Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Edebiyat Kategorisi -> Edebiyat Alanındaki Ünlüler

Suna Dumankaya

Suna Dumankaya

Kategori:
Edebiyat

1958 yılında Van'da doğmuştur. Anneannesi Fatma Öktem, İlaçların olmadığı günlerde, doğanın gücü olan otlar, yağlar ve özler ile insanları iyileştiren bir doğa ve bilim kadınıydı. Suna Dumankaya, anneannesinin kendisine aktardığı bilgilerle, 25 yılı aşkın süredir doğanın gücünü insanlara ulaştırıyor. Kozmetik dalında doğal malze ...

Tarık Buğra

Tarık Buğra

Kategori:
Edebiyat

Tarık Buğra 2 Eylül 1918 tarihinde Akşehir'de doğmuştur. İlk ve orta tahsilini Akşehir'de tamamladı. Konya Lisesi'ni bitirdi. (1936) Çeşitli aralıklarla İstanbul Üniversitesi'nin Tıp, Hukuk ve Edebiyat fakültelerinde ikişer üçer yıl okuyup vazgeçti. Akşehir'de çıkardığı Nasrettin Hoca gazetesi ile gazeteciliğe başladı. İstan ...

Tevfik Fikret

Tevfik Fikret

Kategori:
Edebiyat

24 Aralık 1867'de İstanbul'da doğan Tevfik Fikret'in asıl adı Mehmet Tevfik'tir Çocuk yaşta annesinin ölümü, onu hayatı boyunca etkiledi. Ortaöğrenimini önce Mahmudiye Rüştiyesi'nde, sonra da Galatasaray Sultanisinde yaptı. Burada Recaizade Ekrem'in öğrencisi oldu. Duygulu kişiliği onu genç yaşlarda şiire yöneltti. 1888'de ...

Thomas Mann

Thomas Mann

Kategori:
Edebiyat

Thomas Mann 20. Yüzyılın en önemli Alman yazarlarından biridir. Mann, Johann Wolfgang von Goethe'nin yapıtlarını kendi yapıtında bir tüzük ve konu bulmada örnek olarak kullandı. Buddenbrooks adlı romanında örnek olacak biçimde anlatıldığı gibi, yapıtlarının başlıca konusunu burjuvazinin yozlaşması oluşturmaktadır. Mann, Thomas ...

Tomris Uyar

Tomris Uyar

Kategori:
Edebiyat

İstanbul'da 1941 yılında doğan Uyar, ilkokulu Taksim'deki Yeni Kolej'de, ortaokulu İngiliz High School'da, liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1963'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. 1969 yılında evlendiği Turgut Uyar'dan bir çocuğu bulunan Tomris Uyar'ın, Tago ...

Turgut Özakman

Turgut Özakman

Kategori:
Edebiyat

1930'da Ankara'da doğmuştur. A.Ü. Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre avukatlık yaptı. Köln Üniversitesi, Tiyatro Bilimi Enstitüsü’ne devam ettikten sonra Devlet Tiyatrosuna Edebi Kurul raportörü olarak girdi. TRT'de Merkez Program Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Devlet Tiyatrolarında Genel Müdür Başyardımcılığı v ...

Turgut Uyar

Turgut Uyar

Kategori:
Edebiyat

Ankara'da doğmuştur. Bursa Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Askeri Memurlar Okulu'nda tamamladı. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde subay olarak çalıştı. Ordu'dan ayrıldı, sivil görevler aldı. Emekliye ayrılınca İstanbul'a yerleşti. ...

Turhan Yılmaz

Turhan Yılmaz

Kategori:
Edebiyat

1956 yılında Kastamonu'da doğmuştur. İlk orta ve lise tahsilini Kastamonu'da tamamladıktan sonra Eğitim Fakültesini bitirdi. 8 yıl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra emekli oldu. Kastamonu'nun yaşayan tek yöresel şairi ve yazarıdır. Tiyatro yazarlığının yanında tiyatro yönetmenliği ve oyunculuğu yapmıştır. Piyasada ...

Ümit Yaşar Oğuzcan

Ümit Yaşar Oğuzcan

Kategori:
Edebiyat

22 Ağustos 1926 tarihinde Tarsus’ta doğmuştur. Eskişehir Ticaret Lisesi’ni bitirdi (1946); Türkiye İş Bankası’na girerek Adana, Ankara ve İstanbul’da çalıştı, otuz yılını doldurunca Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı görevinde iken, emekliliğini istedi, ayrıldı (Haziran 1977). İstanbul’da kendi adını taşıyan sanat galerisi kurdu. ...

William Gerald Golding

William Gerald Golding

Kategori:
Edebiyat

1911 yılında Cornwall'de doğmuştur. Oxford Üniversitesini bitirdi. 1934 de Poems yayınlandı. 1954 de Sineklerin Tanrısı ile ün kazandı. Bu kitabından sonra yayınlanan kitapları (özellikle Piramit) çok daha güçlü bir edebi yapıya sahip olmasına rağmen aynı etkiyi yaratmadı. 1980 de Rites of the Passage adlı eseriyle Man Booker ...

Yusuf Has Hacip

Yusuf Has Hacip

Kategori:
Edebiyat

1017 yılında Balasagun'da doğmuştur. Karahanlı Devleti zamanında yaşadı. İyi bir eğitim aldı. Çağının geçerli bilimleri yanı sıra Arapça ve Farsça'da öğrendi. Kendisine önceden Balasagunlu Yusuf deniliyordu , sonra kendisine Has Hacib unvanı verildi. 1069-1070 yılları arasında Kutadgu Bilig adlı manzum eserini tamamlayıp Kara ...

Ziya Osman Saba

Ziya Osman Saba

Kategori:
Edebiyat

30 Mart 1910’da İstanbul’da doğan Cumhuriyet dönemi şairlerimizden Ziya Osman Saba, Mütareke yıllarında yatılı olarak başladığı Galatasaray Lisesi'nden 1931 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1936 yılında mezun oldu. Saba, Hukuk Fakültesi'nde iken Cumhuriyet gazetesi muhasebe servisinde, mezuniyetinden sonra E ...

kisiler.org

Adalet Ağaoğlu

Kategori:
Edebiyat

Adalet Ağaoğlu, 1929´da doğmuştur. Ortaöğrenimini Ankara Kız Lisesi´nde tamamladı. Ankara Üniversitesi DTC Fakültesi´nin Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü´nü bitirdi (1950). Açılan bir sınavla Ankara Radyosu´na girdi; burada ve kuruluşundan sonra TRT´de çeşitli görevlerde bulundu (1951-70). TRT Radyo Dairesi Başkanlığı´ndan, ku ...

kisiler.org

Afet Muhteremoğlu Ilgaz

Kategori:
Edebiyat

Afet Muhteremoğlu Ilgaz, 2 Ocak 1937 tarihinde Çanakkale/Ezine'de doğmuştur. İlköğretmen Okulu'nu, Çapa Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Klasik Diller Bölümü'nü bitirdi. İzmit'te başladığı Türkçe öğretmenliğini kısa bir süre İstanbul'da sürdürdü. Sahibi olduğu bir ana okulu ...

kisiler.org

Afif Yesari

Kategori:
Edebiyat

16 Nisan 1922 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. Yazar Mahmut Yesari'nin oğludur. Ortaokulu terk ederek okul yaşamına son verdi. Kendi kendini yetiştirdi. Tiyatro ve sinema oyunculuğu da içinde olmak üzere birçok iş yaptı. Yazılar yazdı, kitaplar hazırladı. Birçok çeviri yaptı. Bazılarını Muzaffer Ulukaya takma adıyla imzaladı ...

kisiler.org

Ahmed I

Kategori:
Edebiyat

Sultan Birinci Ahmed 18 Nisan 1590 günü Manisa'da doğmuştur. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Çok mükemmel bir tahsil gördü. Arapça ve Farsça'yı mükemmel derecede konuşurdu. Ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek gibi savaş ve askerlik alanlarında çok usta olan Sultan Birinci Ahmed, ava ve cirit oyununa çok ...

kisiler.org

Ahmed Mithad

Kategori:
Edebiyat

1844'te İstanbul’da doğmuştur. 28 Aralık 1912'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. İstanbul Mısır Çarşısı esnafından Hacı Sülayman Ağa'nın oğlu. Babasını küçük yaşta kaybetti. 1854'te Vidin'de bulunan ağabeyi Hafız Ali Ağa'nın yanına gönderildi. Eğitimine burada başladı. 1857'de ailesi ile birlikte İstanbul'a döndü. Mısır Ça ...

kisiler.org

Ahmed-i Dai

Kategori:
Edebiyat

Ahmed-i Dâî (öl.1421'den sonra) aslen Germiyanlı olup, bir süre Germiyan'da kadılık yapmıştır. Yıldırım Bayezid zamanında Germiyan (Aydın, Saruhan ve Menteşe) topraklarının Osmanlıların eline geçmesinden sonra, muhtemelen Kütahya'da tanıştığı Emir Süleyman'ın yanına gitmiş ve Çengnâme adlı mesnevisini ona ithaf etmiştir Emir ...

kisiler.org

Ahmet Er

Kategori:
Edebiyat

Horasan'dan Anadolu'ya geçen Oğuzların bazı boyları Batı Anadolu'ya ulaşmıştır. Ceddi Hayran'ı Mahmud Dede (Yatağan Mahmud) ile soy kütüğünün nesilden nesile aktarılan bilgilerle İmam-ı Ali Rıza'ya uzandığı rivayet edilen Ahmet Er, 1927 yılında Manisa ilinin Akhisar ilçesinin Sünnetçiler Köyü'nde doğmuştur. Baba adı Şevket, anne ...

kisiler.org

Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Kategori:
Edebiyat

1870'de İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesinde başladı. 1888'de Galatasaray Lisesini bitirdikten sonra  Hariciyeci oldu. Konsolos katipliği ve konsolosluk yaptı, mesleğinde Hariciye Müsteşarlığına kadar yükseldi.  Başlangıçta Osmanlıca ile, Türkçülük ve "Yeni Lisan" akımını benimsedikten sonra ise mi ...

kisiler.org

Ahmet Musaoğlu

Kategori:
Edebiyat

Ahmet Musaoğlu, 15 Haziran 1950 yılında Trabzon'da doğmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden, Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Ardından Ankara'da, "Maden Tetkik ve Araştırma Enstitüsü"nde göreve başladı. Daha sonra bu kurumun, "Trabzon Bölge Müdürlüğü"nde görev al ...

kisiler.org

Ahmet Say

Kategori:
Edebiyat

Ahmet Say, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı. Çeşitli ödüller kazanan beş edebiyat eserinin ve konservatuarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulan müzik kitaplarının yazarı. Say Yayınları’nın sahibi. Ünlü Türk piyanisti ve bestecisi Fazıl Say’ın babası. 1935 yılında İstanbul’da, Kadıköy’de doğmuştur. ...

kisiler.org

Ahmet Şerif İzgören

Kategori:
Edebiyat

1965 yılında İzmir’de doğmuştur. 1983 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ni, 1987’de Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nü bitirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde üsteğmen rütbesine kadar görev yaptı. 1991 yılında ordudan istifa etti. Aynı yıl Ankara Üniversitesi TÖMER Bursa Şubesi’ni kurdu ve bu şubenin müdürü olarak dö ...

kisiler.org

Ahmet Şerif Şerefli

Kategori:
Edebiyat

1926 yılında Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinin Razgrat şehrine bağlı Torlak (Hlebarovo, şimdi yeni adı Tsar Kaloyan) köyünde doğmuştur. İlköğrenimini köyünde, Sanat okulunu da Razgrat'ta bitirdi. Şumnu'da Nüvvab okulunda okudu. "Müjde" Bulgaristan'da Cumhuriyet döneminde Türkçe olarak basılan ilk şiir kitabıdır. 1966 yılında y ...