Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Din Kategorisi -> Din Alanındaki Ünlüler

kisiler.org

Mustafa Asım Köksal

Kategori:
Din

1913 yılında Kayserinin Develi ilçesinde doğmuştur. İlköğrenimini Develi Numune Mektebinde gördü. Kayseri ulemasından develi müftüsü İzzet Efendi'den medrese usulune göre Mukadimat-ı Ulum eğitimi aldı. Sonra Ankara'ya geldi ve kendi çabalarıyla bilgi ve görgüsünü artırdı. Ankara’da bulunduğu sıralarda Kerkük ulemasından Muhamm ...

kisiler.org

Nerses Varjabedian

Kategori:
Din

İstanbul Ermeni Patriği Nerses Varjabedyan, Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak yolunda faaliyet göstermiştir ...

kisiler.org

Prof. Dr. Hayreddin Karaman

Kategori:
Din

Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak 1934 yılında Çorum'da doğmuştur. İlkokulu burada bitirdikten sonra özel olarak Arapça ve İslâmî ilimler tahsil etti. İlk İmam Hatip okullarından biri olan Konya İmam Hatip Okulu'na girdi ve ikinci dönem mezunları arasında yer aldı (1959). Yeni açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde okudu ...

kisiler.org

Şeyh Sadreddin-i Konevi

Kategori:
Din

Esas ismi Eb’ül Me’ali Muhammed bin İshaktır. Dedesinin adını almıştır. Hicri 605 Miladi 1207 yılında Malatya’da doğmuştur. Babası İshak Efendi kendisi gibi büyük bir alim ve Anadolu Selçukluları nezdinde itibarlı ve mevki sahibi bir zattır. Aynı zamanda ünlü mutasavvıf Muhyiddin Arabi’nin de yakın dostudur. Şeyh Sadreddin-i K ...

kisiler.org

Seyyid Mahmud Hayrani

Kategori:
Din

Mevlana dergahına kapılanıp onun aşk potasından nasip alan velilerden birisi de Seyyid Mahmut Hayrani’dir. Mesut Paşa’nın oğlu olan Hayrani, Harran’dan Anadolu’ya göçmüş ve Konya’ya gelip yerleşmiştir Bir süre Hazreti Mevlana’nın yanında kalmış, onun hizmetinde bulunmuş ve ondan feyz almıştır. S. Mahmud Hayrani, daha sonra, ...

kisiler.org

Ulu Arif Çelebi

Kategori:
Din

Ulu Arif Çelebi, Sultan Veled Hazretleri’nin büyük oğludur. Annesi Selahaddin-i Zerkubi’nin kızı Fatma Hatun’dur. 670 Hicri ve 1272 Miladi yılı Zilkade ayının 8. Salı günü dünyaya geldi. Ulu Arif Çelebi’ye kadar Sultan Veled’in pek çok çocuğu olmuşsa da hepsi de küçük yaşlarda vefat etmişlerdir. Bu sebeple Ulu Arif Çelebi’nin do ...