Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Eğitim > Çağrı Kürşat Yüce biyografi, resim, video ve bilgiler !

Çağrı Kürşat Yüce

Kategori: Eğitim

Çağrı Kürşat Yüce1977’nin Ağustos ayında Adana’nın Kozan ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Kozan’da tamamladı.

1994–98 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği bölümünde okudu. Buradan mezun olduktan sonra, 1998’in Aralık ayında, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan Yahşihan Lisesi’ne öğretmen olarak ataması yapıldı. 2003’ün Şubat ayında ise Adana’ya ataması yapılan yazar, burada muhtelif okullarda görev yaptı.

Çağrı Kürşat YÜCE, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sosyal Bilimler Öğretimi dalında yüksek lisansını tamamlayarak “Bilim Uzmanı” oldu.

Mesleğinin yanı sıra, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde okumakta olan yazar, Akdeniz Araştırmalar Enstitüsü’nde enerji uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin kurucularındandır. Mesleğini halen Seyhan Rotary Anadolu Lisesi’nde sürdürmekte olan yazar, evli ve bir çocuk babasıdır.

YAYINLAR A-Kitaplar:                1- “Kafkasya ve Orta Asya Enerji Kaynakları Üzerinde Mücadele”, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2006 2- “Türk Dünyası-Temel Meseleler ve Çözüm Önerileri” Tutibay Yayınları, Ankara, 2001 3- “Medeniyetler Şehri Kozan”, Adana Valiliği Yayını, Adana, 2002 4- “Kozan’ın Beşeri ve İktisadi Coğrafyası” İsmat Matbaası, Ankara, 2002 B-Makaleler: 1- YÜCE, Çağrı Kürşat: “1990 Sonrası Oynanan Yeni Büyük Oyun ve Hazar Havzası’nın Önemi”, Global Strateji Dergisi, Yaz-2006, Yıl 2, Sayı 6, Ankara, s.106-116 2- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Hazar Havzası’nın 21. Yüzyıl Enerji Savaşlarındaki Rolü”, Global Strateji Dergisi, Sayı 11, Güz-2007, Ankara, s. 128-147 3- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Türk Cumhuriyetleri’nin Enerji Potansiyelleri ve Önemi”, Jeopolitik Dergisi, Sayı 46, Kasım-2007, İstanbul, s. 73-91 4- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Hazar Bölgesi’nde Tehlikeli Oyunlar ve Türkiye”, Jeopolitik Dergisi, Sayı 65, Haziran-2009, İstanbul, s. 36-49 5- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Kafkasya ve Orta Asya Enerji Kaynakları Üzerindeki Mücadele”, AsyAvrupa Strateji Dergisi, Sayı 6, Şubat-2008, Ankara, s. 27-36 6- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Hazar Enerji Kaynaklarının Türk Cumhuriyetleri İçin Önemi ve Bölgedeki Yeni Büyük Oyun”, Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi, Sayı 1, Bahar-2008, İstanbul, s. 158-183 7- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Hazar Havzası Enerji Kaynaklarının Türk Dünyası İçin Önemi”, 21. Yüzyıl Dergisi, Sayı 3, Güz-2007, Ankara, s. 181-194 8- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Avrasya’da Yaşanan Enerji Savaşları Sürecinde Türkiye’nin Siyaseti Ne Olmalı? ”, 2023 Dergisi, Sayı 77, Eylül-2007, Ankara, s. 42-54 9- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Petrolün Önemi ve Hazar Havzası’nda Yeni Büyük Oyun Gerçeği”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı 248, Ağustos-2007, İstanbul, s. 26-28 10- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Küresel Güç Mücadelesi Bağlamında Avrasya’daki Enerji Savaşları”, Turan Stratejik Araştırmaları Merkezi Dergisi, Cilt 2, Sayı 7, 2010, s. 80-94 11- YÜCE, Çağrı Kürşat: “Kafkaslar ve Türkistan’ın Stratejik Önemi”, Çukurova’dan Dünyaya KUVAYI MİLLİYE Dergisi, Sayı 76, Mayıs-2004, s. 15-18 12-YÜCE, Çağrı Kürşat:  “21. Yüzyılda Rus, Çin ve İran İttifakı”, Orkun Dergisi, Sayı 47, Ocak-2002, İstanbul, s. 48-49 ...