme aldı­ğı tarihiyle tanınan Abdi Efendi'nin ha­yatına dair bilgiler, daha çok kendi ese­rine dayanır. Bazı kaynaklara göre III. Ahmed'in mühürdarı oldu; 1753-1764 yılları arasında birkaç defa reîsülküt-tâblığa getirildi. Aynı zamanda şair olan Abdi'nin o devirde yaşamış birkaç ...

kisiler.org

Abdulah Bin Muaviye

Kategori:
Genel

Ca'fer-i Tayyar'ın oğlunun torunu ve Cenâhîyye hareketinin lideri kabul edilen Alevî reisi. Doğumu ve hayatının ilk dönemi hakkında kaynaklar fazla bilgi vermemektedir. Ancak şiirle meşgul olduğu ve devrinin ünlü şairleri arasında yer aldığı bilinmektedir. 744 yılı sonbaharından önce Kûfe'ye vardığında vali Abdullah Bin Ömer Bin ...

kisiler.org

Abdullah Bin Eftas

Kategori:
Genel

Eftasîler DevletTnin kurucusudur. Berberîler'den Miknâse kabilesine mensuptur. Kurtuba'nın kuzeyindeki Fahsülbellût'ta doğdu. Babasının adı Muhammed Bin Mesleme (İbnü'l-Eftas) idi. Kurtuba Emevf halifelerinden II. Hakem'in azatlısı olup Batalyevs'te bağımsız bir emirlik kuran Sâbûr onu kendine halef seçti. Sâbûr'un 10 Şaban 413' ...

kisiler.org

Abdullah Bin Erkam

Kategori:
Genel

Hz. Peygamber'in anne tarafından akrabasıdır. Mekke'nin fethi sırasında müslüman oldu ve vahiy kâtipleri arasında yer aldı. Bilhassa hükümdarlardan gelen mektupların okunması, saklanması, cevaplarının hazırlanmasında Hz. Peygamber'e hizmet etti ve onun güvenini kazandı. Bundan dolayı Abdullah'ın yazdığı bazı cevabî mektupları ...

kisiler.org

Abdullah Bin Hamdan

Kategori:
Genel

Hamdânîler hanedanının kurucusudur. Tağlib kabilesine mensup olan ve hanedana adını veren Hamdan Bin Hamdûn, 259'dan (873) itibaren Musul ve çevresinde cereyan eden siyasî olaylarda gösterdiği başarı ile Abbasî hilâfeti nezdinde itibar kazanmış, bu sayede oğullan da devletin yüksek kademelerine tayin edilmiştir Hamdân'ın ikinc ...

kisiler.org

Abdullah Bin Hasan Bin Hasan

Kategori:
Genel

69'da (689) Medine'de doğdu. Mescid-i Nebevfde Ebü'z-Zinâd'dan ders dinledi. Başta babası ve annesi Fatma bint Hüseyin Bin Ali olmak üzere Abdullah Bin Ca'fer Bin Ebû Tâlib, A'rec, İkrime, Ebû Bekir Bin Hazm ve diğer bazı âlimlerden hadis rivayet etti. İki oğlu Mûsâ ve Yahya ile İmam Mâlik ve İmam Sevrı de ondan hadis rivayet ...

kisiler.org

Abdullah Bin Hasan El-Bağdâdî

Kategori:
Genel

Matematikçi, astronom ve müneccimdir. Kaynaklar, adını Abdullah veya Ubeydullah şeklinde vermektedirler. Bağdat'ta yaşadı ve daha çok, mesleğinden dolayı kendisine takılan Gulâm-ı Zühal (Zühal/Satürn'ün hizmetkârı) lakabıyla tanındı. Matematikçi ve müneccim olarak Adududdevle'nin hizmetinde bulundu. Abdurrahman es-Sûffnin çağd ...

kisiler.org

Abdullah Bin Hazim

Kategori:
Genel

Annesi Aclâ gibi bir siyahî olan Abdullah Bin Hâzim'in Hz. Peygamberden hadis rivayet ettiğini ve sahâbî olduğunu kabul edenler de vardır. Hz. Osman'ın halifeliği sırasında, Basra Valisi Abdullah Bin Âmirin emrinde İran ve Horasan'daki fetihlere kumandan olarak katıldı, birçok yerin fethedilmesinde başarılı hizmetler gördü. 651- ...

kisiler.org

Abdullah Bin Hubeyk

Kategori:
Genel

Hadis de rivayet etmiş olan ilk devir sûfilerindendir. Kûfe'de doğdu. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Devrin önemli kültür merkezlerinden biri olan Antakya'ya göç etti ve orada yaşadı. Dostu, hocası ve aynı zamanda hadisteki şeyhlerinden biri olan Yûsuf Bin Esbât'ın yanında yetişti. Fıkıh ve tasavvufta, müridleriyle dos ...