Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Bilim-Teknoloji Kategorisi -> Bilim-Teknoloji Alanındaki Ünlüler

kisiler.org

Ahmed Cevdet Paşa

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Osmanlı Devleti'nde on dokuzuncu asırda yetişen büyük devlet ve bilim adamı. Mecelle'yi kaleme alarak İslam Hukukunu sağlam bir dille kitaplaştıran kişi. 27 Mart 1822 (H. 1238)’de Tuna kıyısında bulunan Lofça kasabasında doğmuştur. Babası Lofça İdare Meclisi azasından İsmail Ağadır. İlk tahsilini Lofça’da yaptı. Yaradılıştan z ...

kisiler.org

Ahmed ibn el-Mecdî

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Muhtemelen Kâhire'de yaşayan ve İbnü'l-Mecdî adıyla meşhur olan bu bilginin tam adı, Şihâbüddin Ebû'l-Abbâs Ahmed ibn Receb ibn Tanboğa el-Atabeğî (1358-1447) idi. Özellikle mîkât ile ferâiz alanlarında eserler vermiş ve astronomların kullandıkları altmışlık hesaplama yöntemini tanıtan Keşfü'l-Hakâ'ik fî Hisâbi'd-Derec ve'd-Dakâ ...

kisiler.org

Ahmet Dinç

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1958 yılında Iğdır’da doğan DİNÇ , 1984 ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 1984 -1987 ODTÜ Gaziantep kampusunda Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve bu süre içinde  Mikrodalga dalında Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. 1989 yılında M.S.B. Savunma Sanayi Müsteş ...

kisiler.org

Ahmet Topkaya

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1954 Ankara doğumlu Ahmet Topkaya, 1972'de Ankara Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1973-1979 yılları arasında Batı Almanya'da Karisruhe Teknik Üniversitesi'nde Elektronik Yüksek Mühendisliği öğrenimi gördü. 1979 yılında, bir yandan aynı üniversitede ölçüm tekniği konusunda doktora programını sürdürürken, bir yandan da  Karis ...

kisiler.org

Albert Kohen Erkip

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Albert Kohen Erkip, Türk matematikçi akademisyendir. Halen Sabancı Üniversitesi öğretim üyesidir. Ankara Fen Lisesi'nden mezuniyetinden sonra Lisans derecesini Matematik dalında 1974 yılında ODTÜ'den, doktora derecesini aynı dalda 1979 yılında Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nden aldı. Daha önce Berkeley, Doğu Akdeniz Üniver ...

kisiler.org

Aristoteles

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Aristoteles, Ege Denizi'nin kuzeyinde bulunan Stageria'da doğmuştur (M.Ö. 384-322). O dönemde, Stageria'da İyon kültürü egemendir ve Makedonyalıların buraları istila etmeleri bile bu durumu değiştirmemiştir Bu nedenle Aristoteles'e bir İyonya filozofu denilebilir. Annesi hakkında adından başka hiçbir şey bilinmemektedir; babas ...

kisiler.org

Arnaldus de Villa Nova

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Katalonyalı bir aileden geldiği düşünülen simyacı, gök bilimci ve fizikçidir. Bu bilim dallarının yanında kimya, tıp ve Arap felsefesi de okumuştur. Bir süre Aragon'da yaşadıktan sonra Paris'e gitti ve orada yaşamaya başladı. Savunduğu tezler nedeniyle kilisenin şiddetli baskısına maruz kaldı ve bulunduğu yerden kaçmak zorunda ...

kisiler.org

Arthur Von Hippel

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Radarın mucidi Arthur Von Hippel 1898 yılında Almanya'da dünyaya geldi.   Maddenin molekül yapılarına ilişkin çalışmalarıyla da tanınan Von Hippel, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde Laboratory for Insulation Research kurumunun kurucusu ve başkanıydı. Von Hippel, geliştirdiği radarların İkinci Dünya Savaşı’nda kullanılamasınd ...

kisiler.org

Auguste Comte

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, kısaca Auguste Comte (17 Şubat 1798 - 5 Eylül 1857), Fransız sosyolog, matematikçi ve filozoftur. Sosyolojinin babası olarak tanımlanabilir. Fransa'nın Montpellier kentinde doğmuştur. Katolik bir aileden gelen Comte, ailenin üç çocuğundan biriydi. Babası vergi dairesinde memur, annesi ...

kisiler.org

Aygen Eker

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Aygen Eker 1941 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta öğretimini Kandilli Kız Lisesinde, Lise öğretimini Erenköy Kız Lisesi'nde yaptı. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık stajını yapıp, İstanbul Barosunda 5 yıl serbest Avukatlık yaptıktan sonra, 1972 yılında London Pilmon School'da 6 a ...

kisiler.org

Azra Erhat

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1915 doğumlu deneme ve inceleme yazarı, arkeolog, çevirmen ve düşün kadını. Özellikle eski Yunan klasiklerinden yaptığı çevirilerle tanınmıştır. A. Kadir ile birlikte gerçekleştirdiği İlyada ve Odissea çevirileri referans kabul edilir. 6 Haziran 1915’te İstanbul’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Belçika’da yaptı. 1939’da Ank ...

kisiler.org

Derya Pala

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1971 yılında Konya Ereğli’da doğan Derya Pala, ilköğrenimini Konya Ereğli’de Orta ve Lise eğitimini İzmir Karşıyaka Gazi Lisesinde tamamlamıştır. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun oldu. 1995-1996 yılları arasında Ziraat Bankası Bankacılık okulunda 9 aylık teorik ve 3 aylık pratik eğitimden sonr ...

kisiler.org

Dilaver Cebeci

Kategori:
Bilim-Teknoloji

15 Temmuz 1943'te Gümüşhane'ye bağlı Kelkit ilçesinin Dayısı köyünde doğmuştur. Ailesinin Kırıkkale'ye göçmesi üzerine ilkokulu orada tamamladı. Ortaokulu Merzifon ve Mersin askeri okullarında, Kınkkale'de başladığı lise öğrenimini Erzincan'da tamamladı(1966). A.Ü. İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi (1970). Aydın'da (1970–1975), İs ...

kisiler.org

Dimitri İvanoviç Mendeleev

Kategori:
Bilim-Teknoloji

On yedi kardeşin en küçüğü olan Mendeleev,Sibirya'nın Tobolska şehrinde doğmuştur (1834). Babası bir lise müdürü, büyük babası ise Sibirya'nın ilk gazetesinin yayımcısı idi. Dimitri ilk tahsilini sürgünde iken yaptı. Babasının ölümünden sonra annesi onun daha iyi bir eğitim alması için St. Petersburg'a göç etti. Dimitri, St. ...

kisiler.org

Doç. Dr. Bayram Ürekli

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Isparta Senirkent'te doğan Ürekli, ilk okulu Senirkent'te orta okul ve liseyi Isparta'da bitirdi. Aynı yıl Erzurum Atatürk Üniversitesine girdi. Mezuniyetten sonra Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde vazifeye başladı. Yüksek Lisansını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, doktorasını İstan ...

kisiler.org

Doğan Yörük

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1971 de Sımav'da doğan Yörük, ilkokulu Turgutlu'da ortaöğrenimini Balıkesir'de tamamladı. 1989 yılında S. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandı. 1993 yılında bu bolümden mezun oldu. Aynı yıl S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ bilim dalında yüksek lisansa başladı. 1996 da bitirdi. 1994-1996 yılları arasında T ...

kisiler.org

Dr. Neslihan Durak

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1969 Yeşilyurt Malatya’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladıktan sonra 1990 yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. 1992 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1994 yılında ...

kisiler.org

Ebü'l - Kasım Abbâs Bin Firnâs Bin Verdûs

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Endülüslü astronom, filozof ve şairdir. Endülüs'ün Ronda bölgesindeki T9-kemnâ'nın köylerinden birinde doğdu. Hayatı hakkında. Berberi asıllı azatlı bir köle olduğu dışında fazla bilgi yoktur. Daha gençliğinde felsefe, kimya, astronomi ve edebiyat alanında adını duyurdu. Yaptığı İlmî ve edebî çalışmalar sayesinde Kurtuba'da 1. H ...

kisiler.org

Esma Deniz

Kategori:
Bilim-Teknoloji

İlk Kadın Hemşire. Esma Deniz, 1924 yılında Amerikan Hastanesi Hemşirelik okulunu bitirmesinin ardından, Amerika'da New York Columbia Üniversitesi, Teachres Colege'e giden Deniz, 1929 yılında mezun olduktan sonra, bir yıl Amerika'da kalarak çalışmasının ardından yurda dönerek hemşireliğini sürdürdü. Esma Deniz, 73 yılını hemşire ...

kisiler.org

Fatih Karahan

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1972 yılında Ankara’da doğmuştur. Lise eğitimini Kurtuluş Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1992 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne girdi. 1999 yılında ODTÜ Fen Bilimleri Mühendislik Mimarlık Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 1998 yılında Türk Pat ...

kisiler.org

Feridun Ata

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1966 yılında Bozkır'ın Sazlı köyünde doğan Ata, ilk, orta ve lise tahsilini Konya'da tamamlayarak 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümüne girdi. 1992 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Yüksek Lisansı kazandı. Bu arada öğretmen olarak bir buçuk yıl çalıştıktan sonra Kon ...

kisiler.org

Feridun Öncel

Kategori:
Bilim-Teknoloji

12 Eylül 1954 yılında Şanlıurfa’da doğmuştur. İlk ve Ortaokulu Şanlıurfa’da, liseyi İstanbul’da İhsan Mermerci okulunda bitirdi. Üniversite öğrenimini, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. Halen, Başkent İktisatçılar Derneği Genel Başkanı, Türk Dünyası Kurultay Delegesi. Feridun Öncel,1995 Yılı ...

kisiler.org

Franz Fischler

Kategori:
Bilim-Teknoloji

23 Eylül 1946 Avusturya, Absam, Tyrol doğumlu olan Franz Fischler evli ve 4 çocuk sahibidir. Viyana’da Toprak Bilimleri Üniversitesinde Ziraat öğrenimi gördükten sonra Avusturya’da karma bir arazide uygulamalı çalışmalarda bulunmuştur (bahçıvanlık/domuz yetiştiriciliği) ve İsveç’de Nyköping’de ki bir mandırada 2 ay staj yapmıştı ...

kisiler.org

Frederick Winslow Taylor

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Amerikalı mühendis Taylor bilimsel işletme sistemini (Taylorizm) kurdu. Taylor'ın işbölümü anlayışı, üretimde bant sistemine geçişin (1913) temelini attı. Bu sistem günümüzde insancıl olmayan bir çalışma dünyasının tipik örneği sayılmaktadır. Taylor bir avukatın oğlu olarak Philadelphia'da dünyaya geldi. Önceleri babasının izind ...