Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Bilim-Teknoloji Kategorisi -> Bilim-Teknoloji Alanındaki Ünlüler

kisiler.org

Göknur Akçadağ

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Tarih Bölümü (Lisans). İnönü Üniversitesi- Tarih Bölümünde asistan ve yrd.doç. oldu;  İnönü Üniversitesi, Osmanlı Arşiv Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünü yürüttü. 2000-2008'de The State University of New York (SUNY)- Binghamton University, Fernand Braudel Center ...

kisiler.org

Hazarfen Ahmed Çelebi

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Hezarfen Ahmed Çelebi, dünyada ilk kez uçmayı başaran Türk bilginidir. Onyedinci yüzyılda yaşadığı, 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan Dördüncü Murad zamanında, uçma tasarısını gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir. Evinde deneylerle uğraşıp, çeşitli konula ...

kisiler.org

Hugo Junkers

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Alman uçak yapımcısı Junkers dünyanın tümüyle metal gövdeli ilk uçağının olduğu kadar, kapalı kabinli ilk yolcu uçağının da yaratıcısıdır. Junkers'in fabrikalarında yapılan Ju 52 uçağı 1945'ten önce en çok kullanılan yolcu uçağıydı. Junkers bir dokuma fabrikası sahibinin oğlu olarak Rheydt'te dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten so ...

kisiler.org

Hülya Yalım

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1969 yılında Siirt'te doğmuştur. İlk ve ortaokulu burada tamamladı. Bir takım sağlık problemleri nedeniyle eğitime uzunca bir süre ara verdi. Daha sonra Liseyi dışardan bitirdiği sene İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. Mezun olduğu yıl İsmail Rüştü Olcaylı Lisesinde felsefe ve psikoloji  alanlar ...

kisiler.org

İbn-i Kesir

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Tam adı İmadettin İsmail bin Ömer bin Kesir'dir. 1300 yılında Şam'da doğmuştur. 1373 yılında Şam'da vefât etti. Arap tarihçi, hadis, fıkıh ve tefsir âlimidir. İbn- Teymiyye'nin öğrencisidir. İslâmi konularda talebeler yetiştirdi, Şam valisi olarak görev yaptı. Eserleri: el-İçtihad fî Talebül Cihad , 14 Ciltlik tarih kitabı: ...

kisiler.org

İbrahim Hakkı Konyalı

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1896 yılında Konya’da doğan İbrahim Hakkı, ilk tahsilini mahallesinde Sibyan mektebinde, Rüştiye’yi de Akif Paşa mektebinde faaliyet gösteren Fuyuzat-ı Hamidiye Rüştiyesi’nde bitirdi. Çeşitli medreselerde özellikle de Islah-ı Medaris’e devam ederek tahsilini tamamladı. İstanbul Arşiv Dairesi ile Ankara Vakıflar Müdürlüğü Arşiv ...

kisiler.org

İbrahim Müteferrika

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Türk matbaacısı olan İbrahim Müteferrika, 1674 yılında Macaristan'ın Kolojvar kentinde doğmuştur. Protestan bir Macar ailesinin oğlu olan İbrahim Müteferrika İlahiyat öğrenimi gördüğü sırada Türklere esir düştü. İstanbul'a getirildi ve Müslüman oldu. Osmanlı Devletinde (vezirlerin emirlerini ilgililere duyurma görevi) müteferr ...

kisiler.org

İsmail Akbay

Kategori:
Bilim-Teknoloji

NASA'da çalışan ilk Türk mühendistir 17 Ekim 1930 yılında Mudanya’nın Zeytinbağı köyünde doğmuştur. Orta öğretimini Bursa Erkek Lisesi’nde ve Haydarpaşa Lisesi’nde tamamlayan İsmail Akbay, üniversite eğitimi için ABD’ye gitti ve 1956 yılında Tennessee Üniversitesi’nden fizik mühendisi olarak mezun oldu. Ünlü roket bilimci Dr ...

kisiler.org

İsmail Demirel

Kategori:
Bilim-Teknoloji

10 Eylül 1970 tarihinde Kayseri’nin Bünyan ilçesinde doğan İsmail Demirel, İlköğretimini Kayseri Yavuz Sultan Selim İlköğretim okulu, ortaöğrenimini Kayseri Atatürk Lisesi Orta kısmında, lise eğitimini Kayseri Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Teknik Lisesinde tamamlamasının ardından Yüksek öğrenimini 1990-1995 yılları arasında Ak ...

kisiler.org

İsmail Hami Danişmend

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Merzifon'da doğmuştur. Beyrut Lisesi'nden sonra Mekteb-i Mülkiye'yi (1913) bitirdi.  Hayatını ilme adayan Danişmend, tarih ve Türkçülük araştırmalarıyla ün kazandı. Sivas Kongresi'ne İstanbul delegesi olarak katıldı. Sivas Kongresi sıralarında yayınlanan "İrade-i Milliye" gazetesine Mustafa Kemal Paşa'nın kendisine dikte ettir ...

kisiler.org

Kırdar Özsoylu

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Kırdar Özsoylu, 16 Kasım 1955'de Gaziantep'de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1978 yılında mezun olan Özsoylu, 27 Şubat 1979'da Danıştay Yardımcısı unvanıyla mesleğe başladı. 14 Mayıs 1981'de görev unvanı Danıştay Tetkik Hakimi olarak değişen Özsoylu, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyeliği, Samsun ve ...

kisiler.org

Mehmet ÖĞÜTÇÜ

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Öğütçü, 1962’de Ankara'da doğmuştur. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası Ilişkiler Bölümü'nden 1983'te mezun oldu. Aynı yıl London School of Economics'de uluslararası ekonomi alanında master çalısması yaptı. Avrupa Birliği Komisyonu bursuyla Brugges'deki College d'Europe'da 1992 yılında "Türkiye'nin Yeni Avrupa Mimar ...

kisiler.org

Mehmet Taştan

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1984'te Erzurum Lisesi'ni bitirdi. 1988'de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1989'da avukatlık stajını tamamladı. 1991'de Sütçüler Askerlik Şubesi Başkanlığı yaptı. 2 yıllık kurs ve stajlarını tamamlayarak Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Sırasıyla Tunceli (1993-1996), Yusufeli, Artvin (1996-1997), Yıl ...

kisiler.org

Mehmet Yaldız

Kategori:
Bilim-Teknoloji

27 Temmuz 1951'de Çorum'da doğmuştur. İlk ve orta eğitimini burada tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi,Sanat Tarihi bölümünden lisans ve yüksek lisans eğitimi yaparak mezun oldu. 27 Nisan 1979 Tarihinde, Kültür Bakanlığı, Konya Müzeler Müdürlüğünde Karatay Müzesi seksiyon şefi olarak göreve başladı. İznik müzesinde asi ...

kisiler.org

Melih Yalçıneli

Kategori:
Bilim-Teknoloji

İlk tercihi olan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğini,  bölümünün ilk  mezunu olarak 1988 de bitirmiştir Lise 3 öğrencilerinin katıldığı Fizik Olimpiyatlarına 22 yıllık dünya fizik olimpiyatlarında tarihi bir rekor kırarak orta 3 öğrencisini göndermiş , bu öğrencisi Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Tü ...

kisiler.org

Mirim Çelebi

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Asıl adı Mahmut olup, 16. Yüzyılda yaşamış, tanınmış Osmanlı matematik ve astronomi alimlerindendir. Dedesi ünlü Ali Kuşçu'dur. İstanbul'da doğmuştur. Medreselerde okudu ve Şehzade Bayezid'in şehzadeliği zamanında hocalık etti ve onun zamanında önemli makamlarda görev aldı. Daha sonraları I. Selim tarafından Anadolu Kazaskerli ...

kisiler.org

Mirza Feth Ali Ahunzade

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Mirza Feth Ali Ahundzade, 1812'de Şeki'de doğmuştur. Ailesindeki huzursuzluk nedeni ile çocukluğunda annesi tarafından Güney Azerbaycan'daki Erdebil şehrine, Ahund Hacı Alesger'in yanına götürüldü. Alesger, Feth Ali'yi evlatlığa kabul etti. 1825 yılına kadar Erdebil'de yaşadı, ailesiyle önce Gence şehrine oradan 1826'da doğduğ ...

kisiler.org

Mithat Atabay

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1964 yılında Nallıhan'da doğdu. İlk ve ortaokulu Nallıhan'ın Sarıyar kasabasında okudu. Lise eğitimini Ankara'da Meteoroloji Meslek Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden 1988 yılında mezun oldu. Ankara Üniversitesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi bilim dalında "Çok Partili ...

kisiler.org

Molla Lütfi

Kategori:
Bilim-Teknoloji

l5. yüzyılda, Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid dönemlerinde yaşamış meşhur matematikçilerdendir. Sinan Paşa'nın ve Ali Kuşçu'nun talebesi olmuş, Ali Kuşçu'dan öğrendiği matematik bilgilerini Sinan Paşa'ya aktarmıştır. Böylece Sinan Paşa onun vasıtasıyla matematik öğrenmiştir Sinan Paşa'nın tavsiyesiyle, Fatih, Molla Lütfi'yi ...

kisiler.org

Mustafa Naima

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Meşhur Türk tarihçisi ve Vakanüvisi Mustafa Naima, 1655'te Halep'te doğmuştur. Genç yaşta İstanbul'a gelerek 1682'de Sarayı Atik baltacılar ocağına girdi. Divan-ı Humayun katibi oldu. Bu sırada Tarih incelemeleri yaptı. 1700 tarihinde, Amcazade Hüseyin Paşa'nın kendisine verdiği, Şarihülmenarzade Ahmed Efendi'nin tarih müsve ...

kisiler.org

Nezihe Araz

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Ankara eski milletvekili Rıfat Araz’ın kızıdır. 1941'de Ankara Kız Lisesi’ni, 1946 yılında ise, Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Resimli Hayat dergisinde gazeteciliğe başladı (1950). Babıâli’nin çeşitli gazetelerinde fıkra yazarlığı yaptı. Röportajları ve araştırmaları yayınlandı. Yunus Emre’nin ve Mevlana’nın ...

kisiler.org

Nikalai Dimitriyeviç Kondraçev

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Rus iktisatçı Kondraçev, SSCB'de piyasa ekonomisine yönelik eğilimleri savundu. Kapitalizmde uzun süreli iktisadi dalgalanma kuramıyla tanınmaktadır. Kondraçev, Orta Rusya'nın Kostroma (Ivanovo) eyaletinin Galuyevskaya köyünde dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra Sen Petersburg Üniversitesi'nde 1910 yılında hukuk okumaya başl ...

kisiler.org

Nikola Tesla

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Nikola Tesla 1856 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. İnanılmaz bir hafızası vardı. Altı dili çok rahat konuşabiliyordu. Gratz'daki Bilim Enstitüsü'nde 4 sene Matematik, Fizik ve Mekanik okudu. Ama onun esas ilgi alanı elektrik oldu. O dönemlerde elektrik henüz emekleme dönemini yaşayan çok yeni bir bilim dalı durumundaydı ...

kisiler.org

Nureddin Batruci

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kurtuba'nın kuzeyinde, Pedroches şehrinde doğduğu tahmin edilmektedir. İspanya'daki İşbil'de (bugünkü adıyla Seville) yaşadığı için, El-İşbili lakabıyla meşhur oldu. Meşhur tabiplerden İbn-i Tufeyl'in talebeliğini yaptı. Hayatı hakkında daha fazla bilgiye kaynaklarda rastlanamamıştı ...