Tüm Kategoriler
Kategorisine Göre Arayın

Anasayfa > Askerler Kategorisi -> Askerler Alanındaki Ünlüler

kisiler.org

Korg. Seyfi Turagay

Kategori:
Askerler

Emekli Hava Korgeneral Seyfi Turagay 1906 yılında Edirne'de doğmuştur. 1925 yılında Kara Harp Okulundan, 1936 yılında Harp Akademlerinden mezun oldu. 3 Haziran 1960 - 4 Ağustos 1960 tarihleri arasında genelkurmay 2. Başkanlığı yaptı. ...

kisiler.org

Korg. Süleyman Şefik İlter

Kategori:
Askerler

1906 yılında Bursa'da doğmuştur. 1925 yılında Kara Harp Okulundan, 1936 tarihinde Harp Akademisinden mezun oldu. Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay Harekât Dairesi Başkanlığı yaptı. 4 Ağustos 1960 - 20 Ocak 1961 tarihleri arasında Genelkurmay 2. Başkanlığı yaptı. 2. Ordu Komutanlığı yapmıştır. Emekli Korgeneral Süleyman Ş ...

kisiler.org

Limpus Arthur Henry

Kategori:
Askerler

1863 yılında doğan Arthur Limpus, 1876 yılında İngiliz donanmasına girdi. 1910 yılında tüm amiral oldu. 1912 yılında Bahriye Nazırı Churchill tarafından İstanbul'a Osmanlı donanmasına danışman olarak yollandı. Bu görevi sırasında İttihat ve Terakki Partisi liderleriyle ilişkiye girdi ve Osmanlı donanmasının modernleştirilmesin ...

kisiler.org

Lionel Jospin

Kategori:
Askerler

1937'de doğan Fransa Başbakanı Lionel Jospin, Fransa Sosyalist Partisi'nin 1981-88 ve 1995-97 yılları arasında birinci sekreterliğini yaptı. 1997'de başkanlığını yaptığı Sosyalist Parti iktidara gelince, komünistler ve yeşillerle koalisyon kurarak, tamamen sol kanatta yer alan hükümete imza attı. Jospin hükümeti aynı zamanda F ...

kisiler.org

Mahmud Muhtar Katırcıoğlu

Kategori:
Askerler

Mahmut Muhtar Paşa (Soyadı Kanunu sonrasında Mahmut Muhtar Katırcıoğlu), İstanbul'da doğdu. İzmir Valiliği, Bahriye Nazırlığı ve çeşitli devlet görevlerinde bulunan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri devlet adamıdır. 93 Harbi Kafkas Cephesi komutanı ve Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın oğludur. 1885 yılında Harbiye'ye girdi daha ...

kisiler.org

Mareşal Yedi Sekiz Hasan Paşa

Kategori:
Askerler

Yedi Sekiz Hasan Paşa (1831 - 1902) Türk mareşal. Osmanlı Ordusu'nda erlikten mareşalliğe kadar yükselebilen nadir isimlerdendir. 1831'de Çorum'da doğmuştur. Askerliğine kadar demirci ustası olan babasının yanında çalışıp, askerlik vazifesiyle İstanbul'a gelmiştir Kırım savaşı'na katılıp ve büyük yararlılıklar göstermiştir İ ...

kisiler.org

Mehmet Atıf Ateşdağlı

Kategori:
Askerler

Kurtuluş Savaşı komutanlarından olan Mehmet Atıf Ateşdağlı 1876 yılında Girit'te doğmuştur. Harp okulunu bitirdi(1889). Müttefik Jandarma Tabur Komutanlığı, Bağdat Jandarma Komutanlığı (1915) gibi görevlerde bulundu. 1920'de Milli Mücadele kuvvetlerine katıldı. Ateşdağlı, Kuvayı İnzibatiye'ye karşı girişilen harekatta başarı ...

kisiler.org

Mehmet Emin Koral

Kategori:
Askerler

Kurtuluş Savaşı'nda yararlı hizmetler yapan Korgeneral. Sakarya Savaşı'nın kazanıldığı sırada Ankara'ya gelerek Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda Birinci Ordu Kurmay Başkanı olarak görev almıştır. Bu görevde iken, 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'e ilk giren komutanların arasında da yer almıştır. ...

kisiler.org

Mehmet Naci Perkel

Kategori:
Askerler

Mehmet Naci Perkel, 1889 yılında İstanbul'da doğdu. 1909 yılında Kara Harp Okulu'ndan Teğmen olarak mezun oldu. Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı'na katıldı. 1915 yılında Kutülamare Kuşatması'nda İngiliz kuvvetlerine esir düştü ve beş yıl Hindistan'da bir kampta tutuldu. Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi'nde görev yaptı. ...

kisiler.org

Mehmet Nuri Conker

Kategori:
Askerler

1882 yılında Selanik'de doğmuştur. 1902'de Harbiye'yi, 1905'de Harp Akademisi'ni bitirdi. Atatürk'ün çocukluk ve silah arkadaşıdır. Conker Selanik'te 3. Ordu'da, Hareket Ordusu'nda, Arnavutluk Harekatında, Afrika'da Trablusgarp ve Bingazi muharebelerinde, Anafartalar'da ve Conkbayırı muharebelerinde, doğuda Muş Cephesinde bulund ...

kisiler.org

Mehmet Sabri Erçetin

Kategori:
Askerler

1876 yılında Bursa'da doğmuştur. Mühendishane-i Beri-i Hümayunu bitirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönemde, Konya Barut Fabrikası müdürlüğü yaptı. Filistin'de savaşırken İngilizlere esir düştü (1918). Dönüşte Anadolu'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'nda görev aldı. Uşak Cephesi'nde, Sakarya Savaşı'nda ve Büyük Taarruzda t ...

kisiler.org

Mehmet Şefik Aker

Kategori:
Askerler

Kurtuluş Savaşı sırasında görev alan komutan. Harbiye'den mezun olduktan sonra subay olarak orduya katıldı. Kurtuluş Savaşı'nda 57. tümen komutanı olarak görev aldı. Özellikle Ege Bölgesinde büyük yararlılıkları görülen Aker, daha sonra siyasete atılmayan komutanlar arasında yer aldı. ...

kisiler.org

Müezzinzade Ali Paşa

Kategori:
Askerler

Müezzinzade Ali Paşa Enderun'dan yetişti. Mirialem, Yeniçeri ağası ve Kaptan-ı Derya oldu. Kıbrıs'ın fethi sırasında Papa V. Pirus'un Hıristiyan alemini, Türklere karşı bir haçlı seferine çağırması üzerine, Don Juan idaresindeki haçlı donanması ile Müezzinzade Ali Paşa komutasındaki Türk donanması 7 Kasım 1571 yılında İnebahtı ...

kisiler.org

Muhammed Orucov

Kategori:
Askerler

1962 Yılında Gürcistan/ Borçalıfa doğan Azeri Sanatçı, 1982 yılında Azim  Azimde, Devlet Ressamlık Okulunu bitirmiştir 1982-1986 yıllarında Azerbaycan Devlet İnce Sanat  (Güzel Sanatlar) Üniversitesinde yüksek öğrenimini tamamlamıştır. "Benim Vatanım" adlı eseri ile Azerbaycan’da ilk karma sergiye katılan sanatçının eserleri d ...

kisiler.org

Muhittin Akyüz

Kategori:
Askerler

Muhittin Paşa 1870 yılında İstanbul'da doğdu. Babası, Edirne Evkaf Muhasebecisi Şevki Bey, annesi Fatmatüzzehra Hanım'dır. 1888 yılında Harp Okulu'ndan mezun oldu. Teğmen rütbesiyle askerliğe başladı. 1888 yılında Harp Okulu'nda Öğretmen Yardımcılığı yaptı. 1897 yılında Türk-Yunan Harbi'ne katıldıktan sonra tekrar Harp Oku ...

kisiler.org

Nazmi Solok

Kategori:
Askerler

1898 yılında Harbiye'yi bitirdi. Mücadele sırasında değişik tümenlere komuta etti. 1. Süvari tümeniyle Demirci Efe Ayaklanması'nı bastırdı. 2. Süvari Tümeni komutanı olarak İnönü savaşlarına, 6. Tümen komutanı olarak Kütahya ve Sakarya savaşlarına katıldı. Büyük Taarruz'da aynı tümenle sol kanatta taarruz ve takip harekatına ...

kisiler.org

Nikolas Trikopis

Kategori:
Askerler

Yunan orduları başkomutanı Anesti, Büyük Taarruz'un ilk günlerinde ordusunun yenilgisini sezmiş, cephedeki görevini Afyon cephesi kolordu komutanı Trikopis'e bırakarak İzmir'e gitmişti. Yunan Hükümeti de Küçük Asya başkomutanlığına Trikopis'i getirmişti. Türk Ordusu karşısında ağır yenilgiler alan Trikopis, 24 Eylül'de Yunan esi ...

kisiler.org

Ö.Kadri Koray

Kategori:
Askerler

1888 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1908 yılında Kara Harp Okulu'ndan Piyade Teğmen olarak mezun olmuş, 1913 yılında Üsteğmen rütbesinde iken Harita Komisyonu'na verilmiş, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'nda görev almıştır. 1919 yılında Harita Dairesi'ne atanmış, 1921 yılında Ankara’ya gelerek Harita Dairesi'nde görev almışt ...

kisiler.org

Ömer Fahreddin Türkkan

Kategori:
Askerler

Ömer Fahreddin Paşa (Türkkan), 1868 yılında Bulgaristan'da doğdu. 93 Harbi'nden sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Mekteb-i Harbiye-i Şahane'yi (Harp Okulu) ve Erkan-ı Harbiye Mektebi'ni (Harp Akademisi) bitirdi. Ardından 1891 yılında kurmay yüzbaşı olarak Osmanlı ordusuna katıldı. Balkan Savaşı'nda Çatalca savunmas ...

kisiler.org

Oramiral Emin Murat Bilgel

Kategori:
Askerler

Emin Murat Bilgel 1952 yılında Üsküdar/İstanbul’da doğmuştur. 1970 yılında Deniz Harp Okulundan mezun olmuş, iki yıl subay olarak öğrenime devam ederek 1972 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında fiilen göreve başladı. 1978 yılına kadar Deniz Kuvvetlerine bağlı çeşitli gemilerde branş subaylığı yapan Koramiral Bilgel, 1980 yı ...

kisiler.org

Orgeneral Asım Tınaztepe

Kategori:
Askerler

1892 yılında Üsküp'de (Makedonya) doğmuştur. 1911’de Mühendishanei Berrî-i Hümayun’u bitirdi. Balkan Savaşı’na ve I. Dünya Savaşı’na katıldı. Kurtuluş Savaşı’nda görev almak için Anadolu’ya geçti. Büyük Taarruz’a 15.Tümen saflarında katıldı. Büyük Taarruz’da Tınaztepe’de yaralandı; bu yüzden Soyadı Kanunu sonrası “Tınaztepe” ...

kisiler.org

Orgeneral Haydar Sükan

Kategori:
Askerler

1911 yılında Edirne'de doğmuştur. Işıklar Askeri Lisesi'nden mezun oldu. CENTO Türk Temsilcisi yapan Tümgeneral Haydar Sükan 5. Kol. Ordu Kumandanlığına atandı. 1966-1968 yılları arasında Jandarma Genel Komutanı olarak görev yaptı. Orgeneral rütbesiyle 22 Ağustos 1968 - 29 Ağustos 1969 tarihleri arasında 1. Ordu komutanı ola ...

kisiler.org

Orgeneral Kemal Atalay

Kategori:
Askerler

1910 yılında Makedonya Ohri'de (Ohrid) doğmuştur.  1968-69 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı yapan Orgeneral Atalay, 29.08.1969 -29.08.1970 tarihleri arasında 1.Ordu Komutanlığı yaptı. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı da yapan Orgeneral Atalay, bu görevi de Faik Türün'e devretmişti. Emekli Orgeneral Kemal Atalay 14 Ş ...

kisiler.org

Orgeneral Recep Orhan Ergun

Kategori:
Askerler

1926 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. 1944 yılında Harp Okulundan mezun oldu. 12 Eylül darbesi döneminde Korgeneral rütbesiyle Ankara ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı yaptı. 11 Ağustos 1985 - 24 Temmuz 1987 tarihleri arasında 1 inci Ordu Komutanı olarak görev yaptı. MİT Müsteşar Yardımcılığı yaptı. Emekliliğinden sonra ...