Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Eğitim > Doç. Dr. Figen Zaif biyografi, resim, video ve bilgiler !

Doç. Dr. Figen Zaif

Kategori: Eğitim

Doç. Dr. Figen Zaif1971 yılında Ankara’da doğmuştur. 1994 yılında G.Ü. İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden mezun olmuş ve aynı fakültede Muhasebe-Finansman Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlamıştır. 1995-1997  tarihleri arasında Muhasebe yüksek lisansı yapmış olup, yüksek lisans tez konusu “Yabancı Kaynak Maliyetlerinin İşletme Varlıkları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ve Bir Örnek Uygulama”dır. 2001 yılında “Bankacılık Sektöründe Başarı Değerlemesi” konulu Doktora Tezi ile Muhasebe-Finansman doktora programını tamamlamıştır. 2003 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe/Finansman Anabilim dalına Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2008 yılında Doçent oldu.

Lisans düzeyinde, “Finansal Muhasebe”, “Finansal Tablo Analizi” ve “Maliyet Muhasebesi” Yüksek Lisans düzeyinde, “Yönetim ve Yatırım Kararları İçin Finansal Analiz”, “Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları” derslerini vermektedir.

“Muhasebe Verilerine Dayalı Risk Ölçümü” konulu kitabı ve muhasebe alanında yayınlanmış çok sayıda makale ve bildirileri bulunmaktadır.

İngilizce bilmektedir. Halen G.Ü. İ.İ.B.F. İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir. ...