Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Eğitim > Doç. Dr. Recep Şahingöz biyografi, resim, video ve bilgiler !

Doç. Dr. Recep Şahingöz

Kategori: Eğitim

Doç. Dr. Recep Şahingöz29.04.1963 yılında Yozgat Boğazlıyan’ın Poyrazlı köyünde doğmuştur. İlk , orta ve lise tahsilini Ankara da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünü 1985 yılında bitirdi. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fizik bölümüne Araştırma görevlisi olarak girdi. 1988’de yüksek lisansını bitirdi. 1996’ da Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü’sünde doktora derecesini aldı.

  13 yıl Araştırma görevliliği yaptıktan sonra Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi fizik bölümüne yardımcı doçent dr. ünvanı ile öğretim üyesi olarak atandı.  İngiltere Sheffield Univiversitesi fizik bölümünde 2001-2002 yılları arasında Misafir Öğretim Üyesi olarak bulundu.

Doçentliğini 2006 da katıhal fiziği alanında aldı.

Birçok projede yürütücü ve yardımcı araştırmacı olarak bukundu. 1 adet kitabı,  10’ un üzerinde uluslar arası dergilerde, 5 adet ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır. 6 uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri mevcuttur. Kendi alanı ile ilgili bilimsel kuruluşlara üyelikleri vardır. Evli 3 çocuk babası olup halen Bozok üniversitesi  Fen-Edebiyat fakültesi dekan yardımcılığı ve fizik bölüm başkanlığını yürütmektedir. Öğrenim Durumu : Lisans   Fizik  Ankara Üniversitesi, 1985 Y. Lisans  Fizik / Atom ve Mol. Fiziği, Gazi Üniversitesi, 1988 Doktora  Fizik / Katıhal Fiziği Gazi Üniversitesi, 1997 Doçent Fizik / Katıhal Fiziği YÖK, 2006 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı : Lityum Atomunun 2S Rezonans Durumlarının kendiliğinden İyonlaşma İhtimalleri Hesabı -1988; Yrd. Doç. Dr. Selma Şimşek Doktora Tezi ve Danışmanı : Metalik Cam Üretimi Elektrik ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi - 1997; Prof. Dr.Kemal Çolakoğlu Projelerde Yaptığı Görevler : 1) “Metalik,organik ve yarıiletken I-V,C-V karakterizasyonu”,Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, FBT-04-29, Proje Yöneticisi, 2005-. 2) “Heusler Tipi Alaşımların Curie Sıcaklıklarının Deneysel Tespiti, Hesaplanması ve Teorik Değerlerle Karşılaştırılması”, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, FBT-05-09, Proje Yöneticisi, 2005-. 3) “Bitter Tekniği İle Manyetik Malzemelerin Statik ve Dinamik Görüntülenmesi”, Erciyes Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 00-66-1, Proje Yöneticisi, 2002. 4) “Yarıiletken ve Ferroyarıiletken Materyallerin Optik ve Elektriksel Karakteristiklerinin Sıcaklığa Bağlı Olarak İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, FEF.05/96-12, Yardımcı Araştırmacı, 1997. 5) Metal Camların Üretimi ve Fiziksel Özelliklerinin Testi, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, FEF.05/93-2, Yardımcı Araştırmacı, 1996. 6) Farklı Yarıiletken ve Metaller İle Shottky Diyotlarının Hazırlanışı ve Sıcaklığa Bağlı Fiziksel Parametreler, Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, FEF.05/94-9, Yardımcı Araştırmacı, 1996. İdari Görevler : Bölüm Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 1998- devam ediyor. Dekan Yardımcılığı, Erciyes Üniversitesi, Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999- devam ediyor. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 1) WASJ (World Apllied Sciences Journal) Assoc. Editor yardımcılığı, www.idosi.org, ISSN:1818-4952 1) TUBİTAK, Nanomalzemeler ve Nanoteknoloji Bilim Kurulu Üyeliği, 2)  Kristalografi Derneği Üyeliği Ödüller : Uluslararası Yayınlarım Erciyes Üniversitesi Vakfı ve Tübitak Tarafından Desteklenmiştir

YAYIN LİSTESİ A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Recep Sahingoz, Cengiz Soykan, Fahrettin Yakuphanoglu, Monica Voigt, Hidayet Çetin “The determination of the conduction mechanism and extraction of diyode parametres of ITO/PEDOT-PSS/POLYMER/ Al hetorojunction diode”. OPTICAL MATERIALS 28 (8-9): 962-965, (2006). A2. Guner S, Yalcin O, Kazan S, Yildiz F, Sahingoz R FMR studies of bilayer Co90Fe10/Ni81Fe19, Ni81Fe19/Co90Fe10 and monolayer Ni81Fe19 thin films PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 203 (7): 1539-1544, (2006). A3. R.Sahingoz, M.P. Hollingworth, M.R.J. Gibbs and S.J. Murdoch “ Magnetoresistance and Magnetostriction of Ni81Fe19 and Co90Fe10 Mono-and Bilayer Films” Journal of Magnetism and Magnetic Materials 290, 1059-1062, (2005). A4. C. Soykan, R.Sahingoz, and F. Yakuphanoglu “The Effect of Pressure on Thermal Properties of Poly (phenacylmethacrlate) [Poly(PAMA)]” Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. Vol.82(2005). A5. Mustafa Erol, Kazım Keşlioğlu, Recep Şahingöz and Necmettin Maraşlı “Experimental Determination of Thermal Conductivity of Solid and Liquid Phases in Bi-Sn and Zn-MG Binary Eutectic Alloys” Metals and Materials-International, Vol. 11 No:5, Pages 421-428, (2005). A6. Adams H, Hawxwell SM, Sacamaci M, Ungoren SH, Akcamur Y, Sahingoz R 5-(4-methoxybenzoyl)-6-(4-methoxyphenyl)-3phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-oxazine-2,4-dione  ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE 61: O3910-O3911 Part 11, (2005). A7. Adams H, Hawxwell SM, Sacmaci M, Ungoren SH, Akcamur Y, Sahingoz R 4,7a-bis(4-methoxyphenyl)-1,3,7-tris(4-methylphenyl)2,3,5,6,7,7a-hexahydro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,5,6-trione  ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE 61: O3953-O3955 Part 11, (2005). A8. Recep Sahingoz, Mustafa Erol, Mike R.J.Gibbs “Observation of changing of magnetic properties and microstructure of metallic glass Fe78Si9B13 with annealing,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials 271 (1), 74-78, (2004). A9. Ş. Altundal, R. Şahingöz, S. Karadeniz, N. Tuğluoğlu, İ. Ercan “Temperature Dependence and Effects of Series Resistance on Current and Admittance Measurements of A Al/SnO2 p-tipe MIS Diode”, Balkan Physics Letters, 10(4), pp. 236-244 (2002). A10. R. Şahingöz, M.R.J. Gibbs, K. Çolakoğlu, “The Improvement of Magnetic Coercivity of Metallic Glass Fe81Si3.5B13.5C2 with Pulse Annealing in Air” Turkish Journal of Physics 20 (12), 1287-1293 (1996).   YAYIN LİSTESİ B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. M. Erol, K. Keşlioğlu, R. Şahingöz and N. Maraşlı, “Measurements thermal conductivities of solid and liquid phases for Bi-43wt.%Sn and Zn-0.15wt.%Mg alloys”, BPU-6, 6th International Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul, TURKEY, 22-26 August 2006. B2. R.Sahingoz, O. Yalçın, S. Kazan, F. Yıldız, H. Barakdar, Y. Yerli“Thickness Dependence of Magnetic Properties of Co90Fe10 Nanometric Thin Films” Nanomat International Workshop on Nanostructured Materials Antalya-TURKEY p.117, June 21-23, 2006. B3. R.Sahingoz, M.P. Hollingworth, M.R.J. Gibbs and S.J. Murdoch “Magnetoresistance and Magnetostriction of Ni81Fe19 and Co90Fe10 Mono-and Bilayer Films” Joint European Magnetic Symposia Dresden-Germany, September 5-10, p.65, 2005. B4. S. Güner, O. Yalçın, S. Kazan, R. Şahingöz “FMR Studies of Monolayer Ni81Fe19 and Co90Fe10/ Ni81Fe19 Ni81Fe19 / Co90Fe10 Thin Films” International Conferance on Nanoscale Magnetism ICNM-2005, Gebze, Turkey, July 3-7, 2005. B5. Recep Şahingöz, Yücel Birol, Şemsettin Altundal, Kemal Çolakoğlu, “The Effect of annealing Treatments on the Magnetic Coercivity in a Fe81B13.5 Si3.5C2 Metallic Glass” Rapidly Quenched and Metastable Materials, RQ9 Ninth Conference, Bratislava, Slovakia, August 25-30, Elsevier pbl., 294-297, 1996. B6. S. Atalay, R. Şahingöz, H. Malkaş,“Magneto-inductive effect in rapidly solidified CoSiB wires” Rapidly Quenched and Metastable Materials RQ9 Ninth Conference, Bratislava, Slovakia, August 25-30, Elsevier pbl., 251-253, 1996.   YAYIN LİSTESİ C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. –   YAYIN LİSTESİ D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Recep Şahingöz, Kemal Çolakoğlu, Yasemin Öztekin, “Metalik Camların sıcaklık Etkisi ile Direnç Değişimleri ve Sıcaklık Ölçümleri” Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı 2, 165-169, (1998). D2. Şahingöz R., Çolakoğlu K., Öztekin Y., “Metalik Camların Domenlerini İnceleme Tekniği” Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 131-136, (1998). D3. Öztekin Y., Şahingöz R., Çolakoğlu K., “Bazı Kübik Metallerin Faz Geçişi ve Kararlılıklarının İncelenmesi” Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 56-61, (1998). D4. Çolakoğlu K., Öztekin Y., Şahingöz R., “The Latice Dynamics of The BCC Titanium” Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 160-164, (1998). D5. Şimşek S., Şahingöz R., “Lityum Atomunun 2S Rezonans Durumlarının Kendiliğinden İyonlaşma İhtimalleri Hesabı” Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt5, Sayı:1, 169-176, (1989).   YAYIN LİSTESİ E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. R.Sahingoz, M.P. Hollingworth, M.R.J. Gibbs and S.J. Murdoch “Electrical Resistivity, Magnetoresistance and Magnetostriction of Ni81Fe19 Monolithic films on SiO2” TFD. 22. Fizik Kongresi Özet Kitabı, S.493, Bodrum-Türkiye 14-17 Eylül 2004. E2. R.Sahingoz, M. Erol, Ş. Altundal, M.R.J. Gibbs “Observation of Changing of Magnetic Properties and Microstructure of Metallic Glass Fe78Si19B13 With Annealing” TFD. 21. Türk Fizik Derneği 21.Kongresi Özet Kitabı, S.418, İsparta-Türkiye 11-14 Eylül 2002. E3. Altındal, Ş., Kasap, M., Şahingöz, R., Yıldız, E., “Determination of The Density of Interfase Stataes and Excess Capasitance in The MIS Type Solar cells.” Yoğun Madde Fiziği Ankara Seminerleri VI 29. 11.1997. E4.Altındal, Ş., Şahingöz, R., Salamov, B., Çolakoğlu, K., “Arayüzey tuzak Yoğunluklarının Enerji Pozisyonuna göre Dağılım Profili ve Oksitlenme Sıcaklığına Bağlılığı.” 16. Fizik Kongresi, sayfa 231, Ayvalık-Balıkesir, 1996. E5. Şahingöz, R., Altındal, Ş., Arıkan, N., Akgün, İ., Çolakoğlu, K., “Metal Camı 2605 S2 Fe79B13Si9 alaşımının Liner Soğurma Katsayısının Isıl İşlem İle Değişimi.” 16. Fizik Kongresi, sayfa 237, Ayvalık-Balıkesir, 1996. E6. Şahingöz, R., Altındal, Ş., Gönen, A., Özer, M., Çolakoğlu, K., “The Coercivities and Resistivities of the Metallic Glass 2605 SC Fe81B13.5Si3.5C2.” 15. Fizik Kongresi, sayfa 234, Antalya-Kaş, 1995. YAYIN LİSTESİ F. Diğer yayınlar : F1. Özkan, N. Tufan.Y., Şahingöz, R., Güneş, B., Fen Bilgisi İlköğretim 4 Kitabı, Hitit Yayınları-ANK. MEB Tebliğler ...