Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Bilim-Teknoloji Kategorisi -> Bilim-Teknoloji Alanındaki Ünlüler

Prof. Dr. Feyyaz Berkay

Prof. Dr. Feyyaz Berkay

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Prof. Dr. Feyyaz Berkay 1913 yılında İzmir'de doğmuştur. 1937 yılında tıp fakültesini birincilikle bitirdi. 1937'de Prof. Dr. Nissen'in kliniğinde cerrahi asistanlığına başladı. 1941 yılında cerrahi ihtisası sınavını verdi. 1945 yılı mayıs ayında doçent ünvanını aldı. 1946 yılında profesörler kurulu kararı ile nöroşirürji ...

Prof. Dr. Feza Gürsey

Prof. Dr. Feza Gürsey

Kategori:
Bilim-Teknoloji

7 Nisan 1921 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası askeri doktor Ahmet Reşit Gürsey, annesi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin öncü bilim kadınlarından kimyager Remziye Hisar'dır. Anne-babasının çocuklarının eğitimi üzerine titizlikle eğilmesi ve küçük yaşta İstanbul aydın çevresinin içinde yer almak onun çok yönlü ve sanata düşkün k ...

Prof. Dr. Halil İnalcık

Prof. Dr. Halil İnalcık

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Dünyaca ünlü tarihçimiz Halil İnalcık, 26 Mayıs 1916’da İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu hep savaş yıllarında geçen İnalcık, 1924 yılında, ailesiyle birlikte Ankara’ya yerleşti ve ilkokulu burada, Gazi İlkokulu’nda bitirdi. Babası Seyit bey ailesini bırakıp Mısır’a yerleştiği için Halil İnalcık’ı annesi büyüttü. Ortaokulda y ...

Prof. Dr. Hulusi Behçet

Prof. Dr. Hulusi Behçet

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Hulusi Behçet, 20 Şubat 1889, İstanbul doğumludur. Tıp öğrenimini 1910 senesinde tamamlamış ve 1914 Temmuz'una kadar Gülhane Dermatoloji Kliniğinde asistan olarak çalışmıştır. 1914 yılında Kırklareli Askeri Hastanesi başhekim muavinliğine tayin edilmiştir 1918 yılına kadar da Edirne Askeri Hastanesinde dermatoloji uzmanı ola ...

Prof. Dr. İhsan Doğramacı

Prof. Dr. İhsan Doğramacı

Kategori:
Bilim-Teknoloji

3 Nisan 1915 tarihinde Erbil'de Kale Mahallesi'nde dünyaya geldi. Erbil'de V. Murad zamanı Doğramacızade Kara Mehmed'in soyundan Doğramacızade Ali Paşa'nın en büyük çocuğudur. İlk öğrenimini Erbil İbtidaiyyesi'nde, orta öğrenimini Beyrut'ta Beyrut Amerikan Üniversitesi'ne bağlı International College'de ( 1932) tamamladı. Üç yı ...

Prof. Dr. İlber Ortaylı

Prof. Dr. İlber Ortaylı

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1947 yılında Bregenz, Avusturya`da bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin çoçuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Ankara'da tamamladı. 1965'te Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1968) ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tari ...

Prof. Dr. Immanuel Wallerstein

Prof. Dr. Immanuel Wallerstein

Kategori:
Bilim-Teknoloji

28 Eylül 1930'da Amerika'nın New York kentinde dünyaya gelen Immanuel Wallerstein, 1951 yılında Colombia Üniversitesi’nden mezun oldu.  Aynı üniversitede 1954 yılında master ve 1959 yılında doktora yaptı. Columbia’nın Sosyoloji bölümünde (1958-71) ve McGill Üniversitesi’nde sosyoloji okuttu (1971-76). 1976’dan bu yana, New Yo ...

Prof. Dr. Irving Fisher

Prof. Dr. Irving Fisher

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Amerikalı iktisatçı Fisher Marjinal Fayda Kuramının matematikleştirilmesine önemli katkılarda bulundu. Piyasa değeri denklemi bugün de para kuramına ilişkin çok sayıda çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Saugerties/New York'ta dünyaya gelen Fisher zor koşullar altında büyüdü. Tarikat kilisesinde papaz olan babası, iki kardeşi ...

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın

Kategori:
Bilim-Teknoloji

İsmail Hakkı AYDIN, 1954 yılında Trabzon’da doğmuştur. İlkokulu Maçka da, Orta ve Lise tahsilini Trabzon’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini  bitirdikten sonra, Beyin Cerrahisi Kürsüsünde Asistanlığa başladı. Bilahare  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Kürsüsünde ihtisasına devam ettikten sonra, ...

Prof. Dr. İsmail Kuran

Prof. Dr. İsmail Kuran

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1960 ‘da İskenderun’da doğmuş ve 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirmiştir 1986 yılında İstanbul Şişli Etfal Hastanesinde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ihtisasına başlangıç yapmıştır. 1990 ‘da İngiltere’nin Coventry-Warwickshire Plastik Cerrahi Ünitesinde çalışmaya başlamıştır.  Aynı yıl içi ...

Prof. Dr. İsmet Giritli

Prof. Dr. İsmet Giritli

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1924 yılında Kırım'da doğdu ve ilk öğrenimini orada yaptı. Kabataş Erkek Lisesini, İ.Ü. Hukuk Fakültesini bitirdi. İdare Hukuku asistanı, Doçenti ve 1964'de Profesör oldu. 1961 Anayasasının ilk taslağını hazırlayan bilim adamlarından biridir. Barolar Temsilcisi olarak Kurucu Meclis üyeliğine seçildi. Türkiye Milli Gençlik ...

Prof. Dr. Joseph Alois Schumpeter

Prof. Dr. Joseph Alois Schumpeter

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Avusturya asıllı Amerikalı iktisatçı, kapitalizmdeki konjonktür dalgalanmalarını (kötü hasat ve doğal afetler gibi) dış faktörlerle açıklamayıp, teknolojik yeniliklere ve işadamlarının girişimlerine bağlıyordu. Schumpeter için endüstriyel gelişmeyi hareket ettiren güç sermaye idi. Schumpeter, Avusturya'nın bir taşra kasabası ola ...

Prof. Dr. Kazım Mirşan

Prof. Dr. Kazım Mirşan

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Doğu Türkistan’ın İli Nehri üzerindeki Kulca Kentinde, 4 Temmuz 1919'da dünyaya geldi. 1932'de öğrenimine İstanbul'da devam etti. Almanya’da Berlin Üniversitesi'nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde inşaat yüksek mühendisliği okudu. Almanca, Rusça, İngilizce, ve Türk lehçeleri (Tatarca, Özbekçe, Başkurtça, Tarançıca, Kaşkarl ...

Prof. Dr. Kemal Çiçek

Prof. Dr. Kemal Çiçek

Kategori:
Bilim-Teknoloji

24 Mart 1965 tarihinde Kastamonu’da doğmuştur. Orta Öğrenimini Ankara Keçiören Lisesi’nde tamamladı. 1985 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Coğrafya Öğretmenliği Bölümünü bitirdikten sonra, aynı yıl DTCF’nde yüksek lisansa başladı. Şubat 1986’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yurtdışı Yüksek Lisans Doktora B ...

Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru

Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1963 yılında Konya iline bağlı Beyşehir ilçesinde doğan Erdoğru İlk ve orta eğitimini Isparta’da tamamladı. 1983 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1985-1990 yılları arasında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü”nden ‘XV-XVI. ...

Prof. Dr. Mehmet Saray

Prof. Dr. Mehmet Saray

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğmuştur. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları arasında doktora çalışmaları için bulunduğu İngiltere'de "The Turkmens in the Age of Imperialism" adlı teziyle Doktor oldu. 1978' ...

Prof. Dr. Mesut Bedri Eryılmaz

Prof. Dr. Mesut Bedri Eryılmaz

Kategori:
Bilim-Teknoloji

25 MAYIS 1966, Fethiye doğumludur.  İlk ve orta öğrenimini Milas’ta, lise öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır.  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.  Master ve doktorasını, 1989-1995 yılları arasında bulunduğu, İngiltere, Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yapmıştır. Master tezi, “Avrupa İnsan Hakları Sözle ...

Prof. Dr. Mübeccel B. Kıray

Prof. Dr. Mübeccel B. Kıray

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Mübeccel B. Kıray, 1923'te İzmir'de doğmuştur. 1940'ta İzmir Lisesi'nden, 1944'te Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu. 1946'da Ankara Üniversitesi'nde Antropoloji dalında doktorasını tamamladı. 1960'ta doçent, 1966'da profesör oldu. 1959'dan 1973'e kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü'nün gelişmesi i ...

Prof. Dr. Muhsin Macit

Prof. Dr. Muhsin Macit

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Muhsin Macit 17 Nisan 1964'te Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Özdere Köyü'nde doğdu (1964). İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Erzurum'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1987). Akademisyen oldu. Atatürk Üniversitesi'nde yüksek lisans (1989), Gazi ...

Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık

Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1945 yılında Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde doğan Varlık, ilk ve orta tahsilinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne girdi ve 1967 yılında mezun oldu. 1968 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü'nde asistan olarak göreve başladı. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Ta ...

Prof. Dr. Neşet Çağatay

Prof. Dr. Neşet Çağatay

Kategori:
Bilim-Teknoloji

15 Mart 1917 günü Isparta İlinin Gelendost ilçesinin Yenice köyünde doğmuştur. Anası Eğirdir ilçesinden Receb kızı Sıdıka, babası Yenice köyden kadı Hacı Osman Efendi oğlu Ferhat'tır. İlkokulun ilk üç sınıfını Yenice köyde, 4-5 sınıfları komşu köy Afşar'da okudu. Orta okulu Yalvaç ilçesinde bitirdi. 1933 de öğretmen okulları içi ...

Prof. Dr. Nurhan Avman

Prof. Dr. Nurhan Avman

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Prof. Dr. Nurhan Avman 1928 yılında Tekirdağ'da doğmuştur. Babası subay, annesi öğretmen olduğu için ilk ve orta öğrenimini değişik illerde yaptı. Liseyi, 1946 yılında Samsun'da bitirerek, İstanbul Tıp Fakültesi'ne girdi. 1951 yılında mezun oldu. Askerlik görevini yedek subay olarak İstanbul'da bitirdikten sonra 1954 yılında ...

Prof. Dr. Ömer Faruk Bay

Prof. Dr. Ömer Faruk Bay

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1964 yılında Gaziantep'te doğmuştur. 1985 yılında Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik-Elektronik Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında O.D.T.Ü. Gaziantep Mühendislik Fakültesinde İngilizce hazırlık sınıfını bitirdi. 1986-1989 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi, Burdur Meslek Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi ...

Prof. Dr. Seçil Karal Akgün

Prof. Dr. Seçil Karal Akgün

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Babası Türk Tarih Kurumu başkanlığı da yapan Ord. Prof. Enver Ziya Karal'dır. Seçil Karal Akgün, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdikten sonra doktora ve doçentlik çalışmalarını da aynı bölümde yapmıştır. 1970-1981 yılları arasında bu üniversitede Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünde ilkin a ...