Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Bilim-Teknoloji Kategorisi -> Bilim-Teknoloji Alanındaki Ünlüler

kisiler.org

Ömer Asım Aksoy

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Ömer Asım Aksoy 1898 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamlayarak uzun bir süre memurluk ve öğretmenlikten sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi (1928); savcılık, avukatlık, öğretmenlik ve milletvekilliği (1935-1950) yaptı, Türk Dil Kurumu'nda 14 yıl sürmüş Genel Yazmanlık göre ...

kisiler.org

Ömer Faruk Yılmaz

Kategori:
Bilim-Teknoloji

15 Ekim 1968 yılında Trabzon’un Of İlçesi’ne bağlı Ovacık Köyü’nde doğmuştur. İlk Okulu Ovacık Köyü İlkokulu’nda, Orta Okulu İstanbul Kocamustafapaşa’da Vedide Baha Pars Ortaokulu’nda, liseyi Trabzon Fatih Lisesi’nde okudu. 1988 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Osmanlı tari ...

kisiler.org

Ord. Prof. Mehmet Fuat Köprülü

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Köprülü Mehmet Paşanın ailesindendir. Ayasofya Rüştiyesi ve Mercan İdadisi'nden sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'ne devam etti. 1909'da bu fakülteyi bırakarak Edebiyat, Felsefe ve Tarih alanlarında özel olarak çalışmaya başladı. Bundan sonra İstanbul okullarında öğretmenlik yaptı. 1924'de Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı' ...

kisiler.org

Ord. Prof. Neşet Ömer İrdelp

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Atatürk'ün özel hekimi ve iç hastalıkları profesörü Neşet Ömer İrdelp 1881 İstanbul'da doğmuştur. İlk ve Orta öğrenimini Numunei Terakki özel okulunda yaptı. 17 yaşında tıp öğrenimine başladı. Sivil tıbbiyeyi bitirerek 1902 yılında hekim oldu. Ankara ilinde bir süre çalıştıktan sonra ihtisas için Fransa'ya gitti. Paris'te ...

kisiler.org

Özlem Çal

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1967 yılında, Kastamonu’da doğmuştur. 1984 yılında Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi, 1988 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1992  yılında Gazi Üniversitesi Sosyal  Bilimler Enstitüsü’nde “ Kastamonu XIX. Ve XX. Yüzyıl Kastamonu Evleri süslemelerinden Bazı Örnekler” adlı yükse ...

kisiler.org

Özlem İnay Erten

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Özlem İnay Erten 1980 yılında İsviçre’de doğmuştur. 1999 yılında başladığı Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nü 2003 yılında bitirdi. Lisans öğreniminin son yıllarında Türk İslâm Sanatı üzerine yoğunlaştı ve Minyatür sanatıyla ilgili bir tez çalışması hazırladı. 2002 yılında Balıkesir Ören’deki ...

kisiler.org

Prof. Dr. Abdurrahman Avtorhan

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1908 yılında Çeçen Cumhuriyeti'nde Grozni'de doğmuştur. İkinci Dünya Savşı sırasında Berlin'de "Kuzey Kafkasya Milli Komitesi" ve "Kuzey Kafkasya Lejyonu"nun organı olarak Rusça ve K.Kafkas dilleriyle yayımlanan "Gazavat" adlı gazetenin redaktörlüğünü yaptı. 1951-54 yıllarında Münih'te Rusça-Türkçe olarak" Svobodniy Kavkaz-Ser ...

kisiler.org

Prof. Dr. Alper Gürlek

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1989'da mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 1994'te tamamladı. 1994-1997 arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nın Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Ünitesi'nde yan dal ...

kisiler.org

Prof. Dr. Azmi Özcan

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1960 Burdur Doğumlu. ÖĞRENİM DURUMU Lisans: Ankara Üniversitesi 1983 Y. Lisans: Orta Doğu Araştırmaları , Manchester Üniversitesi Doktora: İngiliz Osmanlı İlişkileri, Londra Üniversitesi,SOAS Doçent: Yakınçağ Tarihi, Marmara Üniversitesi 1997 Profesör: Yakınçağ Tarihi, Sakarya Üniversitesi 2002 İŞ DENEYİMİ 1990 - 1996, İSAM Araş ...

kisiler.org

Prof. Dr. Erdoğan Başar

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Prof.Dr.Erdoğan BAŞAR , Kırım'dan önce Romanya'ya oradan da Türkiye'ye göç eden bir ailenin oğlu olarak 1952 yılında Ankara ilinin Polatlı ilçesinin Karakuyu köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini kendi köy ilkokulunda tamamladıktan sonra Ankara Hasanoğlan Atatürk İlköğretmen Okulundan 1970 yılında ilkokul öğretmeni olarak mezun o ...

kisiler.org

Prof. Dr. Halit Çal

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1959 yılında Boyabat’ta doğmuştur. 1970’de ilkokulu, 1976’da öğretmen okulunu, 1980’de  DTCF Sanat tarihi Bölümü’nü bitirdi. “ Zile’de Türk Devri Eserleri” adlı yüksek lisans tezini 1982, “ Türkiye’nin Cumhuriyet Dönemi Eski Eser Politikası” adlı doktora tezini 1990 yılında tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Fen  Edebiyat Fakü ...

kisiler.org

Prof. Dr. John Kenneth Galbraith

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Amerikalı Galbraith İkinci Dünya Savaşı sonrasının en etkili iktisatçıları arasında yer almaktadır. Çevreye zararlı sonuçlarıyla önü alınmayan ekonomik büyümeyi ve tekel oluşumuna ilişkin eleştirilerini dile getirdiği kitapları bestseller (en iyi satan kitap) listesine girdiler. Kendilerine Kanada'da yeni bir yaşam kurmuş olan İ ...

kisiler.org

Prof. Dr. Metin Özata

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Prof. Dr. Metin Özata 1958 yılında Burdur'da doğmuştur. İlk ve ortaokul eğitimimi Burdur'da tamamladıktan sonra 1975 yılında Burdur Lisesi'nden birincilikle mezun oldu. 1982 yılında GATA Askeri Tıp Fakültesin’den birincilikle mezun oldu. 1990 yılında İç Hastalıkları Uzmanı, 1992 yılında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkl ...

kisiler.org

Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1932 yılında İzmir'de doğmuştur. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladıktan sonra aynı üniversitenin İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Kürsüsüne intisab etti. Doktora ve doçentlik tezlerini "Osmanlı-İngiliz İktisadî Münasebetleri" üzerinde hazırladıktan sonra 1973'de Edebiyat Fakült ...

kisiler.org

Prof. Dr. Mümtaz Turhan

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1908 yılında Erzurum’da doğmuştur. Babasının adı Şerif, annesininki Cevriye idi. Fakir bir ailenin çocuğu idi. Fakat içinde çocuk yaşlarından itibaren büyük bir okuma aşkı ve gayreti yatıyordu. 1924’de Kayseri Sultanîsi’nin (lise) ilk ve orta kısımlarını, 1927’de de Bursa Lisesi’nden naklen geldiği Ankara Lisesi’ni bitirdi. 1928 ...

kisiler.org

Prof. Dr. Necmi Ülker

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1941 yılında Balıkesir’de doğan Ülker, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden ‘Sarıbeyoğlu Mustafa ve Faaliyetleri, 1735-1739’ adlı tezle mezun oldu. Lisansüstü eğitim için gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde 1968 yılında Michigan State University’ ...

kisiler.org

Prof. Dr. Orhan Türkdoğan

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1926 yılında Malatya'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini bu ilde tamamladı. 1955 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe ve Sosyoloji bölümünden mezun oldu. 1955-59 yılları arasında Malatya Lisesi felsefe öğretmenliğinde bulundu. 1959 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosy ...

kisiler.org

Prof. Dr. Osman Turan

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1914 yılında, Trabzon'un Çaykara kazasının soğanlı köyünde doğmuştur. Kuranoğlulları adı ile anılar bir aileden gelmektedir. Babası, Birinci Cihan Savaşında Kafkas Cephesinde şehit olan Hasan Ağadır. Osman Turan, ilk okulu Çaykara'da, Liseyi Trabzon ve Ankara'da bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesinden 19 ...

kisiler.org

Prof. Dr. Remziye Hisar

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1902 yılında Üsküp'te doğmuştur. Davutpaşa'daki üç yıllık Mekteb-i İptidayiyi, bir yılda henüz dokuz yaşında iken başarıyla tamamlayarak zekasının ilk sinyallerini verdi. Daha sonra, İttihat ve Terakki Mektebi ve Emirgan, İnas Rüştiyesi'ne devam etti; ancak çok sevdiği Türkçe öğretmeninin İstanbul Darülmuallimatı'na transfer o ...

kisiler.org

Prof. Dr. Sedat Topçu

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1940 yılında Bartın'da doğmuştur. İlk ve Orta okulu doğduğu kentte, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini yedek subay öğretmen olarak İstanbul "Kuleli Askeri Lisesi"nde yaptı. Askerlikten sonra, İstanbul Bakırköy Ruh ve Si ...

kisiler.org

Prof. Dr. Wassily Leontief

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Rus asıllı iktisatçı Leontief, girdi-çıktı tablolarıyla, günümüzde birçok devlet tarafından iktisadi plânlamada kullanılmakta olan, mal ve hizmet akışlarının ayrıntılı bir biçimde kaydedilmesine yarayan bir yöntem geliştirdi. Petersburg'da dünyaya gelen Leontief 1921'de doğduğu kentin üniversitesinde iktisat fakültesine yazıldı. ...

kisiler.org

Prof. Dr. Werner Sombart

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Alman iktisatçı Sombart tarihsel-toplumsal temellere dayanan bir ekonomi biliminin savunucusuydu. Çalışmalarında sosyalizmi araştıran Sombart, erken dönem, zirve dönemi ve geç dönem olarak ayırdığı kapitalizmin analizini yaptı. Ermsleben/Harz'da dünyaya gelen Sombart'ın babası Prusya Parlamentosu, ardından da Reichstag Meclisi ...

kisiler.org

Prof. Dr. Wilhelm Röpke

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Alman iktisatçı Röpke, ekonomideki liberalizm ile merkezi yönetim sistemi arasında bulunan üçüncü bir yol arayışındaydı. Neoliberalizmin temsilcilerinden olan Röpke, ekonomik düzenin sosyo-kültürel temelleri üzerinde durdu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa Ekonomik Birliği'nin oluşturulmasına kuvvetle karşı koydu. Röpke, Ha ...

kisiler.org

Safiye Ali

Kategori:
Bilim-Teknoloji

İlk Kadın Doktor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli hizmetleriyle tanınmış bir ailenin kızı olan Safiye Ali, 1891 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özel eğitiminin yanısıra Amerikan Kız Koleji'nden mezun oldu. Balkan savaşı günlerinde cepheden getirilen pekçok yaralıyı görüp doktor olmaya karar verir. Ancak; onun bu ist ...