Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Din > Abdüsselam Efendi biyografi, resim, video ve bilgiler !

Abdüsselam Efendi

Kategori: Din

kisiler.orgTam adı Seyyid Abdüsselam b. Ömer b. Muhammed el-Mardini olan Abdüsselam Efendi, Hicri 1200 Miladi 1786 yılında Mardin'de doıdu. Çeşitli şehirlerde ilim tahsil ettikten sonra Mardin Müftülüğü yaptı.

Aynı zamanda tedris ile meşgul oldu.

Hicri 1259 Miladi 1843 yılında vefat etti.

Kabri Tekke Mahallesindedir. Eserleri: Şerhu'l-Fatihati'ş-Şerife:Tamamen noktasız harflerle yazılan bu eser Bağdat Valisi Ali Rıza Paşa'ya takdim edilmiştir

Risale fi'r-Red ale't-Tainin fi İ'cazi'l-Kur'an   ...