Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Eğitim > Prof. Dr. Erdoğan Teziç biyografi, resim, video ve bilgiler !

Prof. Dr. Erdoğan Teziç

Kategori: Eğitim

Prof. Dr. Erdoğan Teziçİstanbul'da 1936 yılında doğan Erdoğan Teziç, 1955 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1959 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Paris Hukuk Fakültesi'nde doktorasını yapan Teziç, daha sonra mezun olduğu İÜ Hukuk Fakültesi'nde Dr. asistan, doçent ve Anayasa Hukuku profesörü olarak görev yaptı.

Galatasaray Lisesi Müdürlüğü, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Teziç, 1993-2000 yılları arasında da TBMM Başkanlığı Hukuk Danışmanlığı'nı yürüttü.

2000 yılında Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı. Paris Üniversitesi ile Rennes I Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olan Teziç'in Fransız Hükümeti Liyakat Nişanı ödülü de bulunuyor. 2003 yılında YÖK Başkanlığına atanan Teziç, görev süresinin dolmasıyla 2007 yılının Aralık ayında görevden ayrılmıştır. Yerine Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan atanmıştır. EĞİTİM GEÇMİŞİ 1980, Anayasa Hukuku Profesörü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 1970, Anayasa Hukuku Doçenti, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 1965-1970, Anayasa Hukuku Dr. Asistanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 1962-1965, Doktora, Paris Hukuk Fakültesi, Paris 1955-1959, Lisans, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 1947-1955, Ortaöğretim, Galatasaray Lisesi, İstanbul   MESLEKİ GEÇMİŞİ 2000-, Rektör, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul 1999-2001, TBMM Başkanlık Hukuk Danışmanı, TBMM , Ankara 1993-2000, Lise Müdürü, Galatasaray Lisesi , İstanbul 1993-2000, Rektör Yardımcısı, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul 1992-1999, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 1992-1995, İstanbul Olimpiyat Oyuları ve Düzenleme Komitesi Üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, İstanbul 1987-1996, Hukuk Komisyonu Üyesi, Voleybol Konfederasyonu, İstanbul   AKADEMİK ÇALIŞMALARI: Kitap (Yayımlanmış eser) Teziç, E. Prof. Dr., 1998, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), Beta Yayınevi, İstanbul. Teziç, E. Prof. Dr., 1980, Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları, Türk Parlamento Hukukunun Kaynakları ve İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları, İ.Ü.H.F Yayaın No:614, İstanbul . Teziç, E. Prof. Dr., 1976, Siyasi Partiler, Siyasi Partiler, Gerçek Yayınevi, İstanbul . Teziç, E. Prof. Dr., 1975, Kıbrıs Sorunu, Kıbrıs Sorunu, İ.Ü.H.F Milletlerarası Münasebetler Ensititüsü Yayını. İstanbul. Teziç, E. Prof. Dr., 1972, Türkiye'de 1961 Anayasasına göre Kanun Kavramı, Türkiye'de 1961 Anayasasına göre Kanun Kavramı, İ.Ü.H.F Yayaın No:348 İstanbul . Teziç, E. Prof. Dr., 1967, Seçim Sistemleri, Seçim Sistemleri, Filiz Kitabevi, İstanbul. Makale (Yayımlanmış eser) Teziç, E. Prof. Dr., 1998, Türkiye'de Parlementer Rejimin Bugünkü Anlamı ve İşleyişi, Türk Parlementerler Birliği'ne sunulan Tartışma Raporu, 26 Eylül. Teziç, E. Prof. Dr., 1998, The Constitutional Regime of Turkey, Businness Guide to Turkey, Universal Yayıncılık, İstanbul, s:1-9. Teziç, E. Prof. Dr., 1996, Dava Mahkemesinin Anayasaya Aykırılık İddiasını Ciddi Bulma Zorunluluğu, Coşkun KIRCA'ya Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sayı 2, s:23-25. Teziç, E. Prof. Dr., 1995, Sorun Siyasi Rejimin Yapılanması mı?, Yeni Türkiye, Ankara, Mayıs-Haziran, Sayı 4, s:7-12. Teziç, E. Prof. Dr., 1991, Anayasa Yargılamasında Karar Sürecinde Koruyucu Tedbir Yolları, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul. Teziç, E. Prof. Dr., 1991, Kanun'un Yürürlüğünün Durdurulması, İnan KIRAÇ'a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sayı 1, s:251-254. Teziç, E. Prof. Dr., 1990, Türkiye'de Siyasal Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğü, Anayasa Yargısı, Ankara, s:29-46. Teziç, E. Prof. Dr., 1990, Körfez Krizi Srasında TBBM'nin Toplanması, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Özer ESKİYURT'un Anısına Özel Sayı, İstanbul, Yıl 10, s:191-196. Teziç, E. Prof. Dr., 1989, Parlemento Kararı ve Kanun, Anayasa Yargısı, Ankara, s:121-130. Teziç, E. Prof. Dr., 1988, Anayasa Mahkemesinin Seçin Sistemini Belirlemesi, Yiğit OKUR'a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sayı 3, s:375-379. Teziç, E. Prof. Dr., 1988, Anayasaya Uygunluk Denetiminde Belçika Hakemlik Divanı, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Prof. Dr. Lütfi DURAN'a Armağan Özel Sayısı, Ankara, Yıl 9, Sayı 1-3. Teziç, E. Prof. Dr., 1987, Cumhurbaşkanının Geri Gönderme Yetkisi, Anayasa Yargısı, Ankara, s:81-105. Teziç, E. Prof. Dr., 1986, Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Esas Açısından Denetimi, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası, İstanbul, Cilt 51, Sayı 1-3. Teziç, E. Prof. Dr., 1982, Anayasa Hukuku İçinde Çalışma Hayatına İlişkin Temel Haklar, İ.Ü. Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, İstanbul, Yıl 3, Sayı 1-3. Teziç, E. Prof. Dr., 1982, 1982 Anayasasına Göre Anayasaya Uygunluğun Denetimi, İdare Hukuku ve İdari İlimler Dergisi, Ragıp SARICA'ya Armağan Özel Sayısı, Ankara, Yıl 3, Sayı 1-3. Teziç, E. Prof. Dr., 1980, 1961 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanı, Yargı Dergisi, Ankara, Sayı 49. Teziç, E. Prof. Dr., 1980, Batı Demorkasilerinde , İdare Hukuku ve İlimler Dergisi, Ankara, Yıl 1, Sayı 2. Teziç, E. Prof. Dr., 1977, 1923-1938 Döneminde Siyasal Parti Programlarında Sosyal ve Ekonomik Görüşler, İstanbul Yüksek ve Ticaret Mektebi Mezunlar Derneği Yayını, İstanbul. Teziç, E. Prof. Dr., 1973, Révision de la Contitution de la Republique de Turquie relative à la modification de certains articles et á l'annexion des dispotitions transitoires, Annales de la Faculté de Droit d'İstanbul, İstanbul, Sayı 37-1971. Teciç, E. Prof. Dr., 1973, Arrêts de la Cour Constitutionnelle, Annales de la Faculté de Droit d'İstanbul, İstanbul, Sayı 37-1971. Teziç, E. Prof. Dr., 1972, Yasama Yetkisi ve Kanun Hükmünde Kararnameler, Amme İdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi enstitüsü Yayını, Ankara, Cilt 5, Sayı 1, s:3-14. Teziç, E. Prof. Dr., 1969, La Loi Relative aux Partis Politiques Turcs, Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul, İstanbul. Teziç, E. Prof. Dr., 1968, L'Evolution du Système Electoral Turc sous la Second République, Annales de la Faculté de Droit d'Istanbul, İstanbul. Teziç, E. Prof. Dr., 1967, Mart 1967 Fransız Seçimleri, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk enstitüsü, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, İstanbul Üniversitesi, Sayı 1. ...