Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Eğitim > Prof. Dr. Muhittin Dilege biyografi, resim, video ve bilgiler !

Prof. Dr. Muhittin Dilege

Kategori: Eğitim

Prof. Dr. Muhittin DilegeProf. Muhittin DİLEGE 12.2.1919 tarihinde Yugoslavya'nın Kosova Bölgesi'ndeki Prizren şehrinde dünyaya geldi. İlk öğrenimini orada yaptı.

1930 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç etti.

Aynı sene Pertevniyal Lisesi'nde orta öğrenimine başladı.

1936 yılında Lise Fen Kolundan birincilikle mezun oldu.

Önce Tıp öğrenimi için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydını yaptırdı. Bu öğrenim kolu kendisini tatmin etmediği için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ileride açılması planlanan Teknik Üniversite Öğretim kadrosuna eleman yetiştirmek üzere, açılan Avrupa imtihanını birincilikle kazanarak Berlin Teknik Üniversitesi''e kaydını yaptırdı. 6 aylık ön staj süresini Berlin'de AEG Atölyesinde tamamladıktan sonra, Elektrik Mühendisliği Fakültesi'e devam etti.

Burada 4 sömestr okudu. İkinci Cihan Harbinin şiddetli hava bombardımanları Berlin'e de teveccüh etmeye başlaması üzerine, Dresden Teknik Üniversitesi'ne nakletmek zorunda kaldı.

Burada 4 sömestr sonunda "Transformatörlerin Hesap ve Konstrüksiyonunda Yeni Görüşler" konulu diploma çalışması pekiyi derece ile tamamladıktan sonra, Elektrik Fakültesi "Elektrik Tesisatı" Kürsüsüne Asistan olarak tayin edildi. Bu arada "Türkiye'nin Enerji Kaynakları ve 50 Yıl için Elektrik Enerjisi Temini" Doktora Tezi üzerinde çalışmalarına devam etti.

Bu çalışmalar bitirilmiş ve yazılma safhasına gelindiğinde, Dresden bu harbin en şiddetli bombardımanına maruz kalmış ve oturduğu ev, Fakülte binaları yerle bir olmuştu.

1945 yılındaki bu bombardıman felaketi üzerine Almanya'nın batı tarafındaki Salzgitter Kasabası'na iltica etti.

Harbin son bulması üzerine Fransa'nın Toulon Limanından bir Türk Şilebiyle İstanbul'a geldi. Yedeksubaylık görevini İstanbul ve Adapazarı'nda yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Enerji Nakli Kürsüsünde Asistanlığa getirildi.

Prof.Grabscheid'in derslerini simültan olarak Almanca'dan Türkçe'ye çevirdi. Yeterlik imtihanını başarı ile verdi (1947). Generatörlerde statik ve dinamik stabilite konulu Doçentlik Tezini 1952'de verdi.

1954 yılında Teknik Okulda Öğretim Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

Fakülte ve Teknik Okulda Enerji Nakli derslerini verdi.

Elektrik Şubesi Başkanlığını 5 yıl yaptı.

1963 yılında Profesör oldu.

Avusturya Graz Teknik Üniversitesi'nde Misafir Profesör olarak bulundu.

...