Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Felsefeci - Filozof Kategorisi -> Felsefeci - Filozof Alanındaki Ünlüler

 Franz Brentano

Franz Brentano

Kategori:
Felsefeci - Filozof

1838 yılında doğdu. Würzburg ve Viyana üniversitelerinde aralarında Edmund Husserl ve Sigmund Freud’un da bulunduğu pek çok ünlü isme ders vermiş olan Alman felsefeci ve ruh bilimci. ...

 John  Langshaw Austin

John Langshaw Austin

Kategori:
Felsefeci - Filozof

1911 yılında doğdu. İngiliz filozof. ...

 Maurice Merleau Ponty

Maurice Merleau Ponty

Kategori:
Felsefeci - Filozof

1908 yılında doğdu.Sartre ile birlikte varoluşçu felsefe ile görüngübilimsel felsefenin önemli kurucuları arasında gösterilen Fransız felsefeci. ...

 Otto Neurath

Otto Neurath

Kategori:
Felsefeci - Filozof

10 Aralık 1882'de doğdu. Avusturyalı felsefeci ve toplum kuramcısı. ...

Alfred Jules Ayer

Alfred Jules Ayer

Kategori:
Felsefeci - Filozof

29 Ekim 1910'da doğdu. İngiliz düşünür. ...

Avram Noam Chomsky

Avram Noam Chomsky

Kategori:
Felsefeci - Filozof

7 Aralık 1928'de Pensilvanya'da doğdu. Dilbilimci, Felsefeci. ...

David Hume

David Hume

Kategori:
Felsefeci - Filozof

26 Nisan 1711'de Edinburgh'da doğdu. ...

Ferdinand de Saussure

Ferdinand de Saussure

Kategori:
Felsefeci - Filozof

1857 yılında doğdu. Çağdaş dilbilimin kurucusu İsviçreli dilbilimci, felsefeci. ...

Frege

Frege

Kategori:
Felsefeci - Filozof

1848 yılında doğdu. Alman matematikçi, mantıkçı ve filozof. ...

Friederich Wilhem Nietzsche

Friederich Wilhem Nietzsche

Kategori:
Felsefeci - Filozof

15 Ekim 1844’te doğdu. "Güç İstenci", "Üstinsan", "Bengidönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof. ...

George Berkeley

George Berkeley

Kategori:
Felsefeci - Filozof

1687 yılında Kilkrin'de doğdu. İngiliz felsefecisi. ...

George Santayana

George Santayana

Kategori:
Felsefeci - Filozof

16 Aralık 1863 yılında İspanya'da doğdu. İspanyol-ABD’li filozof ve yazar. Estetik, kurgusal felsefe ve edebiyat eleştirisine önemli katkıları oldu. ...

Gilbert Ryle

Gilbert Ryle

Kategori:
Felsefeci - Filozof

1900 yılında doğdu. İngiliz filozof. ...

Gilles Deleuze

Gilles Deleuze

Kategori:
Felsefeci - Filozof

1925 yılında doğdu. 1995 Düşünceleriyle döneminin pek çok büyük düşünürüne öncülük etmekle kalmayıp felsefe tarihindeki önemli filozofların düşüncelerine getirdiği açımlamalarla felsefe tarihinin yeniden yazılmasının gereğini başarıyla gösteren Fransız felsefeci. ...

Giovanni Gentile

Giovanni Gentile

Kategori:
Felsefeci - Filozof

1875yılında doğdu. Gentile "edimci idealizm" kavra­mı ile Hegel'in etkisin de kaldı. ...

György Lukács

György Lukács

Kategori:
Felsefeci - Filozof

13 Nisan 1885 yılında Macaristan'da doğdu. 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’da komünist öğretim gelişmesini etkilemiş olan Macar Marksist düşünür ve edebiyat eleştirmeni. Sanatçıların siyasal denetim altına alınmasına karşı çıkarak hümanizme dayalı bir Marksist estetik kuramı geliştirdi ve Marx’m sanayi toplumundaki ...

Hans Georg Gadamer

Hans Georg Gadamer

Kategori:
Felsefeci - Filozof

Gadamer, Almanya’nın Marburg kentinde doğdu. 1900'de başlayan yaşamı onun 21. yüzyılı karşılamasına kadar uzun sürdü. ...

Henry Bergson

Henry Bergson

Kategori:
Felsefeci - Filozof

1859 yılında Paris'te doğdu. Fransız filozof. Sezgiciliğin kurucusu. ...

Herbert Marcuse

Herbert Marcuse

Kategori:
Felsefeci - Filozof

1898 yılında doğdu. Gerek Marxçı “Eleştirel Kuram”a yönelik yadsınamaz katkılarıyla, gerek Freudcu ruhbilimin ufkunu genişletmesiyle tanınan, Frankfurt Okulu’yla birlikte anılan önde gelen adlardan biri Amerikalı düşünür. ...

İlker güvenir

İlker güvenir

Kategori:
Felsefeci - Filozof

1975 Ankaradoğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra birkaç günlük hava harp okulu pilotluk seçmelerifirari eylemi sonrasında 1993 yılında K.T.Ü. Elektrik Elektronik Mühendisliğinde yaklaşık 1,5 sene eğitim alır. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü Yabancı Dil hazırlık sürecinde 2 yıl eğitim ...

Jacques Derrida

Jacques Derrida

Kategori:
Felsefeci - Filozof

Jacques Derrida (1930 - 2004) Jacques Derrida, 15 Temmuz 1930 yılında Cezayir'in El-Biar kasabasında doğdu. Erken yaşlarda yaptığı Rousseau, Nietzsche, Gide, Valery, Camus okumalarıyla edebiyat ve felsefeye yöneldi. 1952'de, Paris'in saygın okulu Ecole Normale Superieure'e kaydoldu. 1956'da, özel bir bursla Harvard ve Cambridg ...

Jean François Lyotard

Jean François Lyotard

Kategori:
Felsefeci - Filozof

1924 yılında doğdu.Fransız düşünürü. ...

Johannes Heinrich Abicht

Johannes Heinrich Abicht

Kategori:
Felsefeci - Filozof

1712 Volkstadt'ta yılında doğdu.Alman düşünür. Felsefe sorunlarına eleştirici bir tutumla çözüm bulmaya, ahlak ile doğal hukuku bağdaştırmaya çalıştı. ...

John Dewey

John Dewey

Kategori:
Felsefeci - Filozof

1859 yılında doğdu.Felsefe akımının kurucusu ünlü Amerikan filozof ve eğitim teorisyeni. ...