Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Bilim-Teknoloji Kategorisi -> Bilim-Teknoloji Alanındaki Ünlüler

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Wilhelm Conrad Röntgen Alman asıllı, Nobel Fizik Ödülü sahibi fizikçi. Röntgen ışınlarını bulması ile tanınır. Röntgen Prusya'nın Lennep şehrinde doğmuştur. Çocukluğu ve ilköğretim yılları Hollanda'da ve İsviçre'de geçti.1865 yılında girdiği Zürih Politeknik'te üniversite eğitimi gördü ve 1868 yılında makine mühendisi olarak mez ...

Wilhelm Eduard Weber

Wilhelm Eduard Weber

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1804 Wittenberg, Almanya'da doğdu. Alman fizikçi. Teoloji profesörü Michael Weber’in oğludur. Matematik, jeodezi ve astronomi alanlarında çalıştı. 1807 yılında yıldız gözlemevi direktörlüğü yapmaya başladı. 1831'den sonra Carl Friedrich Gauss ile bir ekip kurup, o günlerde büyük bir karmaşa yaratan elektromanyetizma te ...

William Harvey

William Harvey

Kategori:
Bilim-Teknoloji

William Harvey (1578-1657) İngiliz tıp doktoru. Folkestone'da dünyaya geldi. Cambridge Üniversitesi'nde sanat ve tıp okuduktan sonra tıp eğitimini Fabricius adında ünlü bir anatomi profesörünün yanında sürdürmek üzere Padova'ya gitti. 1602'de Londra'ya dönüp muayenehane açtı. 1609'da St. Bartholomew Hastanesi'ne doktor olarak ...

William Thomson

William Thomson

Kategori:
Bilim-Teknoloji

William Thomson () 26 Haziran 1824 Belfast'ta (İrlanda) doğdu, 17 Kasım 1907 Nethergall'da (Largs, İskoçya) öldü. İskoçyalı fizikçi. William Thomson, daha onbir yaşındayken babasının matematik profesörü olduğu Glasgow Üniversitesi'nde öğrenime başladı; sonra Cambridge Üniversitesi'ne devam etti. Fourier'den etkilenen Kelvin, ...

Willis Haviland Carrier

Willis Haviland Carrier

Kategori:
Bilim-Teknoloji

26 Kasım 1876 tarihinde ABD'de doğmuştur. 1901 yılında Cornell Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden master derecesini elde ettikten sonra Buffalo Forge Company'de iş buldu. Dünyanın ilk modern kliması Willis Haviland Carrier tarafından geliştirilmiş olup bu konudaki ilk patent belgesi de aynı kişi tarafından 2 Ocak 1906 ...

Wright Kardeşler

Wright Kardeşler

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Wright Kardeşler, Orville (d. 19 Ağustos 1871 - ö. 30 Ocak 1948), Wilbur (d. 16 Nisan 1867 - ö. 30 Mayıs 1912), motorlu uçak uçuran ABD'li kardeşler. 18 Ağustos 1871 yılında Alphonse Pénaud, ilk defa yapısal dengeli model uçağı Tuileries Gardens, Paris'te Société de Navigation Aérienne kurumu gözetiminde 11 saniyede 40 m uçura ...

Yrd. Doç. Dr. Alaaddin Aköz

Yrd. Doç. Dr. Alaaddin Aköz

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1960 Yılında Karaman iline bağlı Yeşildere nahiyesinde doğan Aköz, ilkokulu aynı nahiyede orta okul ve liseyi İvriz öğretmen lisesinde tamamladıktan sonra 1978 yılında A.Ü. İlahiyat Fakültesinde yüksek öğrenimine başladı. 1980 yılında tekrar ÖYS sınavına girerek S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kayıt yaptırdı. 1984 H ...

Yrd. Doç. Dr. Güzin Tural

Yrd. Doç. Dr. Güzin Tural

Kategori:
Bilim-Teknoloji

27 Şubat 1957'de Adana'da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Adana'da yaptıktan sonra 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girdi. 1979'da Şerafeddin Ali Yezdi'nin "Zafername" isimli eseri tezi ile mezun oldu, 1980-1985 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı liselerde edeb ...

Yrd. Doç. Dr. Halil Bal

Yrd. Doç. Dr. Halil Bal

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1960 yılında Bursa/İnegöl'de doğmuştur. İlk okulu burada, orta okulu Bursa'da ve liseyi ise Çanakkale/Gökçeada Atatürk Öğretmen Lisesinde parasız yatılı okudu. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Umumi Türk Tarihi Kürsüsünü 1982'de bitirdikten sonra askerlik hizmetini yedek subay olarak 1984'te tamamladı. 13 Mayıs 1987 ...

Yrd. Doç. Dr. İzzet Sak

Yrd. Doç. Dr. İzzet Sak

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1962 yılında Konya'nın Hadim ilçesinde doğan Aka, ilk,orta ve lise tahsilini burada tamamladı. 1981 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Burada bir yıl okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. 1985 yılı Haziran döneminde bu ...

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1955 yılında Eğirdir'in A.Gökdere köyünde doğan Yılmaz, sırasıyla II.Kovada İlkokulu, Isparta Merkez Ortaokulu Isparta Lisesini bitirdi. 1976 yılında girdiği İstanbul Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. Kırıkkale Sulakyurt Lisesi ve Kastamonu Göl Öğretmen Lisesinde yedi yıl öğretmenlik yaptık ...

Yrd. Doç. Dr. Ruhi Özcan

Yrd. Doç. Dr. Ruhi Özcan

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1959 yılında Osmaniye'de doğan Özcan, ilk ,orta ve liseyi Osmaniye'de bitirdikten sonra 1976 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandı. 1980 yılında aynı üniversiteden mezun oldu. 28 Ocak 1983 tarihinde S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Ar.Gör. olarak göreve başladı. 1987 de Hacettepe Üniversitesinde Y ...

Yrd. Doç. Dr. Yunus Özger

Yrd. Doç. Dr. Yunus Özger

Kategori:
Bilim-Teknoloji

1976’da Bayburt’ta doğmuştur. İlk ve Orta ve Lise öğrenimini Bayburt’ta tamamladı. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kayıt yaptırdı. Adı geçen bölümden 1997 yılında birincilikle mezun oldu.   1997’de Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yakınçağ Tarihi Bilim Dalında Yüksek L ...

Yuri Alekseyeviç Gagarin

Yuri Alekseyeviç Gagarin

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Yuri Alekseyeviç Gagarin 9 Mart 1934 yılında doğmuştur. Sovyet kozmonot, 1961 yılında uzaya çıkan ve dünyanın çevresini turlayan ilk insan. Yuri Gagarin, Gzhatsk yakınlarındaki Kluşino`da 9 Mart 1934 tarihinde dünyaya geldi (bu kasabanın adı 1968`de Gagarin olarak değiştirildi). Annesi ve babası kolektif bir çiftlikte çalışıyord ...

Ziya Gökalp

Ziya Gökalp

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Ünlü fikir adamı ve şairlerimizden olan Ziya Gökalp, 1876'da Diyarbakır'da doğmuştur. II. Meşrutiyet'ten başlayarak Türkçülük akımının en büyük temsilcisi sıfatıyla Türk düşünce ve siyaset hayatını kuvvetle etkilemiş, Milli Edebiyat akımı içinde verdiği eserlerle Türk edebiyatının biçim ve dil yönünden yenileşmesini sağlamıştır. ...

kisiler.org

Abbâdî İbn Kasım

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Şihâbüddîn Ahmed bin Kasım Es-Sebbâğ El-Abbâdî El-Mısrî. Daha çok Şafiî fıkhı ve Arap gramerine dair eserlere yazdığı şerhlerle tanınan âlim. Mısır’da yetişti. Nâsıruddin Muhammed El-Lakânî, Şehâbeddin El-Burullusî ve Kutbüddin İsa Es-Safevî gibi devrin önde gelen âlimlerinden ilim tahsil etti. Başta Muhammed bin Davud E ...

kisiler.org

Abbas Bin Firnas

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Ebü’l-Kasım Abbas bin Firnas bin Verdûs. Endülüslü astronom, filozof ve şair. Endülüs’ün Ronda bölgesindeki Tâkerunâ’nın köylerinden birinde doğdu. Hayatı hakkında, Berberi asıllı azatlı bir köle olduğu dışında fazla bilgi yoktur. Kurtuba’da büyüdü ve orada tahsil gördü. Daha gençliğinde felsefe, kimya, a ...

kisiler.org

Abbas Er-Resulî

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Ebû Ismâil Abbâs Bin Ali Bin Davud Er-Resulî El-Gassânî El-Yemânî Resulîler Devleti Emiri (2363-1377) ve Yemenli ilim adamı. “El-Melikü’l-efdal” ve “Dırgâmüddin” lakaplarıyla da meşhur olan Abbas Er-Resulî, babası Sultan Mücâhid Ali’nin 764 (1363) yılında vefat etmesi üzerine Resulî emiri oldu ...

kisiler.org

Abbas Vesim Efendi

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Osmanlı tabibi ve astronomi bilginidir. Halk arasında "Kambur" (ei-Ahdeb) lakabıyla tanınır. Bursalı Tabip Ömer ŞrfâTnln oğlu okluğu ve tıp ilmiy­le Farsça'yı ondan öğrendiği sanılmak­tadır. Ayrıca tıp tahsilinde Bursalı Tabip AN Efendi ile Kazasker ve Refsüietıbbâ Katipzâde Mehmed Refî Efendl'den de istifade etti, heyet (astron ...

kisiler.org

Abbâs-ı Servânî

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Afgan asıllı tarihçi. Abbâs-ı Servânî, Celaleddin Ekber Şah’ın emri üzerine 1582 yılında, daha çok “Tarih-i Şîr Şûhî” adıyla bilinen “Tuhfe-i Ekber Şâhî”yî kaleme aldı. Eser Babürlülerin en önemli rakibi Afganlı Şîr Şah’ın hayat hikâyesinden ibaret olup içerinde yanlış veya eksik bilgiler de ...

kisiler.org

Abdülkadir Han

Kategori:
Bilim-Teknoloji

bilim adamı /fizik Abdülkadir Han, 1935 yılında Hindistan’da doğdu, Pakistan 1947 yılında kurulduktan sonra 1952 yılında ailesiyle birlikte bu ülkeye göç etti. Pakistan’da üniversite eğitimini tamamlayan ve daha sonra Belçika’da metalurji dalında doktora alan Han, bundan sonra Hollanda’da bir nükleer reaktörde uzman olarak çal ...

kisiler.org

Abdullah Ahıskavî

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Dinî ilimler yanında tarih, astronomi, coğrafya ve tıp konularında da eser veren Osmanlı ilim adamı. Bugün Sovyetler Birliği sınırları içinde kalan Ahıska’nın köylerinden Orpala’da doğdu. Çocukluğunda, devrinin ilim adamlarından olan babası Mehmed Efendi ile birlikte Şam’a gitti ve bir süre kaldıkları Sâlihiyye ...

kisiler.org

Abdullah Bin Ali El-Vezir

Kategori:
Bilim-Teknoloji

Abdullah Bin Ali Bin Ahmed Es-San’anî Yemenli Zeydî âlim, tarihçi. El-Vezîr veya İbnü’l-Vezîr diye de tanındı. Hz. Hasan’ın soyundandır. 1663’te San’a’da doğdu. Ali Bin Yahya El-Birtî, Hüseyin Bin Muhammed El-Mağribî ve Muhammed Bin İbrahim Es-Sehûlî gibi devrin önde gelen âlimlerinden ders al ...

kisiler.org

Agop Dilaçar

Kategori:
Bilim-Teknoloji

İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Gedikpaşa'da , misyonerlerin açtığı bir ameriken okulunda yaptı. İngilizce, rumca, ispanyolca öğrendi. Robert kolej'i bitirdi (1915). Latince, yunanca, almanca, rusca, bulgarca üzerinde çalıştı. Birinci dünya savaşı'na katıldı. Kafkas cephesinde gösterdiği başarıdan dolayı mada ...