Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Edebiyat Kategorisi -> Edebiyat Alanındaki Ünlüler

kisiler.org

Ahmet Talat Onay

Kategori:
Edebiyat

1885 yılında Çankırı'nın Perdedar Mahallesi'nde doğmuştur. Eğitimci bir ailenin oğluydu. Babası Hafız Numan Efendi İstanbul'da muallim eğitim aldıktan sonra başmuallim olarak Çankırı'da çalışmıştı. Ahmet Talat orta öğrenimini Çankırı, Kastamonu ve Ankara'da tamamladı. Darülfünün Edebiyat Şubesi'ne girdi. 1910 yılında mezun old ...

kisiler.org

Ahmet Telli

Kategori:
Edebiyat

Eskipazar'da doğmuştur. Gazi Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdikten sonra, çeşitli eğitim kuruluşlarında öğretmenlik yaptı. 12 Eylül'den sonra uzunca bir süre tutuklu kaldı. ...

kisiler.org

Alahettin Tahir

Kategori:
Edebiyat

Makedonya’nın tanınmış Türk yazar, araştırmacı ve gazetecilerinden Alahettin Tahir 1949 yılında Üsküp’te doğan Alahettin Tahir, liseyi Üsküp’te bitirdikten sonra bir süre Üsküp Üniversitesi’nde felsefe okudu. 1969 yılında, önce ‘Sesler’ adlı aylık derginin sekreterliğini yapan Tahir, daha sonra ‘Birlik Gazetesi’nde muhabir olara ...

kisiler.org

Aldous Huxley

Kategori:
Edebiyat

Dünyaca ünlü İngiliz şair ve yazar Aldous Huxley, 1894'te İngiltere'de dünyaya geldi. On altı yaşında, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu bir yıl kör kalması, Huxley'in iç dünyasını keşfetmesine olanak verdi. Yirmili yaşlarının başında şiir ve öyküler yazmaya başlamasına karşın, yazın dünyasında ilk tanınışı "Crome Yellow / Krom ...

kisiler.org

Aleksandır Soljenitsin

Kategori:
Edebiyat

1942'de üniversite diplomasını aldı. 1939-1945 arasında dört sene Sovyet ordusunda görev aldı. 1942 yılında yüzbaşı rütbesiyle İkinci Dünya Savaşı'na katıldı. Ancak cephedeyken yazdığı mektuplarda Stalin hakkında eleştirilerini belirtince tutuklandı ve sekiz yıl ceza kampında hapis cezasına çarptırıldı. Sovyetler Birliği'n ...

kisiler.org

Ali Ekrem Bolayır

Kategori:
Edebiyat

İstanbul'da doğmuştur. Namık Kemal'in oğludur. Sultan 2. Abdulhamid devrinde Mabeyn kâtibi oldu. Beyrut (1908) ve Cezâyir Valiliği'nde bulundu (1908-1912). Dârülfünûn'da Maltepe Askeri Lisesi Galatasaray'da edebiyat dersleri verdi. İstanbulda öldü. Servet-ü Fünun devri şairlerindendir. Şiirleri: Kasîde-i Askeriyye (Namık Kem ...

kisiler.org

Ali Emiri Efenfi

Kategori:
Edebiyat

Araştırmacı ve Tezkire yazarı. Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lugat-it Türk isimli muazzam eserini türk kültür hayatına kazandıran kişi. Millet kutüphanesinin kurucusu. 1857’de Diyarbakır’da doğan Ali Emiri, daha küçüklüğünden itibaren okumaya ve araştırmaya meraklıydı. Sekiz on yaşlarında, eski yapılar üzerindeki yazıları okuyup ...

kisiler.org

Ali Püsküllüoğlu

Kategori:
Edebiyat

1 Ocak 1935'te o dönemde Adana iline bağlı olan Kadirli’de doğmuştur. Ailesi çiftçiydi. İlk ve orta okulu Kadirli’de okudu. Mersin Lisesi’nde sürdürdüğü öğrenimini, sağlığı nedeniyle yarıda bırakarak çeşitli işlerde çalıştı. Kadirli'de, Adana’da ve İstanbul'da çeşitli işlerde çalıştı. Bunlar arasında çiftçilik, gazete satıcı ...

kisiler.org

Arkadaş Zekai Özger

Kategori:
Edebiyat

Arkadaş Zekai Özger Bursa'da doğmuştur. Ankara SBF Basın Yayın Yüksek Okulu'nda okudu. TRT Ankara TV'de çalıştı. SBF polislerce basıldığı bir gün başına ağır darbeler yedi. Aradan yıllar geçtikten sonra 5 Mayıs 1973'de sokakta ölü bulundu. Beyin kanamasından öldüğü belirlendi. Arkadaşları ölümünü o olayda başına yediği ağır ...

kisiler.org

Arthur Rimbaud

Kategori:
Edebiyat

Tam adı Jean Nicholas Arthur Rimbuad olan şair, 20 Ekim 1854'te Fransa'nın Charleville kasabasında doğmuştur. Öğrenimini aynı şehirde yaptı. Babası Frederic Rimbaud, Lion garnizonunda yüzbaşı, annesi Vitalie Cuif de bir köylü ailesinin kızıydı. Babası 1860 yılında ailesini terketti ve Grennoble'daki garnizona katıldı. Babası ...

kisiler.org

Aşık Ömer

Kategori:
Edebiyat

Doğum yeri ve tarihi hakkında çeşitli rivayetler vardır; bunların içinde doğruya en yakın görüneni, onun Konya'nın Hadim ilçesinin Gezleve köyünde 1651 yılında doğmuş olduğu yolundaki rivayettir Düzenli bir medrese tahsili görmediği anlaşılmakla birlikte devrin kültür muhitleri içinde bulunmak suretiyle kendi kendini yetiştirm ...

kisiler.org

Aşkın Güngör

Kategori:
Edebiyat

1972 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yayıncılık yaşamı 1990 yılında Alfa Yayınları'nda başladı. 1994 yılında Necattin Sinanç tarafından kurulan Galaksi Yayınları'nda devam etti. Bu kurumlarda editörlük, redaktörlük, kaligraflık, karikatüristlik, çizgi roman ressamlığı, metin ve öykü yazarlığı yaptı. İlk şiir kitabı Ben Bi ...

kisiler.org

Aydın Hatipoğlu

Kategori:
Edebiyat

Aydın Hatipoğlu 1940'da Şanlıurfa'da doğmuştur. İlk şiirleri 1958'de Şükran Kurdakul'un yönettiği Yelken dergisinde yayınlandı. Ataç, Varlık, Yeditepe dergilerinden sonra arkadaşlarıyla birlikte 1967-68 yıllarında yayınladığı Yeni Gerçek'te sürdürdü. 1971 Şubat'ında yayına başlayan Gelecek dergisinin kurucuları arasında yer al ...

kisiler.org

Ayfer Tunç

Kategori:
Edebiyat

1964 yılında Adapazarı'nda doğmuştur. Erenköy Kız Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Üniversite yıllarında çeşitli edebiyat ve kültür dergilerine yazılar yazmaya başladı. Edebiyat üzerine ilk yazılarını 1983 yılından itibaren çeşitli dergilerde yayımladı. 1989 yılında gazeteciliğe başla ...

kisiler.org

Ayhan Hünalp

Kategori:
Edebiyat

Bitlis'de doğdu (1927). Annesi Kadıköylü Hayriye Hanım, babası, atının mahmuzlarını bile Demirbaştır, eli yanar diye oğluna elletmeyen Cihangirli Mülazim-i evvel Nurettin Efendi. Ankara Üniversitesi, Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türkoloji bölümünü bitirdi (1953). Mesleğinde 25 yılını tamamlayarak Basın Şeref Kartını aldı (1968) ...

kisiler.org

Ayşe Cemile

Kategori:
Edebiyat

16 Ekim 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Vefa Lisesi'nden mezun oldu. İşletme eğitimini ikinci yılında bırakarak iş hayatına atıldı. Birtakım şirketlerin muhasebe, finans ve ithalat-ihracat bölümlerinde uzun yıllar çalıştı. Organizasyon işlerinde aktif olarak yer aldı. İlk romanı Zağfiran'da Kırık Beyaz Zamanla ...

kisiler.org

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Kategori:
Edebiyat

Görele'de doğmuştur. Ailesinin beş çocuğundan ikincisidir. Trabzon Lisesi'nde okurken, 1927'de bu okula resim öğretmeni atanan Zeki Kocamemi'nin öğrencisi oldu. Onun derslerinin etkisi ve okul müdürünün özendirmesiyle 1929'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne (şimdi Mimar Sinan Üniversitesi) girdi. Burada Nazmi Ziya ve İbra ...

kisiler.org

Behçet Kemal Çağlar

Kategori:
Edebiyat

Erzincan’ın Tepecik köyünde 1908 yılında doğmuştur.  1925 senesinde sınavla Zonguldak Maden Mühendis mektebine girmiş ve 1929 senesinde yüksek madem mühendisi olarak birincilikle bu mektepten mezun oldu. Maden Tarama Enstitüsü merkez mühendisi olarak Ankara'da göreve başlamıştır. Büyük Millet Meclisi'nde Erzincan milletvekili ...

kisiler.org

Bekir Büyükarkın

Kategori:
Edebiyat

İstanbul'da doğmuştur. Vefâ Lisesi ile Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu'nu (1942) bitirdi. Anadolu Şirket Sigortası (1945-1952) ile Ticaret Bankası'nda muhasebe müdürü olarak çalıştı(1952-1960). Romanlarının konularını tarihten alır. Bazı oyunları İstanbul Şehir Tiyatrosunda oynandı. Romanları: Bir Sei Gibi (1962), Son Akın (1963 ...

kisiler.org

Bertolt Brecht

Kategori:
Edebiyat

Augusburg'da doğmuştur. Yahudi asılıdır. Tıp öğremini yarıda bıraktı. 1. Dünya Şavaşı'nda Augusburg Askeri Hastanesinde görev aldı. Ölü Askerlerin Hikayesi adlı şiirini burada yazdı. 1924'de  Berlin'e gitti ve Epik tiyatro anlayışını geliştirdi. Marksizmin etkisiyle Öğretici Oyun'u yazdı. Naziler iktidara gelince 1933'de İsviç ...

kisiler.org

Besim Rasim Abdullah

Kategori:
Edebiyat

1935 tarihinde Karağlar, Kırcaali-Bulgaristan'da doğmuştur. İlk okulu köyünde, orta okulu bölge okulu Göklemezler'de, liseyi Mestanlı kız erkek karma Türk lisesini bitirince üç yıl Karaatlar ve Göklemezler köylerinde öğretmenlik yapmıştır. Öğretmenlik yıllarında yerli ve merkezi gazetelere makale ve şiir denemeleri yazmıştır. ...

kisiler.org

Cevat Fehmi Başkut

Kategori:
Edebiyat

1905 yılında Edirne'de doğmuştur. İstanbula gelerek öğrenimini tamamlayan yazar, 1928'de gazeteciliğe başladı. Cumhuriyet gazetesinde; 1963 yılına kadar, yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. İlk eseri bir röportaj dizisidir. Daha sonra bir roman ve polisiye bir eser yayımladı. Oyun yazmaya 1942 yılında başlayan Başkut, B ...

kisiler.org

Cevat Şakir Kabaağaçlı

Kategori:
Edebiyat

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, Bodrum'a olan aşkı ile tanınan ünlü roman ve hikaye yazarı. Cevat Şakir, 1890 yılında babası tarihçi, yazar ve vezir Mehmet Şakir Paşa Girit'te yüksek komiserlik görevinde iken Girit'te doğmuştur. Doğum yeri ve tarihi konusunda farklı kaynaklar farklı bilgiler vermektedirler. Annesi İ ...

kisiler.org

Cevdet Kudret Solok

Kategori:
Edebiyat

7 Şubat 1907 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yedi Meşale edebiyat topluluğunun kurucuları arasında yer alan Türk edebiyatçı ve edebiyat tarihçisi. Tam adı Cevdet Kudret Solok olan yazar, Cevdet Kudret adı ile tanınır. 1. Dünya Savaşı sırasında babası ölen Cevdet Kudret’i annesi büyüttü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ...