Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Eğitim > Süleyman Arslan biyografi, resim, video ve bilgiler !

Süleyman Arslan

Kategori: Eğitim

kisiler.org1947 yılında Ankara’da doğmuştur. îlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1968 yılında A.Ü. Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Daha sonra avukatlık stajını tamamladı.

1969 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine “İdare Hukuku” asistanı olarak girdi. 1974 yılında Doktora tez araştırması yapmak üzere bir yıl süreyle London School of Economics’de bulundu.

1976 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden doktora derecesi aldı.

1979 yılında Doçent oldu.

1982 yılında Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Müdürlüğü’ne tayin oldu.

1986 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 1987 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne İdare Hukuku Profesörü olarak atandı ve aynı tarihte bu Fakülteye dekan yardımcısı oldu.

Bu görevinden 6 ay sonra bu Fakülteye dekan oldu.

Hukuk Fakültesi dekanlığı görevini üç yıl süre ile yürüttü.

1993 yılında Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, halen bu görevini sürdürmekte idi. Öğretim üyeliği sırasında, dört yıl süre ile Kara Harp Okulu’nda (1982-86), iki yıl süreyle Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nde (1980-82) ve Gazi Üniversitesi’nin çeşitli Fakültelerinde Türk İnkılâp Tarihi dersleri okuttu. Gazi Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim dalında çok sayıda yüksek lisans ve doktora çalışması yöneterek bu programlarda dersler verdi.

Başbakanlık Uzmanlık Sınavı, İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Kursu, Maliye Müfettişleri Semineri, Belediye Başkanları Semineri, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Uzmanlık Sınavı ve Hizmetiçi Eğitimi, Devlet Planlama Teşkilatı Hizmetiçi Eğitimi, M.E.G. ve S. Bakanlığı Yurtdışı Doktora Sınavı gibi, birçok kamu kuruluşunun hizmetiçi eğitim ve sınavlarında görev aldı.

T. R. T. tarafından yürütülen kamuoyu araştırmalarının bir kısmında görev yaptı.

İngilizce bilen Prof. Dr. Süleyman ARSLAN evli ve iki çocuk babasıydı. Atatürk Araştırma Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi olan Profesör Doktor Süleyman ARSLAN’ı 3 Aralık 1996 tarihinde kaybettik. Mensup olduğu bilim dalı ile ilgili üç kitabı ve 25 civarında makalesi bulunan Süleyman ARSLAN’ın Türk İnkılâp Tarihi konularında da yayınlanmış eserleri vardır. ...