Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Eğitim > Yrd. Doç. Dr. Mesut Yalvaç biyografi, resim, video ve bilgiler !

Yrd. Doç. Dr. Mesut Yalvaç

Kategori: Eğitim

Yrd. Doç. Dr. Mesut Yalvaçİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon ABD Öğretim Üyesi. 1963 yılında İstanbul’da doğmuştur. Vefa Lisesi’ni bitirdikten sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu.

1985-1988 yılları arasında VEB Ofset A. Ş. Belge ve Bilgi Merkezi’nde çalıştı.

1988 yılında Araştırma Görevlisi olarak Kütüphanecilik Bölümü’ne giren Yalvaç, 1991 yılında Yüksek Lisansını, 1996 yılında da Doktorasını tamamladı.

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Internet ve Bilgisayar Sorunları Başkan Yardımcısı ve İ.Ü. Bilgisayar/Enformatik Alanındaki politikaları belirleme çalışma grubu üyesidir. Türk Kütüphaneciler Derneği, ÜNAK, Türk Bilişim Derneği ve Lösemili Çocuklar Derneği üyesi olan Yalvaç, 1998 yılında Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi başkanı olarak görev yaptı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyesi olan Yalvaç, evli ve bir çocuk babasıdır.

------------------------------------------ Yayınları : KİTAPLAR: Kütüphane hizmetlerinde bilgisayara geçiş ve sorunları / Mesut Yalvaç.-- Istanbul: Mavibulut, 1994, x, 112 s. (Araştırma dizisi; 1) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları kataloğu: 1923-1998 (Tüm Metin) / haz. Aysel Yontar, Tuba Çavdar, Mesut Yalvaç.-- İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1998,[1], 94 s. Cumhuriyetle yeniden doğuş ve Atatürk: Yakın tarihimizin fotoğraflarla anlatımı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1999, [319] s. Kütüphane ve bilgi merkezlerinde sistem analizinin önemi ve uygulanabilirliği: Bir örnek: İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bağlı Birimlere Yayın Sağlama Alt Sistemi'nde sistem analizi çalışması / Mesut Yalvaç.-- İstanbul: Çantay Kitabevi, 2000, xix, 250 s. MAKALELER: “Shakespare kaynakçası”. haz. Mesut Yalvaç, Selcuk Hünerli. Günümüzde Kitaplar: Aylık Kültür Dergisi, 10(1984), ss.55-56. “Cumhuriyet öncesinden günümüze ansiklopedi kaynakçası”. haz. Mesut Yalvaç, Selcuk Hünerli. Günümüzde Kitaplar: Aylık Kültür Dergisi, 12(1984), ss.69-72. “Kütüphane hizmetlerinde bilgisayar kullanımı neleri değiştirmiştir?”. Kütüphane - enformasyon - arşiv alanında yeni teknolojiler ve TÜRKMARC sempozyumu bildiri metinleri 1-4 Ekim 1991-Beyazıt Devlet Kütüphanesi, yay.haz..Hasan S.Keseroğlu. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1991, ss. 36-40. “Gazete kütüphaneleri”. Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları, 3(1992), ss.39-54. “Kütüphane hizmetlerinde bilgisayara geçiş ve sistem analizi”. Jale Baysal'a armağan, yay.haz. Hasan S.Keseroğlu. İstanbul: İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü-Yapı Tasarım Üretim, 1993, ss.121-132. “Bir sistem olarak yayıncılık sektörü”. Türkiye Kitap Kaset Kırtasiye Kataloğu, 92(1997), ss. X-XI. “Kütüphane ve bilgi merkezlerinde sistem analizi çalışmalarında kullanılan bilgi toplama teknikleri, yararları ve sınırları”. Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları, 4(1998), ss. 31-47. “Problems of library and information science research in Turkey: A content analysis of journal articles 1952-1994” / Aysel Yontar, Mesut Yalvaç. IFLA Journal, vol. 26, 1(2000), pp. 39-51. ...