Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Eğitim > Doç. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin biyografi, resim, video ve bilgiler !

Doç. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin

Kategori: Eğitim

Doç. Dr. Mehmet Hüseyin BilginMehmet Hüseyin Bilgin, 1973 yılında Siirt-Baykan Atabağı Köyü’nde doğmuştur. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı üniversitenin Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisansını “Performans Değerleme ve Türkiye’de Uygulamaları” adlı tezle 1996 yılında bitirdi. Doktorasını Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı’nda 2000 yılında tamamladı.

“Yeni Teknolojiler ve Üretim Sistemlerindeki Değişimin Emek ve İstihdam Üzerindeki Etkileri” başlıklı tezi, aynı yıl Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası tarafından yayınlandı.

2000 yılından beri Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi olan Doç. Dr. Bilgin, 2000-2005 yılları arasında yardımcı doçent olarak çalıştı.

2005 yılında Makro İktisat alanında Doçent oldu.

Halen Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Finans Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2007 yılı Güz dönemini ABD’de Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) Ekonomi Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak geçirdi. Eylül-Ekim 2009’da kısa süreli olarak Hırvatistan’ın Zagreb Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nde misafir profesör olarak bulundu.

Çok sayıda uluslararası konferansta tebliğ sunan Bilgin’in, yurtdışında yayınlanan ve uluslararası bilimsel indekslerde taranan dergilerde yayınlanmış 10’dan fazla makalesi var. Ayrıca, yayınlanmış 7 adet kitabı ve yurtiçinde basılan dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Diğer yandan, “Türkiye’de Uygulanan Döviz Kuru Politikaları ve Ekonomiye Etkileri” başlıklı ortak çalışmasıyla, 2002 yılı TÜGİAD Ekonomi Ödülleri’nde İkincilik Ödülü aldı.

“Kamu Yönetiminde ve Siyasette Yeniden Yapılanma: Yozlaşmayla Mücadelede Türkiye İçin Bir Model Önerisi” adlı çalışmasıyla da, Milliyet 2001 Ödülleri Türkiye’nin Sorunları Ana Dalında İkincilik Ödülü aldı.

Bilgin, uluslararası bilimsel konferanslar düzenleyen ve bilimsel dergiler çıkaran Eurasia Business and Economics Society (EBES) adlı bilimsel-mesleki kuruluşun kurucusudur. Merkezi Mısır’da olan Economic Researh Forum’un (ERF) “Research Associate”dir. Çeşitli uluslararası bilimsel kuruluşların üyesidir. Eurasian Economic Review dergisinin editörü ve çeşitli bilimsel dergilerin yayın ya da hakem kurullarının üyesidir. Öte yandan, İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Akademik ve mesleki faaliyetlerinin yanında, 2003-2006 arasında düzenli olarak HO Tercüman Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı.

Başta İTO olmak üzere, İTKİB ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası gibi mesleki kuruluşlara çeşitli konularda projeler yaptı, raporlar hazırladı. ...