Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Askerler Kategorisi -> Askerler Alanındaki Ünlüler

Bekir Kalyoncu

Bekir Kalyoncu

Kategori:
Askerler

Korgeneral Bekir KALYONCU 1950 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1972 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1973 yılında Muhabere Sınıf Okulundan muhabere subayı olarak mezun olmuştur. 1973-1979 yıllarında çeşitli muhabere birliklerinde Takım ve Bölük Komutanlığı ile muhabere mal saymanlığı yapmıştır. 1979-1981 yıllarında Kara Harp ...

Bekir Sami Günsav

Bekir Sami Günsav

Kategori:
Askerler

1879 yılında Bandırma'da doğmuştur. 1902'de Erkân-ı Harbiye Mektebi'ni bitirerek kurmay yüzbaşı oldu. Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı'na katıldı. Mondros Mütarekesi'nden sonra 56. Tümen komutanlığına atandı. Kısa bir süre 17. Kolordu komutan vekilliği görevi yaptı. Batı Anadolu'da ulusal direnişin örgütlenmesinde öneml ...

Binbaşı Galip

Binbaşı Galip

Kategori:
Askerler

1885 Şumnu doğumludur. Türk Kurtuluş Savaşı’na 1920-1923 yıllarında katılmış, Büyük Taarruz’da Binbaşı rütbesi ile 13. Süvari Alay Komutanlığı yapmıştır. ...

Birol Doğan

Birol Doğan

Kategori:
Askerler

1972 Ankara doğumludur. 1994 – 2002 yılları arasında Deniz Kuvvetleri’ne bağlı çeşitli birliklerde Uzman Çavuş rütbesi ile görev yaptı. Emekli Uzmanlar Derneği (EMUZDER) Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. ...

Bülent Alpkaya

Bülent Alpkaya

Kategori:
Askerler

1940 Yılında Trabzon’da doğan Oramiral ALPKAYA, Deniz Lisesi eğitimini müteakip, 1960 yılında Deniz Harp Okulu’ndan Asteğmen olarak mezun olmuş, 1962 yılında 4 yıllık Deniz Harp Okulu tahsilini tamamlayarak Donanma’ya katılmıştır. Donanma Komutanlığı bağlısı çeşitli muhriplerde branş subaylığı ve bölüm amirliği ...

Celal Alkoç

Celal Alkoç

Kategori:
Askerler

1902 yılında MANASTIR’da doğdu. 1921 yılında Piyade Asteğmen rütbesi ile Harp Okulu'nu bitirerek orduya katıldı. Çeşitli birliklerde görev yaptıktan sonra, Üsteğmen rütbesi ile 01 KASIM 1926 – 18 HAZİRAN 1927 tarihleri arasında Piyade Okulu'nda tahsilini ikmal etti. 1928 yılında girdiği Harp Akademisi'ni, 1931 yı ...

Celal Eyiceoğlu

Celal Eyiceoğlu

Kategori:
Askerler

1914 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1933 yılında Deniz Lisesi’nden, 1935 yılında da Güverte Asteğmen rütbesi ile Deniz Harp Okulu’ndan Mezun olmuştur. Staj ve Kursu müteakip çeşitli gemilerde görev yapmıştır. 1941 yılında girdiği Deniz Harp Akademisi’ni 1944 yılında bitirerek, kurmay subay olmuştur.1959 ...

Cemal Reşit Rey

Cemal Reşit Rey

Kategori:
Askerler

25 Ekim 1904'te Kudüs'te doğmuştur. Sarayla yakın ilişkileri olan, son Osmanlı ailelerinden birinin oğluydu. Babası Ahmet Reşit Bey, o dönemde Kudüs'e mutasarrıf olarak atanmıştı. Cemal Reşit'in müziğe yeteneği o yıllarda ortaya çıktı. Diğer çocuklar sokakta oynarken o bulduğu bir akordiyonu çalmaya ve ondan çıkan sesleri taklit ...

Cemil Cahit Toydemir

Cemil Cahit Toydemir

Kategori:
Askerler

1883 yılında İstanbul'da doğmuştur. Büyük Çerkes sürgününde Anadolu'ya göçeden Therhet adlı bir Vubıh ailesinden olan Mehmet Cahit Bey'in oğludur. Harp Okulunu 1902'de bitirdi. Beyrut ve Hicaz'da (1902- 1909) bulundu. Osmanlı-İtalyan savaşlarında bulundu. Balkan Savaşına ve I. Dünya Savaşına katıldı. Kurtuluş Savaşı'nda 5. ...

Cengiz Topel

Cengiz Topel

Kategori:
Askerler

Cengiz Topel, babasının görevli olduğu İzmit'te 2 Eylül 1934 tarihinde doğmuştur. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Cengiz Topel’in babası Trabzonlu Tekel tütün eksperi Hakkı Bey, annesi Mebuse Hanım'dır. İlkokula Bandırma II. İlkokul'unda başlayan Topel, babasının Gönen'e tayini ile Ömer Seyfettin İlkokulu'nda öğrenim ...

Çetin Doğan

Çetin Doğan

Kategori:
Askerler

1940 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Doğan, 1960 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1961 yılında da Topçu Okulu'ndan mezun oldu. 1987 yılında tuğgeneralliğe terfi eden Orgeneral Doğan, Genelkurmay Komuta Kontrol Daire Başkanlığı, 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanlığı, 4. Kolordu Komutan Ya ...

Cevat Çobanlı

Cevat Çobanlı

Kategori:
Askerler

Çanakkale müdafaasındaki yararlığı ile meşhur bir asker olan Orgeneral Cevat İstanbul'da doğmuştur. Babası Maiyeti Seniye Erkanı-ı Harbiye Reisi Müşir Şakir Paşa'dır. Galatasaray Lisesinde okuduktan sonra Harbiye'den Kur-may Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Saray maiyetinde ve muhtelif memuriyetlerle Avrupa'da görev yaptı. Has ...

Cevat Şakir Paşa

Cevat Şakir Paşa

Kategori:
Askerler

Kabaağaçlızade Ahmet Cevat Paşa (kısaca Ahmet Cevat Paşa veya ailesi Şakirpaşalar ailesi olarak bilindiğinden Cevat Şakir Paşa şeklinde de anılır) Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıl kumandan ve sadrazamlarındandır. 1851 yılında İstanbul'da doğmuş, 1900'de Şam'da vefat etmiştir Şûra-yı Askeri üyesi Afyonlu Kabaağaçlızade Mustafa As ...

Colin Powell

Colin Powell

Kategori:
Askerler

Colin Powell, ABD Başkanı George W. Bush tarafından 16 Aralık 2000’de Dışişleri Bakanlığı’na aday olarak gösterildi ve ABD Senatosu tarafından oybirliğinle onaylanmasının ardından, 20 Ocak 2001’de 65. Dışişleri Bakanı olarak yemin etti. Powell, bu görevinden önce, Amerikanın Sözü – Gençliği Geliştirmenin Başkanı’ydı. Amerikanı ...

Damat Ferid Paşa

Damat Ferid Paşa

Kategori:
Askerler

Damat Mehmet Ferit Paşa (1853 - 1923), Osmanlı diplomat ve devlet adamı. VI. Mehmet Vahidettin saltanatında 4 Mart 1919 - 30 Eylül 1919 ve 5 Nisan 1920 - 17 Ekim 1920 tarihleri arasında toplam bir yıl bir ay on beş gün sadrazamlık yapmıştır. Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki ulusal kurtuluş hareketine muhalefetinden ötürü vata ...

Doğan Güreş

Doğan Güreş

Kategori:
Askerler

Orgeneral Doğan Güreş (1926 - .... ) 1926 yılında Adana'da doğdu. 1945 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1947 yılında Nakliye (Ulaştırma) Asteğmen rütbesi ile Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1949 yılında Ulaştırma Sınıf Okulu'nu bitirdi. Muhtelif karargah ve birliklerde Kısım Amirliği, Bakım Subaylığı, Takım ve Bölük Komutanlığı ...

Douglas Macarthur

Douglas Macarthur

Kategori:
Askerler

1880 yılında dünyaya gelen Macarthur Filipinler'deki ilk Amerikan valisinin oğluydu. 1903'te West Point harp okulundan istikham subayı olarak mezun oldu. Filipinler'de ve Japonya'da görev yaptı (1906). Theodore Roosevelt'in yaverliğinde bulundu (1906-1908); albay rütbesiyle 1917'de Fransız Cephesi'ne gönderildi. 38 yaşında gen ...

Dr. Nihat Ali Özcan

Dr. Nihat Ali Özcan

Kategori:
Askerler

Dr.Nihat Ali Özcan 1958 yılında Trabzon, Şalpazarı doğumlu olup, evli ve bir çocukludur. 1979 yılında Kara Harp Okulundan teğmen olarak mezun oldu. Mezuniyetinden sonra orduda değişik yerlerde ve rutbelerde görev almıştır. Subay olarak görev aldığı dönemde İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesini bitirmiştir Dokuz eylül Üni ...

Emin Göksan

Emin Göksan

Kategori:
Askerler

1927 yılında Edremit’te doğmuştur. 1945 yılında öğrenimine başladığı Deniz Harp Okulu’ndan 1947 yılında Asteğmen rütbesi ile mezun olmuştur. Mezuniyeti müteakip muhriplerde branş subaylığı ve bölüm amirliği görevlerinde bulunmuştur. 1960 yılında Deniz Harp Akademisi’nden mezun olmuştur. Daha sonra sırasıyla TCG ...

Engin Alan

Engin Alan

Kategori:
Askerler

Emekli Korgeneral Engin Alan, askerlik hayatının neredeyse tamamını özel kuvvetler içinde ve terörle mücadelede geçirmiş bir komutandır. Abdullah Öcalan ve Şemdin Sakık'ın yakalanmaları sırasında Özel Kuvvetler komutanıydı. 30 Ağustos 2000 tarihinde Korgeneralliğe terfi etti, Ağustos 2004 Şura'sında görev süresi bir yıl uzatıldı ...

Engin Baltacı

Engin Baltacı

Kategori:
Askerler

1953 Beşiktaş doğumlu olan Engin Baltacı, 31 yıllık askerliğini yurdun birçok yerinde kıta komutanı, askeri hakim, askeri savcı, DGM Cumhuriyet Savcısı olarak yaptıktan sonra emekli oldu. İstanbul’da serbest avukatlık yapıyor. ...

Enver Paşa

Enver Paşa

Kategori:
Askerler

1880’de İstanbul’da sıradan bir memurun oğlu olarak dünyaya gelen İsmail Enver için, yaşadığı dönemden bugüne kadar pek çok yorum yapılmış, her yönüyle inceden inceye işlenmiştir “Enver Paşa” adlı eseriyle bu konuda inceleme yapan Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa’yı 1908-1914 arası döneme bakarak “1908’in Hürriyet Kahramanı ...

Enver Paşa (İsmail Enver)

Enver Paşa (İsmail Enver)

Kategori:
Askerler

Enver Paşa (İsmail Enver, اسماعيل انور, d. 22 Kasım 1881, İstanbul - ö. 4 Ağustos 1922, Tacikistan), Osmanlı Devleti'nin son yıllarında Türk asker ve siyaset adamı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucu ve önderleri arasında bulunmuş, 1913'te Babıali Baskını adı ...

Erdal Ceylanoğlu

Erdal Ceylanoğlu

Kategori:
Askerler

1945 yılında Kayseri’de doğmuştur. 1961 yılında Selimiye Askeri Ortaokulundan, 1964 yılında Erzincan Askeri Lisesinden, 1966 yılında Kara Harp Okulundan, 1967 yılında Piyade Okulundan ve 1971 yılında Hava Lisan Okulundan mezun olmuştur. 1974 yılına kadar 243’üncü Piyade Alayında Keşif Takımı, Silah Takımı ve Piyade T ...