Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Eğitim > Yrd. Doç. Dr. Fatih Özkafa biyografi, resim, video ve bilgiler !

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özkafa

Kategori: Eğitim

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özkafa1974 yılında Konya’da doğmuştur. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

1994 yılından itibaren Hattat Yrd. Doç. Hüseyin Öksüz’den hüsn-i hat meşk ederek 2002 yılında sülüs-nesih icâzeti aldı.

Daha sonra divanî ve celî divanî yazılarını meşk ederek ta’lîk derslerine başladı.

2003 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı.

IRCICA tarafından düzenlenen VI. Uluslararası Hat Yarışması’nda sülüs dalında “Incentive Prize” aldı.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda farklı branş hazırlık sınıfını tamamlayarak doktora eğitimine başladı.

2005 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl öğretim görevlisi ve bölüm başkan yardımcısı oldu.

2008 yılında tamamladığı “İstanbul Selâtin Camilerinin Kuşak Yazıları” adlı teziyle doktor, 2009 yılında ise, halen görev yapmakta olduğu Fakülte’nin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı’nda yardımcı doçent oldu.

Aynı yıl Fakülte Kurulu üyeliğine seçildi.

Adı geçen bölümde, Temel Hat Sanatı Eğitimi, Hat Tasarımı I-II-III, Türk Hat Sanatında Ekoller, Osmanlı Türkçesi II-III, Paleografi, Epigrafi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Yardımcı Sanat Hat gibi lisans derslerini ve Klasik Osmanlı Mimarisinde Hat Sanatı, Geç Dönem Osmanlı Mimarisinde Hat Sanatı gibi yüksek lisans derslerini vermektedir.

Yayına hazır bir kitabı ve yayımlanmış bazı bilimsel kitaplarda hat sanatıyla ilgili bölüm yazarlığı mevcuttur. Ayrıca toplam 9 adet uluslararası ve ulusal sempozyuma bildirileriyle katıldı.

İstanbul, Kahire, Tahran, İzmir, Konya, Erzurum, Kayseri, Malatya ve Kocaeli’de, toplam 21 adet uluslararası ve ulusal sergiye eserleriyle katıldı.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

...