Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Eğitim > Prof. Dr. Mustafa Özkan biyografi, resim, video ve bilgiler !

Prof. Dr. Mustafa Özkan

Kategori: Eğitim

Prof. Dr. Mustafa Özkan1957 yılında Osmaniye iline bağlı Serdar köyünde doğmuştur. İlkokulu köyde, orta okul ve liseyi Osmaniye'de okudu (1973). 1973 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde girdi. Haziran 1977'de fakülteden mezun oldu.

Mezuniyetinin hemen ardından Ağustos 1977'de Bursa İmam-Hatip Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandı. Kasım 1977'de ise İstanbul Gültepe Lisesi'ne naklen tayin edildi. Bu görevine devam ederken 1978 yılında fakülteye "doktora öğrencisi" olarak yeniden kaydoldu ve Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş'ın nezaretinde doktora derslerine başladı.

İki yıl süren doktora hazırlık derslerini tamamladıktan sonra "doktora yeterlik sınavı"nı vererek Mart 1980'de "Manyaslı Mahmud, Gülistan Tercümesi, Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük" adlı doktora tezini alarak tez çalışmalarına başladı.

Bu çalışmaya devam ederken tez hocası Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş'ın vefat etmesi üzerine çalışmalarına ara vererek Mart-Haziran 1983 arasında Menemen-İzmir'de kısa dönem askerlik hizmetini yerine getirdi.

Askerlik dönüşünde ise tez çalışmalarını Doç. Dr. Mertol Tulum'un nezaretinde sürdürdü. Kasım 1984'te çalışmalarını tamamladı ve ilgili sınavları vererek -PEKİYİ- derece ile "edebiyat doktoru" (Ph. D.) ünvanını aldı.

Temmuz 1980'de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Filolojisi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. 12 Ekim 1998 tarihinde girdiği doçentlik sınavını başararak Yeni Türk Dili Anabilim Dalı'nda Üniversite Doçenti ünvanını aldı.

Şubat 1995'te profesörlüğe yükseltildi. 22 Mart 1994 - 1 Şubat 1996 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstütüsü Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

Kasım 1997'de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı başkanlığına atandı. Şubat 2000'de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Dili Bölümü başkanlığına atandı. ...