Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Eğitim Kategorisi -> Eğitim Alanındaki Ünlüler

kisiler.org

Adnan Ötüken

Kategori:
Eğitim

1911 Manastır'da doğmuştur. Eğitimci, yazar, Türk kütüphaneciliğinin öncülerinden, Türk Milli Kütüphanesi'nin kurucularındandır. Kadıköy Osmangazi Numune Mektebi'ni, Kadıköy Orta Mektebi'ni ve İstanbul Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji ve Fransızca bölümlerinden mezun oldu. Türkiye ...

kisiler.org

Ali Ercan Kılıç

Kategori:
Eğitim

1969 Iğdır doğumlu olan Kılıç, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde 1993 yılında, yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı - Sosyal Değişme Bilim Dalı’nda 2000 yılında tamamladı. 1994 Yılında kâğ ...

kisiler.org

Ali Osman Öztürk

Kategori:
Eğitim

5 Ocak 1960 Ordu doğumlu. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ni bitirdi (1981). 1990’da doktorasını Dil Sanat Eseri Olarak Alman ve Türk Halk Türküsü konusunda verdi. Uzmanlık alanı türkülerle ilgili çalışmalarını Alman Halk Türküsü Arşivi’nde sürdürdü. Arşiv sistematiğinin Türk halk türkülerine uygulanması p ...

kisiler.org

Aziz Koluman

Kategori:
Eğitim

Aziz Koluman 1940 Yılında Mardin'de doğmuştur. ilk, orta ve lise Tahsilinden sonra, İktisat -Maliye konularında yüksek tahsil yaptı. Devlet kadrolarında çeşitli kademelerde görev yaptı. 1998 yılında emekli oldu. Ortadoğu'da, (lrak, Suriye ve Lübnan'da Etnik Sorunlar ve Çatışmalar ile ilgili olarak kapsamlı araştırmalar ve ...

kisiler.org

Cemil Sönmez

Kategori:
Eğitim

Kilis'de doğmuştur. İlkokuldan sonra 1947 yılında izmir Kızılçullu Köy Enstitüsü'ne girdi. 1955 yılında Adana Düziçi İlköğretim Okulu'ndan mezun oldu. Uzun yıllar ilkokul öğretmenliği yaptı. 1982'de Kırşehir Eğitim Yüksek Okulu'nu bitirdi. 33 yıl ilkokul öğretmenliği ve okul yöneticiliğinden sonra emekli oldu. Öğretmenliği ...

kisiler.org

Doç. Dr. Çağatay Üstün

Kategori:
Eğitim

1965 yılında İzmir’de doğmuştur. Orta okulu Özel Türk Lisesinde, Lise eğitimimi ise İzmir Atatürk Lisesinde bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. 4 yıl süreyle pratisyen hekim olarak değişik yerlerde devlet hizmeti görevimi tamamladıktan sonra 1994 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ...

kisiler.org

Doç. Dr. Elif Hatun Kılıçbeyli

Kategori:
Eğitim

1964’te Adana’da dünyaya geldi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 1987 de mezun oldu. Rusya Bilimler Akademisinde Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler doktorasını 1998 de Moskova da yaptı. Moskova Devlet Üniversitesi Asya Afrika Ülkeleri Bölümünde 6 donem öğretim görevlisi olarak çalıştı. Doğu Üniversi ...

kisiler.org

Doç. Dr. Fırat Purtaş

Kategori:
Eğitim

Doç. Dr. Fırat Purtaş 1974 yılında Kahraman Maraş’ta doğan Purtaş, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamlamıştır. 1994 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başlayan Purtaş, 199 ...

kisiler.org

Doç. Dr. Haluk Berkmen

Kategori:
Eğitim

1942'de İstanbul'da doğmuştur. 1966'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik-Matematik Bölümünden mezun olmuş, 1970'de İsveç, Lund Üniversitesi, Teorik Fizik Kürsüsü-Nükleer ve Atom Enerjisi alanında doktora almıştır. 1970 - 1980 arası ODTÜ Fizik bölümünde öğretim üyeliği yapan Berkmen, 1979'da Yüksek Enerji Fiziği dalınd ...

kisiler.org

Doç. Dr. Kenan İnan

Kategori:
Eğitim

1961 yılında Ankara’da doğan İnan, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1980 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Yüksek Öğretmen Okulunda yüksek öğrenimine başladı. 1984 yılında Ankara Gazi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında Rize ili Pazar ilçesine Tarih öğretmeni olarak atandı. 1986 ...

kisiler.org

Doç. Dr. Mehmet Alaaddin Yalçınkaya

Kategori:
Eğitim

1964 Çankırı Orta doğumlu olan Yalçınkaya, ilk ve orta öğrenimimi Ankara’da tamamladı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Genel Türk Tarihi Bölümünden (Kürsüsünden) mezun oldu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Yüksek Lisans programınına kayıt oldu. Ancak 1986 yılında MEB'in 1416 say ...

kisiler.org

Doç. Dr. Metin Hülagü

Kategori:
Eğitim

1962 tarihinde Ceyhan’ın Erenler Köyü'nde doğan Hülagü, ilkokulu Erenler Köyü ilkokulunda okudu. Ortaokulu 1976 yılında Ceyhan’da, Lise tahsilini ise 1980 yılında İstanbul’da tamamladı. 1981-1985 yılları arasında Marmara Üniversitesine devam etti. 1985-1987 Eğitim-Öğretim dönemlerinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens ...

kisiler.org

Doç. Dr. Mustafa Akgül

Kategori:
Eğitim

1970 ODTÜ İnşaat Mühendisliği, 1974 ODTÜ Matematik/Yöneylem mezunu olan Mustafa AKGÜL, 1981 yılında Waterloo University'den (Kanada) Combinatorics and Optimization üzerine doktora derecesini aldı. University of Delaware ve North Carolina State University'de misafir hocalık yapmış ve 1987'den beri Bilkent Üniversitesi öğretim g ...

kisiler.org

Doç. Dr. Süleyman Özdemir

Kategori:
Eğitim

1971 yılında Ankara’da doğan Süleyman Özdemir, 1992 yılında İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden mezun olmuş; 1994 yılında aynı bölümde “Dünya’da ve Türkiye’de Zorunlu Çalışma” adlı teziyle yüksek lisansı tamamlamış; 2004 tarihinde ise, “Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti” adlı tezi ile dokto ...

kisiler.org

Dr. Ahmet Fidan

Kategori:
Eğitim

1970 yılında Ordu'nun Akkuş ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaokulu Fatsa'da liseyi Ankarada bitirdikten sonra 1993 yılında İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında İ.Ü. İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilimdalı'nda Yükseklisansını tamamladı. 2004 yılında ise M.U. Sosyal Bilimler Enstitüsü ...

kisiler.org

Dr. Ayşe Atıcı Arayancan

Kategori:
Eğitim

16 Mart 1978 yılında Adana’da doğmuştur. Lisans öğrenimini 1997–2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Doğu Dilleri Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında tamamladı. Yüksek Lisan söğrenimini 2003–2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalında  ...

kisiler.org

Dr. Fikret Sarıcaoğlu

Kategori:
Eğitim

1964’de Ankara/Polatlı-Kocahacılı köyünde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 1983’de öğrenim hakkını kazandığı İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden Haziran 1987’de mezun oldu. Aynı yıl Ekim ayında mezun olduğu bölümde, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevliliğine başladı. İ.Ü. ...

kisiler.org

Dr. İsmail Altınöz

Kategori:
Eğitim

1967 yılında Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladı. Yüksek öğrenimine Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliğinde başladı(1986). Bir yıl burada eğitim gördükten sonra, 1988 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1992 yılında me ...

kisiler.org

Dr. Melih Aktaş

Kategori:
Eğitim

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.Dış Politika ve Siyasi Tarih dersleri vermektedir. Başta Ahmet Taner Kışlalı ve Sabancı suikastları olmak üzere, birçok terör olayıyla ilgili yapmış olduğu stratejik açıklamalarıyla sıkça gündeme ...

kisiler.org

Dr. Semih Bulut

Kategori:
Eğitim

1975 yılında Ankara’da  dünyaya  gelen Dr. Semih BULUT, 2001 yılında  yüksek lisansını, 2008’de de doktorasını Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri  ve  İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde tamamlayarak akademik çalışmalara başlamıştır. İngilizce ve Osmanlıca bilen Dr Semih BULUT evli ve iki çocuk babasıdır. ...

kisiler.org

Enver Naci Gökşen

Kategori:
Eğitim

İstanbul'da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da yaptı. 1935 yılında İstanbul İlköğretmen okulunu, 1937 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. Adapazarı, Bandırma, Haydarpaşa liselerinde Türkçe-edebiyat öğretmenliği yaptı. İstanbul Eğitim Enstitüsü'nde görev yaptıktan sonra  emekli oldu. Servet_i Fünun/Uy ...

kisiler.org

Fehmi Yılmaz

Kategori:
Eğitim

1969 Nevşehir ili Kozaklı ilçesinde doğan Yılmaz, ilk ve orta öğrenimini orada tamamladıktan sonra 1988 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazanıp 1993’de mezun oldu. 1991-92 arasında Prof. Dr. Murat Çizakça’nın Osmanlı Tarihinde Bursa Para Vakıfları adlı çalışmasında asistanlık yaptı. 1993 yı ...

kisiler.org

Fikri Karaman

Kategori:
Eğitim

1966 tarihinde Doğanşar, Sivas'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Doğanşar'da okudu. 1984 tarihinde 4 Eylül Sivas Kongre Lisesi'nden, 1988 tarihinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Kırklareli Vize Endüstri Meslek Lisesi (1988 – 1990), Kırklareli Vize Sergen İlköğretim Okulu (1990 – ...

kisiler.org

Halim Demiryürek

Kategori:
Eğitim

24 Eylül 1978 Almanya Herborn doğumlu olan Halim Demiryürek, ilk öğrenimini Aksaray/Ortaköy'de, orta öğrenimi Ankara Sincan Lisesi'nde tamamladı. 1996 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne girdi. 2000 yılında mezun oldu. Mezuniyetin ardından 2000 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal ...