Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Eğitim > Prof. Dr. Kâzım Yetiş biyografi, resim, video ve bilgiler !

Prof. Dr. Kâzım Yetiş

Kategori: Eğitim

Prof. Dr. Kâzım Yetiş1947 yılında Konya'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra, 1969-1970 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kaydoldu.

Mart 1974'de "Samiha Ayverdi'nin Eserlerinde Millî Kültür Meseleleri ve Tasavvuf Düşüncesi" adlı mezuniyet tezini vererek mezun oldu.

Mayıs 1974'de Adapazarı İmam-Hatip Lisesi edebiyat öğretmenliğine tayin edildi. Aynı yılın Ekim ayında doktora imtihanına girerek doktora öğrencisi oldu.

Temmuz 1975'de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türkiyat Enstitüsüne kütüphane memuru olarak naklen geldi ve bir müddet sonra burada açılan okutmanlık kadrosuna geçti. 1975 ve 1981 yılları arasında Enstitüdeki vazifesinin yanında; bir taraftan da Prof.Dr. Ömer Faruk Akün'ün nezaretinde doktora çalışmalarına devam etti, öbür taraftan İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesinde Türkçe-Kompozisyon, Yüksek Teknik Öğretmen Okulunda Edebiyat, Türkçe-Kompozisyon, Yüksek İslâm Enstitüsünde İslamî Türk Edebiyatı ve Türkçe-Kompozisyon dersleri okuttu. Haziran 1981'de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsüne asistan olarak naklen tayin edildi. "Talîm-i Edebiyat'ın Rhètorique ve Edebiyat Nazariyatı Sahasına Getirdiği Yenilikler (c.I-II, XXXIII+893 S.)" adlı doktora tezini Mayıs 1981'de tamamladı ve Kasım 1981'de yapılan doktora imtihanını vererek doktor ünvanını kazandı. Aralık 1983'de, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumunun Bilim Kurulu üyeliğine seçildi.

Aynı zamanda Yahya Kemal Enstitüsü üyesidir. 16 Mayıs 1985'de Yardımcı Doçent, 3 Ekim 1988'de Doçent, 27 Aralık 1993'de Profesör, 1993 Mayısında Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı başkanı, 1996 Mayısında da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanı oldu.

1999 Mayısına kadar bu görevleri yürüttü.

1999-2000 Öğretim yılında, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

...