Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Eğitim > Doç. Dr. Nuri Tuğlu biyografi, resim, video ve bilgiler !

Doç. Dr. Nuri Tuğlu

Kategori: Eğitim

Doç. Dr. Nuri Tuğlu1968 Sinop ili Durağan ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Durağan’da tamamladı.

1984 yılında girdiği Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1989’da mezun oldu.

Fatsa, Ayancık ve Boyabat İmam-Hatip Liselerinde Meslek Dersleri öğretmeni olarak çalıştı.

1996 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

1996’da Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans’ını, 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü’nde doktorasını bitirdi. 2003-2004 öğretim yılında Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Teologya Fakülteti)’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

2008 yılında Doçent oldu.

Halen Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Başlıca yayınları şunlardır: 1-“İmam Mâturîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân Adlı Tefsirinin Rivâyet İlimleri Açısından Bazı Özellikleri”, Arayışlar, Yıl: 3, Sayı: 5-6, Isparta 2001. 2-“Mihne Dönemi Tartışmalarının Hadis Rivâyetine Yansıması (Buhârî Özelinde Bir Değerlendirme)”, Dini Araştırmalar Dergisi, Eylül-Aralık 2005. 3-“Sovyet Dönemi Kırgız Toplumunun Dinî Kültürünü Besleyen Kaynaklar ve Hadis/Sünnet Muhtevaları Üzerine Bir Değerlendirme”, Tabularasa (Felsefe-Teoloji) Dergisi, S. 15-16, (Ocak-Nisan 2006). 4-“Teşbih İfade Eden Rivâyetler ve Ehl-i Sünnet Yorumu Bağlamında İmam Mâturîdî’nin Yaklaşımı”, Dinî Araştırmalar Dergisi (Ehl-i Sünnet Özel Sayısı)” S. 24, (Ocak-Nisan 2006). 5-“Hegel’in Refleksiyonlu Tarih Yazıcılığı Teorisi Bağlamında Bazı Hadis Rivayetlerinin Analizi”, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 17, Isparta 2006/2. 6-“Kırgızstandagı İslam Mistisizminin (sufizm) Koomdogu Ordu (Kırgızistanda Tasavvufî Hareketlerin Toplumdaki Yeri), Kırgız Devletliliğinin Tarihinde İslam, Uluslar arası ilmi pratik sempozyumu (Kırgız devletinin kuruluş anısına), Bişkek 2003. 7-“Maveraünnehir Bölgesinde Hadis Çalışmaları (II-III. yüzyıl), Uluslararası Orta Asya’da İslam sempozyumu, 21-22 Mayıs 2004. 8-“Kur’andagı cana Hz. Muhammedegi Toleranttuuluk, (Kur’an’da ve Hz. Muhammed’de Hoşgörü”, Dördüncü Uluslararası İlim Konferansı, 22 Mayıs 2004, Osh (Kırgızistan) 2004. 9-“Mekke’nin Sosyal Organizasyonu ve İslâm” (Eric Wolf’un ‘The Social Organization of Makka and The Origins of Islam’ adlı makalesinin çevrisi), Arayışlar, Yıl: 2, Sayı: 3-4, Isparta 2000. ...