Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Bilim-Teknoloji > Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan biyografi, resim, video ve bilgiler !

Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan

Kategori: Bilim-Teknoloji

Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan5 Mart 1951 yılında doğmuştur. 1973 yılında Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını 1978 yılında Chicago Üniversitesinde, doktorasını da yine aynı üniversitede 1981 yılında tamamladı.

Profesör Dr. Yusuf Ziya Özcan, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve ODTÜ'de sosyologdur. Eylül 2003- Ağustos 2004 tarihleri arasında ODTÜ Sosyal Bilimler Fakültesi Başkanlığı görevini yürüttü.

Aynı zamanda Ankara merkezli düşünce araştırma kuruluşu olan U.S.A.K.'ın (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu) Bilim ve Danışma Kurulu Başkanı ve UHP'nin (Uluslararası Hukuk ve Politika dergisi)Yazı Kurulu üyesi'dir. Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN "Üniversiteye Giriş ve Yüksek Öğretim Reformu Araştırması" da hazırlamıştır. 2007 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görev süresi dolan Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in yerine yeni YÖK Başkanı olarak, Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ı  atamıştır.  Yayınları Aysu Başkaya, Christopher S. Wilson and Yusuf Ziya Özcan, “A Study in Re-establishing the Corporate Identity of a Post Office Institution with Gender-Related Differences in Perception of Space” Frtcoming in Journal of Architecture and Planning Research, 2004 Aysu Başkaya, Christopher S. Wilson and Yusuf Ziya Özcan, “Wayfinding in an Unfamiliar Environment: Different Spatial Settings of Two Polyclinics”, Fortcoming in Environment & Behavior, 2004 Yusuf Ziya Özcan, Sencer Ayata, Adnan Akçay, Özgür Arun ve Cemre Erciyes, Toplumsal Yapı, Refah Göstergeleri ve Toplumsal Raporlama, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Ortak Komitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Eylül 2003   (Book chapter), Kıvılcım Metin Özcan and Yusuf Ziya Özcan “Determinants of Private Savings in the Middle East and North Africa“ Forthcoming in Research in Middle East Economics (RMEE) Series, Vol 6, Yusuf Ziya Ozcan and Kivilcim Metin Ozcan ,Measuring Poverty and Inequality in Turkey. Middle East Economic Association Online Journal: 2003 Proceedings, 2003 Yusuf Özcan, Şenay Üçdoğruk and Kıvılcım Metin Özcan, “Wage Differences by Gender, Wage and Self-Employment in Urban Turkey”, Journal of Economic Cooperation (JEC), Vol. 24(1): 1-24, January 2003 Yusuf Ziya Özcan and Abdullah Koçak, “A need or a Status Symbol?: Use of Cellular Phones in Turkey” European Journal of Communication, Vol. 18(2): 241-254, 2003 (Book chapter) Yusuf Ziya Özcan ve Özden Özbay, “Sosyolojide Yöntem” in İhsan Sezal (ed) Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı, 2002: 55-94. Yusuf Ziya Özcan and Kivilcim Metin Özcan, “Determinants of Youth Smoking in Turkey, Substance Use and Misuse, Vol. 37(3), 313-336, 2002 (Published Report) Yusuf Ziya Özcan, Social Assessment of Tea, Hazelnuts, Sugar Beet and Tobacco Farmers, Agricultural Economic Research Institute (AERI), 2001,   (Book Chapter) Yusuf Ziya Özcan, “Ne Öğretmeli, Nasıl Eğitmeli: Türk Polis Akademisinde Müfredat Sorunu” (What To Teach, How To Train?: Curriculum Problem In The Turkish Police Academy), Türkiye’de Suç ve Polislik, Eds İbrahim Cerrah and Emin Semiz 2001:191-216 Johnson ,T, Harkness, J, Mohler, P, van de Vijver, F. and Ozcan, Y.Z. “Respondent Cultural Orientations and Survey Participation: The Effects of Individualism and Collectivism 2000 Proceedings of the Section on Survey Research Methods. Alexandria, VA: American Statistical Association. Yusuf Ziya Özcan, “Police and Politics in Turkey: Revisited” Indian Police Journal, Vol. XLVII. No.2-3 (September),2000 Yusuf Ziya Özcan and Recep Gültekin, “Police and Politics in Turkey”, Web Journal of British Society of Criminology Proceedings Book III, 2000, Ziya Özcan, “Determinants of Political Behavior in İstanbul, Turkey”, Party Politics, Vol 6, No 4, pp. 505-515, 2000 Şenay Üçdoğruk, Kıvılcım Metin Özcan, Yusuf Ziya Özcan, “Türkiye’de Gelişmişlik İndeksine Göre Seçilmiş İllerde Gelir Farklılıklarını Belirleyen Etmenler”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt 1, Sayı 37, ss. 29-57, Yaz 2000 Recep Gültekin and Yusuf Ziya Özcan, “Türkiye’de Polis ve Politika İlişkisi”, (Police-Politics Relationships in Turkey), Polis Bilimleri Degisi, Cilt 1, Sayı 4 (Temmuz), 1999:69-93 Yusuf Ziya Özcan, “Siyasi Parti Tercihleri Belirleyen Etmenler: İstanbul Örneği”, (Determinants of Political Party Preferences: The Case of İstanbul), Toplum ve Bilim, No. 76, Bahar 1998: 188-212. Yusuf Ziya Özcan, “İçgöçün Tanımı ve Verileri ile İlgili Bazı Sorunlar” (Definition of Internal Migration and Quality of Migration Data), Türkiye’de İçgöç, Tarih Vakfı, 1998: 78-90. (Book chapter)   Yusuf Ziya Özcan, “Emniyet Genel Müdürlüğü Küçükleri Koruma Şubesinin Statü ve İmajının Değiştirilmesi”, Küçükleri Koruma Hizmetleri: Yönetici Semineri, E.G.M. Asayiş Daire Başkanlığı, Yayın No:3, Ankara: 1998: 124-128,   Yusuf Ziya Özcan, "Is Islam an Obstacle to Economic Development: Evidence to the Contrary and Some Methodological Considerations", Intellectual Discourse. 1995, Vol. 3, No 1, pp. 1-22.   Yusuf Ziya Ozcan, “İslam Ekonomik Gelişmeye Engelmidir?: Karşıt Delil ve Bazı Metodolojik Düşünceler”, Journal of Islamic Studies (İslami Araştırmalar Dergisi), 1995, Vol. 8, No 1, pp. 1-12. Yusuf Ziya Özcan and Ali Cağlar, "Who Are The Future Elites? Socio‑economic Background of The Students At The Police Academy in Turkey", Policing and Society, International Journal of Research and Policy, Vol.3, No. 4, 1994, pp. 287-301.   Yusuf Ziya Özcan, "Mosques in Turkey: Quantitative Analysis", Intellectual Discourse, 1994, Vol. 2, No 1, pp. 19-40. Yusuf Ziya Özcan, "Muslims in Canada" [Book Review], Intellectual Discourse, 1994, Vol.2, No 1, pp. 91-94. Yusuf Ziya Özcan and Ayse Gündüz, "Log Linear Models: An Application to Social Mobility Data of Turkey", M.E.T.U. Studies In Development, Vol. 18, No 4, 1991, pp. 453‑471. Yusuf Ziya Özcan, Ali Cağlar and Recep Gültekin, "Polis Akademisi Ögrencilerinin Sosyo-Ekonomik Geçmişleri", I.Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1991, Dizi 3, Sayı 2, pp. 221-241.   Yusuf Ziya Özcan, "Ülkemizdeki Cami Sayıları Üzerine Sayısal Bir Inceleme", Journal of Islamic Studies (İslami Arastirmalar Dergisi), 1990, Vol. 4, No 1, 1990, pp. 5-20. Yusuf Ziya Özcan, "Occupational Structure and Social Mobility in Turkey, 1968", METU Studies in Development, Vol.15, No 1‑2, 1988, pp.150-182. Yusuf Ziya Özcan, "Occupational Attainment Process in Turkey", Journal of Human Sciences, Vol. VII, No 2, 1988, pp.103-132.   Yusuf Ziya Özcan, "The Educational Status Attainment Process, Male Urban Population 1968", Journal of Human Sciences, Vol. II, No 1, 1983, pp. 59-78. ...